Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimiePielgrzymka bożogrobców do bł. Anieli Salawy

Na zaproszenie naszych Konfratrów Danuty i Stanisława Dyrdów, fundatorów drzwi kościoła Prymatu świętego Piotra w Tabdze, grupa krakowskich członków OESSH 4 X 2014 r. nawiedziła sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Ks. prał. Piotr Kluska proboszcz parafii w Sieprawiu przybliżył nam historię budowy świątyni, pod którą kamień węgielny poświęcił jeszcze ks. biskup Karol Wojtyła. Konsekracji zaś dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski 29 września 1995 r. Kościół przez kardynała Franciszka Macharskiego został podniesiony do rangi sanktuarium w 2004 r.

Aniela Salawa, pochodząca z biednej chłopskiej rodziny z Sieprawia stanowi przykład silnej wiary, doskonałej zgodności z wolą Bożą, oraz ustawicznej pracy charytatywnej, połączonej z wyjątkową pobożnością. Od szesnastego roku życia przebywała w Krakowie, pełniąc zawód służącej, pracującej w trudnych warunkach i nieraz ponad swe siły. W czasie I wojny światowej oddała wszystkie swoje siły niosąc pomoc rannym i chorym żołnierzom, leżącym w krakowskich szpitalach, choć sama zapadła na ciężką i nieuleczalną chorobę. Jej poświęcenie stało się słynne w Krakowie, a zanoszonej do niej modlitwy skutkowały cudownymi uzdrowieniami. Nic więc dziwnego, że już 70 lat po śmierci została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II przed Bazyliką NMP w Krakowie 13 sierpnia 1991 r. Jej relikwie znajdują się w kościele OO Franciszkanów w Krakowie oraz w Sieprawiu w bocznej kaplicy sanktuarium, w której umieszczony został jej wizerunek pędzla Stanisława Jakubczyka.
Ks. prał. Piotr Kluska odmówił z nami litanię do bł. Anieli Salawy. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy świętej odprawionej przez ks. prałata Jana Abrahamowicza CSSH. W homilii ks. komandor nawiązał do życia świętego Franciszka, który akurat w tym dniu obchodził swoje święto. Mieliśmy więc również okazję pomodlić się do patrona naszego Ojca Świętego. Po Mszy św. przeszliśmy do starego kościoła pw. św. Michała Archanioła. Kościół ten zbudowany w latach 1620-42 uległ spaleniu w 1968 roku, ale na szczęście zachował się cudowny obraz Matki Bożej Sieprawskiej, który akurat znajdował się w renowacji. Ksiądz proboszcz poprowadził też tam modlitwę na Anioł Pański. Następnie w ogrodzie państwa Dyrdów przed urządzoną przez nich grotą Matki Boskiej z Lourdes odmówiliśmy litanię do Matki Boskiej Loretańskiej. W trakcie spotkania gospodarze zaprezentowali nam bardzo ciekawą kolekcję figurek Matki Boskiej, przywiezionych z różnych miejsc świata.

Małgorzata Chojnacka – Dzieszyńska DSSH
© OESSH 2009