Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieCzcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie OESSH!

W odpowiedzi na apel J. Em. Kardynała Wielkiego Mistrza Fernando Filoniego, skierowany do członków Zakonu w związku z pandemią, zwróciłem się do Was 12 maja 2020 r. z prośbą o przekazanie dodatkowych ofiar na rzecz Kościoła w Ziemi Świętej.

Dzięki waszej szczodrobliwości, nasz DAR MIŁOSIERDZIA jeszcze w maju br., trafił poprzez Wielkie Magisterium do Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie.

Administrator Apostolski Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy dziękując Polskiemu Zwierzchnictwu za dotychczasową pomoc wyraził nadzieję, że w tej nadzwyczajnej sytuacji wynikającej z pandemii nie pozostawimy ich w osamotnieniu.

Z prezentowanych na stronie internetowej Patriarchatu informacji dowiadujemy się, że sektor pielgrzymkowo - turystyczny w Palestynie zatrudnia 32 000 chrześcijan, z czego:
• 8 800 osób zatrudniają hotele – przewidywane straty hoteli wyniosą 220 mln USD,
• 135 restauracji zatrudnia 850 pracowników – straty dotąd wyniosły 7,3 mln USD,
• 1250 autokarów stoi bezczynnie; każdy generuje dziennie stratę 300 USD,
• 650 przewodników od 5 miesięcy nie ma dochodów, co powoduje straty ok. 21 mln USD,
• sklepy z pamiątkami i zakłady rzemieślnicze poniosły straty liczone w milionach dolarów.
Zamarcie ruchu pielgrzymkowego z każdym dniem pogarsza sytuację wśród chrześcijan.

W aktualnych okolicznościach proponuję, abyśmy jako Zwierzchnictwo rozpoczęli duchowe pielgrzymowanie do Ziemi Świętej. Motywem do odbycia takiej nadzwyczajnej pielgrzymki niech będzie chęć okazania wdzięczności Jezusowi Chrystusowi Zmartwychwstałemu, który jest obliczem miłosierdzia Ojca, z okazji 25 rocznicy erygowania naszego Zwierzchnictwa. Zaprośmy do tej formy pielgrzymowania także naszych bliskich, przyjaciół i wszystkich pragnących przyjść z pomocą chrześcijanom z Ziemi Świętej.

Zamiast ponieść fizyczne koszty pielgrzymki, niech każdy duchowy pielgrzym zechce przeznaczyć te środki (w całości lub w części, jednorazowo lub ratalnie) na braterską pomoc, jako nasz DAR MIŁOSIERDZIA dla bliźnich Kościoła Jerozolimskiego. Niech ten gest świadczy o tym, że czujemy się naprawdę rodziną, siostrami i braćmi w Chrystusie.

Przewidziane na ten cel środki proszę wpłacać do końca sierpnia br. na konto naszego Zwierzchnictwa z dopiskiem DAR MIŁOSIERDZIA - 2.

Dane do przelewu:
Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19
Numery kont bankowych:
do wpłat w PLN: 26 8009 1046 0012 3783 2002 0001
do wpłat w EUR: 69 8009 1046 0012 3783 2002 0003
do wpłat w USD: 96 8009 1046 0012 3783 2002 0002
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Oddział w Czosnowie
05-152 Czosnów, ul. Gminna 6

Korzystając z okazji, przesyłam wszystkim Damom i Kawalerom moje najserdeczniejsze pozdrowienia.

In Cristo
Józef Dąbrowski C*SSH
Zwierzchnik
Wszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła Katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.

© OESSH 2009