Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieJubileusz 50-lecia kapłaństwa prałata Tadeusza Kukli ESSH

6 lipca 2014 r. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej w Łukowej koło Tarnowa z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich prałata Tadeusza Kukli została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez dwóch biskupów: ordynariusza tarnowskiego biskupa Andrzeja Jeża, biskupa seniora lubelskiego Ryszarda Karpińskiego oraz dwóch arcybiskupów Stanisława Nowaka i Zygmunta Zimowskiego należącego do Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W celebrze uczestniczyli także m. in. ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. infułat Stanisław Jeż, ks. prałat Eugeniusz Olech, ks. Jacek Nowak Rektor Tarnowskiego Seminarium Duchownego, ks. Tadeusz Białas, siostrzeniec jubilata, proboszcz Czesław Górka, ks. Rui Sambo David Justerui z Angoli, ks. Roman Werner z Londynu, ks. Robert Legeżyński, ks. Piotr Supierz sekretarz abp Z. Zimowskiego, inf. Władysław Kostrzewa, ks. Józef Zyzak z Boliwii oraz księża z dekanatu tarnowskiego.

Wśród zaproszonych na uroczystość znalazło się troje bożogrobców. Homilię wygłosił biskup ordynariusz Andrzej Jeż, który stwierdził, że Chrystus, to nasze duchowe słońce, które ustawicznie ukazuje wielkość człowieka wskazując nam sens życia, a także sens powołania. Czas poświęcony Bogu uświadamia nam wartość i godność człowieka. Przytoczył słowa papieża Benedykta XVI, który powołał się na słowa Johanna Goethego. Chcąc zrozumieć poetę, musimy wrócić do jego dzieciństwa i młodości, zaś by naśladować Jezusa Chrystusa musimy wdychać całą piersią Ewangelię i Ziemię Świętą, miejsce ziemskiej Jego działalności. Zrozumienie dobrego kapłana ułatwi nam powrót do źródła, gdzie był kształtowany. Tak postrzegamy obecnie prałata Tadeusza, który urodził się w Łukowej Tarnowskiej, modlił się w tej świątyni p.w. Matki Bożej Bolesnej. Rozpoczął tu swoje kapłaństwo 28 czerwca 1964 r. Po dwóch latach udał się na studia w Paryżu, następnie w Monachium. Po dziesięciu latach został duszpasterzem akademickim w Anglii. W 1986 roku otrzymał godność prałata. Służąc Kościołowi w środowiskach emigracyjnych został w 2002 r. rektorem Polskiej Misji Katolickiej. Sprowadzał nowych księży z Polski, by wspierali Polonię. Organizował 60-lecie zakończenia II wojny światowej oraz 90-lecie odzyskania niepodległości. Za tę działalność otrzymał w 2012 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Podczas dziękczynnej uroczystości arcybiskup Zygmunt Zimowski przekazał Jubilatowi błogosławieństwo od papieża Franciszka wraz z różańcem. Gratulacjom nie było końca, oprócz dwóch sióstr z rodzinami znaleźli się tu przyjaciele, których spotkał na swojej drodze w ciągu 50 lat posługi kapłańskiej. Przyjechali oni z Londynu, Paryża, Belgii, a nawet z Angoli, jak wymieniony wyżej ksiądz z Saurimo w Afryce wraz z siostrą Elżbietą Kolpa franciszkańską Misjonarką Maryi. Komandor Stanisław Osmenda z małżonką Zofią ofiarowali Jubilatowi posrebrzaną kulistą Ziemię Świętą.

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH


© OESSH 2009