Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieSymboliczny dar od Konfratrów z Niemiec

Podczas Inwestytury w Kielcach w 2014 r. przedstawiciele komturii St.Wiho Osnabrück / Vechta z Niemiec podarowali dla Zwierzchnictwa Polskiego OESSH dębową deskę z napisem:

Ingenium, pietas, doctrina, modestia, virtus
Excelsum geminant nobilitate genus.

Tłumaczenie polskie:
Talent, pobożność, wiedza, skromność, prawość
Swą wspaniałością rodzą szlachetne pokolenie.

Słowa te zawarte są na stronie nr 20 starodruku Samuela Nakielskiego „Miechovia sive promptuarium antiquitat monasterii Miechoviensis” z 1634 r. Sentencja odnosi się do rodziny rycerskiej Gryfitów, której przedstawiciel Jaxa po pielgrzymce do Ziemi Świętej ufundował klasztor w Miechowie dla Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Napis został wyryty na desce z dębu który posadził dziadek p. Augusta Gerwesmanna. Dzięki swej uprzejmości pomalował ją Aleksander Piotrowski ESSH, a poświęcił ks. Wincenty Pytlik ESSH. Drewniana tablica z inskrypcją zawisła na drzwiami siedziby Zwierzchnictwa Polskiego OESSH w Miechowie. Napis jest wspaniałym zwieńczeniem obchodów 850 rocznicy fundacji Bożogrobców w Polsce.

Przedstawiciele komturstwa St.Wiho Osnabrück / Vechta z Niemiec w czasie Inwestytury w Kielcach: Dr Maria Theresia Strake, Dr Sthepan i Beatae Gr. Siemer, Dr Michael i Elfriede Namislo, August i Maria Gerwesmann. Link do starodruku Samuela Nakielskiego „Miechovia sive promptuarium antiquitat monasterii Miechoviensis”.

Jan Włudarczyk CSSH

© OESSH 2009