Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieW dniach 15-16 września 2012 r. z udziałem licznie przybyłych dam i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z Polski i Europy odbyły się II Miechowskie Dni Jerozolimy. Z tej okazji do polskiej Jerozolimy przybyli Wielki Mistrz OESSH J. Em. kard. Edwin Frederick O’Brien, Kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa OFM oraz Bożogrobcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. W uroczystościach uczestniczyli również J. Em. kard. Józef Glemp Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH w Polsce, J. E. komandor Karol Bolesław Szlenkier Zwierzchnik Zakonu w Polsce wraz z Radą Zwierzchnictwa, komandorowie z gwiazdą: J. E. bp. Kazimierz Ryczan ordynariusz kielecki, J. E. bp Antoni Pacyfik Dydycz ordynariusz drohiczyński, J. E. bp Piotr Skucha biskup pomocniczy sosnowiecki, J. E. bp Jan Zając biskup pomocniczy krakowski, komandor ks. infułat Jerzy Gredka prepozyt Kapituły Miechowskiej, kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie. Na zaproszenie władz Miechowa na uroczystości przybyli przedstawiciele samorządów historycznie związanych z działalnością bożogrobców.

W sobotę 15 września w gmachu dawnego klasztoru bożogrobców, po uroczystym powitaniu dostojnych gości, została poświęcona i otworzyła swoje podwoje stała siedziba Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce. Jej pierwszym kustoszem na mocy dekretu Zwierzchnika został mianowany komandor Stanisław Franciszek Osmenda z Miechowa. Następnie w kaplicy Grobu Bożego miechowskiej bazyliki J. E. bp Kazimierz Ryczan celebrował uroczystą Mszę świętą. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w Domu Kultury przy ul. Racławickiej w Miechowie odbyła się sesja naukowa pt. „Historia Kustodii Ziemi Świętej”, którą poprowadził ks. prał. dr Jerzy Bielecki KHS. W czasie sesji wystąpili: o. dr Narcyz Klimas – archiwista Kustodii Ziemi Świętej - „Historia Kustodii Ziemi Świętej”, o. dr Jerzy Kraj OFM dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie - „Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej” oraz o. Pierbattista Pizzaballa – kustosz Ziemi Świętej - „Aktualna sytuacja w Kustodii Ziemi Świętej”.

W niedzielę 16 września przed południem Wielki Mistrz J. Em. kard. Edwin Frederick O’Brien przyjął na audiencji przybyłych do Miechowa członków Zakonu. Następnie odbył się uroczysty ingres ulicami miasta do bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. We Mszy świętej uczestniczyli dostojni goście, członkowie Zakonu oraz mieszkańcy miasta. Podczas uroczystości J. E. Zwierzchnik komandor Karol Bolesław Szlenkier odznaczył złotym orderem Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie: J. Em. kard. Edwina Fredericka O'Briena Wielkiego Mistrza OESSH, o. Pierbaptistę Pizzabella OFM Kustosza Ziemi Świętej, komandora ks. infułata Jerzego Gredkę Prepozyta Kapituły Miechowskiej, Kustosza Sanktuarium i Proboszcza Parafii Grobu Bożego w Miechowie, komandora Stanisława Franciszka Osmendę Ceremoniarza Świeckiego i Kustosza stałej siedziby Zwierzchnictwa OESSH w Polsce; orderem srebrnym: komandora Jana Włudarczyka i kawalera ks. prałata Wojciecha Michniewicza; orderem brązowym: kawalera Stanisława Tępińskiego, kawalera Piotra Janika, kawalera Aleksandra Piotrowskiego, kawalera Juliana Czekaja oraz pana Jerzego Wowczaka. Po nabożeństwie J. E. Zwierzchnik poprowadził modlitwę w kaplicy Grobu Bożego.

Poza wydarzeniem religijnym, historycznym i kulturalnym uroczystości miechowskie miały również wymiar charytatywny. Obecne w Miechowie siostry Elżbietanki wspólne z lokalnymi harcerzami kwestowały na Dom Pokoju na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Z okazji Miechowskich Dni Jerozolimy Poczta Polska wyemitowała specjalny datownik stały oraz wydała okolicznościową kartę pocztową wg. projektu Włodzimierza Barczyńskiego. Atrakcją były koncerty, kramy na rynku oraz turniej rycerski z udziałem przybyłych do Miechowa grup rekonstrukcyjnych. Wręczono również nagrody dla zwycięzców konkursu „Popularyzacja wiedzy na temat związków Ziemi Miechowskiej z Jerozolimą”.

Jacek Rutkowski KCHS
fot. Janusz Kamiński KCHS

I MIECHOWSKIE DNI JEROZOLIMY 2010

© OESSH 2009