Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieInwestytura OESSH w Gnieźnie w 2015 r.

W sobotę 11 października 2014 r. w Miechowie, pod przewodnictwem Zwierzchnika J. E. Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zwierzchnictwa OESSH. W posiedzeniu jako gość uczestniczył ks. Mirosław Kaczmarczyk ESSH proboszcz Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Do Miechowa przybyli także Konfratrzy Wojciech Kozłowski ESSH i Czesław Krzyżan ESSH, organizatorzy przyszłorocznej Inwestytury Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie w dniach 12-13 czerwca 2015 r. Kandydaci do Zakonu przybędą dzień wcześniej.

Trwają przygotowania do XIX Inwestytury OESSH. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nasze uroczyste powitanie nowych członków Zakonu, odbyło się w podniosłej atmosferze, zgodnie z ceremoniałem bożogrobców. W celu usprawnienia kwestii organizacyjno-finansowych, wraz z potwierdzeniem udziału w uroczystości, na podstawie przesłanej pocztą ankiety, wpłacimy zaliczkowo do 31 stycznia 2015 r. na wskazane konto (OESSH) opłatę organizacyjną w wysokości 200 zł. Koszty dotyczące zakwaterowania i wybranych posiłków dla nas i osób towarzyszących uregulowane zostaną po przybyciu do Gniezna. Wspomniana opłata organizacyjna jest obowiązkowo wnoszona przez wszystkich członków Zakonu, bez względu na to, którego dnia przybędą na uroczystości. Nie dotyczy ona natomiast osób towarzyszących.

Jacek Rutkowski CSSH
Sekretarz Zwierzchnictwa

© OESSH 2009