Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

















fot. Anna Iwanowska i Andrzej Iwanowski

© OESSH 2009