Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieDziękczynienie na Skałce

11 maja 2014 r. Bożogrobcy uczestniczyli w procesji św. Stanisława, idąc z relikwiami świętego oraz innych świętych z katedry wawelskiej do Ołtarza Trzech Tysiącleci u O.O. Paulinów na Skałce. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele Zakonu z Miechowa, Białej Podlaskiej, Warszawy, Częstochowy, Gdańska, Gniezna, Kielc i Łowicza. W tym roku niesiono po raz pierwszy srebrny relikwiarz w postaci Ewangelii z kroplą krwi świętego Jana Pawła II. Uroczysta Eucharystia na Skałce stanowiła także podziękowanie za Jego kanonizację w Watykanie.

Metropolita krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz witając duchowieństwo, zgromadzenia zakonne i wiernych stwierdził, że Kraków jest szczęśliwy za dar, jaki otrzymał od Boga w osobie Pasterza naszych czasów, świętego Jana Pawła II. Wspomniał też o beatyfikowanych w zeszłym roku dwóch siostrach zakonnych: matce założycielce Zgromadzenia Sióstr Prezentek Zofii Czeskiej i matce przełożonej Sióstr Serafitek Małgorzacie Łucji Szewczyk.

Homilię wygłosił metropolita warszawski Kazimierz Kardynał Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH w Polsce. Wspomniał, że święty Stanisław, jako krakowski biskup wykazał się niezłomną postawą wobec władzy świeckiej, ale jeden z jego następców kardynał Karol Wojtyła potrafił nie tylko zaprezentować szczególną odwagę, ale i też dyplomację wobec ówczesnych władz w trudnych czasach komunizmu. Przez swoją charyzmę po wyborze na Namiestnika Chrystusa w Watykanie rozszerzył oddziaływanie wiary katolickiej na cały świat. Kardynał Nycz stwierdził też, że Jan Paweł II nauczył, jak zawierzyć Bogu i nie lękać się trudnych sytuacji. Porwał za sobą, zwłaszcza młodych, których tak Kościół obecnie potrzebuje. Zaufał bez ograniczeń Chrystusowi, a także Jego Matce, powierzając siebie w Jej opiekę. Stąd Jego dewiza„Totus Tuus”. Teraz mamy obowiązek prowadzić dalej dzieło tego szczególnego Pasterza i nieść Ewangelię tam, dokąd jeszcze nie dotarła, a zwłaszcza czynienia miłosierdzia wśród tych, którzy tego potrzebują.

W procesji darów na dzieło świętego Jana Pawła II z inicjatywy Zwierzchnika Karola Szlenkiera wzięli także udział przedstawiciele Zakonu. Po Mszy świętej biskup z Florydy Thomas Wenski, reprezentujący Polonię amerykańską poprowadził z powrotem procesję z relikwiami do katedry na Wawelu. Chwilę tę uświetniło bicie dzwonu Zygmunta.

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH


fot. Tadeusz Warczakfot. Tadeusz Warczak© OESSH 2009