Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimiePolskie skróty stopni rangowych OESSH

KLASA KAWALERÓW NASZYJNIKA I DAM NASZYJNIKA
Kawaler Kollany E.Col.SSH
Dama Kollany D.Col.SSH

KLASA KAWALERÓW
Kawaler Wielkiego Krzyża EMCSSH
Komandor z Gwiazdą C*SSH
Komandor CSSH
Kawaler ESSH

KLASA DAM
Dama Wielkiego Krzyża DMCSSH
Dama Komandor z Gwiazdą DC*SSH
Dama Komandor DCSSH
Dama DSSH
Angielskie skróty stopni rangowych OESSH

KLASA KAWALERÓW NASZYJNIKA I DAM NASZYJNIKA
Kawaler / Dama Kollany CHS

KLASA KAWALERÓW
Kawaler Wielkiego Krzyża KGCHS
Komandor z Gwiazdą KC*HS
Komandor KCHS
Kawaler KHS

KLASA DAM
Dama Wielkiego Krzyża DGCHS
Dama Komandor z Gwiazdą DC*HS
Dama Komandor DCHS
Dama DHS

© OESSH 2009