Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieBożogrobcy z Polski na Ingresie J. E. Abpa Zbigniewa Stankiewicza

Delegacja Zwierzchnictwa Polskiego OESSH z udziałem Kawalerów: Józefa Dąbrowskiego, Janusza Kamińskiego oraz Krzysztofa Orzechowskiego uczestniczyła 21 sierpnia 2010 r. w Ingresie J.E. Abpa Zbigniewa Stankiewicza do katedry św. Jakuba w Rydze. Jeszcze przed uroczystością Nominat bardzo ciepło i serdecznie przywitał się z polską delegacją i z Komandorem z Gwiazdą Giorgio Ferrero, przedstawicielem Wielkiego Magisterium Zakonu Rycerskiego Świętego Bożego Grobu w Jerozolimie i wyraził radość z ich obecności.

Ta ważna dla miasta i całego Kościoła katolickiego na Łotwie uroczystość miała miejsce w dzień liturgicznego wspomnienia św. Piusa X i w przypadającą tego właśnie dnia rocznicę założenia Rygi. Rangę tego historycznego wydarzenia podkreśla fakt, że blisko 2 godzinną uroczystość Ingresu transmitowała na żywo łotewska telewizja publiczna.

Według przewidzianego programu ceremonii, o godz. 11.00 w drzwiach bazyliki archikatedralnej powitano uroczyście J.E. Abp Stankiewicza. Po przejściu do prezbiterium Nuncjusz Apostolski J.E. Arcybiskup Luigi Bonazzi odczytał dekret Stolicy Apostolskiej dotyczący jego nominacji. Następnie J. Em. Janis Kardynał Pujats przekazał swemu następcy pastorał - znak władzy pasterskiej. Zasiadając już na tronie pasterza archidiecezji odebrał homagium, znak czci i posłuszeństwa od biskupów pomocniczych, duchownych, przedstawicieli życia konsekrowanego oraz delegacji kościoła grekokatolickiego.

Liturgia inaugurująca kanoniczne objęcie władzy w archidiecezji miała bardzo uroczystą oprawę. Wśród koncelebransów był m. in. J. Em. Janis Kardynał Pujats, J. Em. Joachim Kardynał Meisner Metropolita Kolonii, a także Nuncjusz Apostolski na Łotwie J. E. Abp Luigi Bonazzi oraz licznie zebrani łotewscy biskupi. W uroczystości uczestniczyła także delegacja łotewskiego Kościoła prawosławnego z metropolitą ryskim i całej Łotwy Aleksandrem.

Po uroczystości polscy Bożogrobcy w imieniu Zwierzchnictwa Polskiego OESSH złożyli Arcybiskupowi życzenia błogosławionych owoców jego pasterskiej pracy i zapewnili o modlitewnym wsparciu jego inicjatyw przez członków naszego Zakonu. J. E. Abp Stankiewicz dziękując za życzenia i dar w postaci kartusza z herbem Zakonu, przekazał dla wszystkich członków polskiego Zwierzchnictwa swe pasterskie błogosławieństwo. Zapewnił jednocześnie o woli współpracy z przedstawicielami Zakonu przy tworzeniu struktur Zakonu Bożogrobców na Łotwie.

Warto podkreślić, że oprócz wymiaru kurtuazyjnego udział polskiej delegacji miał bardzo ważny aspekt edukacyjno-informacyjny. Ponieważ znaczna część uczestników, wśród których było wielu Łotyszy mówiących po polsku, postrzegała Bożogrobców jako przedstawicieli Zakonu Maltańskiego. Spotkanie było okazją, aby nie tylko dokonać niezbędnych sprostowań, ale też przekazać podstawowe informacje o OESSH, jego celach i zadaniach.

Na pożegnanie, Nuncjusz Apostolski wykazując zainteresowanie planowaną obecnością Zakonu OESSH na Łotwie, zwrócił się do polskiej delegacji z prośbą, aby u stóp MB Częstochowskiej modlili się w intencji jego osoby oraz misji na Łotwie.

Józef Dąbrowski OESSH
© OESSH 2009