Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieInwestytura Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego

W niedzielę Trójcy Świętej 15 czerwca 2014 r. J. E. arcybiskup Zygmunt Zimowski, w homilii podczas uroczystej Eucharystii w bazylice miechowskiej, podkreślił konieczność myślenia po paschalnemu. Życie paschą, to oczekiwanie na wypełnienie przesłania, jakie nam zostawił Zmartwychwstały Chrystus. Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do dążenia do doskonałości. - List świętego Pawła do Koryntian nawołuje do radowania się i dążenia do pokoju, a Bóg Pokoju będzie z wami - oświadczył. - Kto w Niego wierzy nie zostanie potępiony. Z działaniem Trójcy Świętej mamy codziennie do czynienia. Każdy dzień zaczynamy od znaku Krzyża. Na słowa „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, udzielenie się Ducha Świętego – odpowiadajmy: „Niech będą z Wami wszystkimi”.

Arcybiskup przytoczył też słowa Adama Mickiewicza: „miej serce i patrz w serce”. Uczniowie, podążający za Jezusem garnęli się do Niego. Obecnie możemy przytulić się do serca Jezusa i Jego Matki. Inaugurujemy więc w Bazylice Bożego Grobu w Miechowie modlitwę ku czci Jezusa Zmartwychwstałego. Czynimy to po kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Niech będzie to wyraz wdzięczności za ich życie i nauczanie, jak stać się autentycznym świadkiem życia Chrystusowego na jubileusz dwu-tysiąclecia po Zmartwychwstaniu.

Przed Mszą świętą arcybiskup Zygmunt Zimowski został na mocy dekretu Wielkiego Mistrza kardynała Edwina Fredericka O'Briena przyjęty w randze Komandora z Gwiazdą do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Zwierzchnictwa Polskiego. Na tę uroczystość przyjechali licznie damy i kawalerowie zakonu OESSH ze Zwierzchnikiem Komandorem z Gwiazdą Karolem Szlenkierem.

Po zakończeniu Eucharystii bożogrobcy przeszli wraz z przyjętym do Zakonu arcybiskupem Zygmuntem i duchownymi do kaplicy Bożego Grobu. Wśród nich znaleźli się także prałat Mirosław Kaczmarczyk, proboszcz bazyliki miechowskiej, prałat Stanisław Gasiński z Praszki, pięć dam i sześciu kawalerów, którzy podeszli do inwestytury 7 czerwca w bazylice katedralnej w Kielcach.

W czasie spotkania po Mszy świętej nie zabrakło gratulacji dla zasłużonych kapłanów, w tym dla naszego Konfratra ks. prałata Tadeusza Kukli, który obchodzi właśnie 50 lecie kapłaństwa.

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH


fot. Maurycy Fojcik

© OESSH 2009