Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWŁADZE ZAKONU RYCERSKIEGO
ŚWIĘTEGO GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE

WIELKI MISTRZ ZAKONU
Jego Eminencja
Kardynał Fernando Filoni
PRO-WIELKI PRZEOR ZAKONU
Jego Ekscelencja
Arcybiskup Pierbattista Pizzaballa OFM
Administrator Apostolski
Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy
ASESOR
Jego Ekscelencja
Arcybiskup Tommaso Caputo 

WIELKIE MAGISTERIUM

PREZYDIUM WIELKIEGO MAGISTERIUM

ZWIERZCHNIK GENERALNY
Jego Ekscelencja
Hrabia Prof. Agostino Borromeo E.Col.SSH
GUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Ambasador Hrabia Leonardo Visconti di Modrone EMCSSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Thomas Pogge EMCSSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Jean-Pierre Marie de Glutz-Ruchti EMCSSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
dr Paul Bartley EMCSSH

WICEGUBERNATOR GENERALNY
Jego Ekscelencja
Enric Mas EMCSSH

KANCLERZ
Jego Ekscelencja
Ambasador Alfredo Bastianelli EMCSSH

CEREMONIARZ
Jego Ekscelencja
Biskup Fortunato Frezza
ZWIERZCHNICTWO ZAKONU W POLSCEZWIERZCHNIK
Jego Ekscelencja
Józef Dąbrowski C*SSH
WIELKI PRZEOR ZWIERZCHNICTWA
Jego Eminencja
Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH
KANCLERZ
dr n. med. Andrzej Siwiec ESSH
SEKRETARZ
Elżbieta Jastrzębska DCSSH

e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com
tel. 603 555 844
SKARBNIK
Danuta Małgorzata Orzechowska DC*SSH

e-mail: danuta.orzechowska@wp.pl
tel. 600 974 361
CEREMONIARZ KOŚCIELNY
ks. prałat dr Krzysztof Bąk CSSH
CEREMONIARZ ŚWIECKI
Paweł Szopa CSSH
RADCA
Lidia Dudkiewicz DCSSH
RADCA
Jacek Rutkowski C*SSH
RADCA
Czesław Sudewicz CSSHSkróty stopni rangowych OESSH

KLASA KAWALERÓW NASZYJNIKA I DAM NASZYJNIKA
Kawaler Kollany E.Col.SSH
Dama Kollany D.Col.SSH

KLASA KAWALERÓW
Kawaler Wielkiego Krzyża EMCSSH
Komandor z Gwiazdą - Wielki Oficer C*SSH
Komandor CSSH
Kawaler ESSH

KLASA DAM
Dama Wielkiego Krzyża DMCSSH
Dama Komandor z Gwiazdą DC*SSH
Dama Komandor DCSSH
Dama DSSH

© OESSH 2009