Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie21 czerwca 2014 r. w Chorzowie Starym na Śląsku odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicą podarowania wsi Chorzów bożogrobcom z Miechowa. Uroczystości rozpoczęła sesja naukowa, na której wykłady wygłosili ks. dr hab. Henryk Olszar i ks. dr Krzysztof Bąk CSSH.
Następnie wyruszyła procesja sprzed Starochorzowskiego Domu Kultury ulicą Bożogrobców do kościoła parafialnego św. Marii Magdaleny (dawny kościół Bożogrobców). W Procesji niesiono w specjalnym feretronie relikwie Krzyża Świętego oraz kamień z Bożego Grobu.

Uroczystej Mszy św przewodniczył Metropolita Wrocławski ks. Arcybiskup Józef Kupny C*SSH, który pochodzi z tej parafii Bożogrobców. Uczestniczyły władze samorządowe miasta Chorzowa oraz mieszkańcy Chorzowa. Po Eucharystii wierni wysłuchali krótkiego koncertu muzyki poważnej w wykonaniu chorzowskiego zespołu muzycznego. Następnie w tzw. farskim ogrodzie odbyła się wspólna agapa. Uroczystości przygotowała poseł RP Maria Nowak – Dama naszego zakonu, która pochodzi z parafii Bożogrobców. Wzięli też udział wszyscy Bożogrobcy z terenu Archidiecezji Katowickiej. Uroczystościom towarzyszyła wystawa zdjęć miejsc świętych z Ziemi Świętej autorstwa naszych Konfratrów.

Ks. Krzysztof Bąk CSSH


© OESSH 2009