Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie



Wszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.



Podczas Konsulty Zakonu, która odbyła się w Rzymie w dniach 13-16 listopada 2018 r., J. E. kard. Edwin Frederick O'Brien Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zaproponował konkretną pomoc dla pracy nad comiesięczną formacją członków OESSH w Zwierzchnictwach na całym świecie. Jest nią książeczka zatytułowana "Modląc się z Wielkim Mistrzem”. Podkreślił, że propozycje w niej zawarte są przeznaczone dla każdego bez wyjątku członka Zakonu. Naszym zaś obowiązkiem jest systematyczne rozważanie zawartych w niej tekstów. W ten sposób osiągniemy wzmocnienie duchowe, pogłębimy wiedzę dotyczącą Ziemi Świętej, a także przypomnimy sobie najważniejsze zasady obowiązujące nas w OESSH. Czytaj dalej >>>

Rozważanie na luty 2019 r. >>>

Rozważanie na styczeń 2019 r. >>>




Inwestytura OESSH
Wrocław 7-8 czerwca 2019

W sobotę 8 czerwca 2019 r. o godz. 11.30 w katedrze wrocławskiej odbędzie się Inwestytura Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Sprawować ją będzie J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH Wielki Przeor Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce, Metropolita Warszawski, który następnie przewodniczyć będzie Mszy św.

Główne uroczystości poprzedzi Obrzęd Czuwania w piątek 7 czerwca o godz. 17.00 w kościele św. Krzyża, po liturgii Msza św. pod przewodnictwem J. E. ks. abp. Józefa Kupnego C*SSH, Metropolity Wrocławskiego.

Czytaj dalej >>>




Fot. Janusz Kamiński CSSH

Spotkanie opłatkowe grupy kieleckiej Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie - Zwierzchnictwo w Polsce

Tradycyjnie jak co roku członkowie OESSH z Diecezji Kieleckiej spotkali się z Pasterzem Kościoła Kieleckiego Biskupem Janem Piotrowskim w Kielcach na dorocznym spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ostatnią sobotę 19 stycznia. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą Nieszporów z Homilią Ks. Biskupa Ordynariusza w kościele Akademickim pw. Św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej Caritas Kieleckiej, gdzie dzieląc się opłatkiem składano sobie wzajemnie życzenia. Po życzeniach wszyscy zasiedli do stołu na uroczystą kolację. Ta część spotkania została ubogacona wzajemną dyskusją i wymianą zdań na temat historii Diecezji Kieleckiej i działalności misyjnej przedstawicieli Kościoła Kieleckiego. W dalszej części dyskusji ksiądz biskup poinformował zebranych o udziale swoim i grupy młodzieży z Diecezji Kieleckiej w Światowych dniach młodzieży w Panamie. Po spotkaniu przy stole i wspólnej modlitwie zakończono spotkanie życząc księdzu biskupowi bezpiecznej podróży do Panamy.

Ks. Stanisław Słowik ESSH




Dobiegają końca przygotowania do Rekolekcji wielkopostnych OESSH, które tradycyjnie odbędą się w dniach 8-10 marca 2019 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Tematem nauk będą Rekolekcje z Benedyktem XVI, wygłosi je ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik. Informujemy, że opłata rekolekcyjna została zmniejszona i aktualnie wynosi 50 zł.

Program >>>







KALENDARIUM 2019

● Rekolekcje wielkopostne OESSH Jasna Góra 8-10 marca 2019 r.
● Inwestytura OESSH Wrocław 7–8 czerwca 2019 r.
W przygotowaniu są:
● Pielgrzymka Zwierzchnictwa do Ziemi Świętej 19–26 sierpnia 2019 r. pod przewodnictwem o. Nikodema Gdyka ESSH
● Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2019 r. w Górznie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (diecezja toruńska)
● Uroczystość Patronki Zakonu MB Królowej Palestyny - 27 października 2019 r. w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia - Matki Jedności (diecezja siedlecka)




ARCHIWUM

© OESSH 2009