Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieKaplica Grobu Bożego w Miechowie
Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej
w drodze do jubileuszu 2000-lecia
Zmartwychwstania Chrystusa

Zmartwychwstały Chryste,
Przychodzisz do swoich uczniów z darem pokoju, który nie pochodzi ze świata, ale od samego Boga. Dar Twojego pokoju, Panie, buduje naszą więź z Tobą oraz z każdym człowiekiem. Pierwsi uczniowie przyjęli dar Twojego pokoju. A potem ten zbawczy dar pokoju rozprzestrzeniał się przez wieki i stawał się udziałem coraz to nowych ludzkich pokoleń. Jednak nie zawsze i nie wszędzie ludzkie serca były otwarte na Twój dar pokoju. Wiele serc pozostawało zamkniętych. Podobnie jest i dzisiaj. Tymczasem właśnie dzisiaj tak bardzo potrzeba całemu światu i każdemu z nas Twojego Bożego pokoju. Potrzeba go także, a nawet szczególnie, w Twojej ziemskiej Ojczyźnie – Ziemi Świętej, w świętym mieście Jerozolimie. Pamiętamy słowa św. Jana Pawła II, który powiedział: „jeśli pokój zapanuje w Jerozolimie, doświadczać się go będzie na całym świecie”.
Zmartwychwstały Panie,
Nasza modlitwa o otwarcie ludzkich serc na dar Twojego pokoju ma miejsce w miechowskiej Kaplicy Bożego Grobu, która na naszej polskiej ziemi jest jakże wymownym znakiem Twojego pokoju. Zanoszą tę modlitwę Damy i Rycerze Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, podejmując przygotowanie do świętowania w roku 2033 dwutysięcznej rocznicy Twojego, o Chryste, chwalebnego Zmartwychwstania. Błagamy Ciebie, Zmartwychwstały Panie, abyś mocą Ducha Świętego otwierał serca ludzi, szczególnie zamieszkujących dzisiaj Ziemię Świętą – chrześcijan, Żydów i muzułmanów, na zbawczy pokój. Niech będą ludźmi dobrej woli pielęgnującymi i strzegącymi Boży dar pokoju.
Jezu Chryste,
Twoja ziemska Matka, Dziewica Maryja, jako pierwsza z ludzi przyjęła dar zbawczego pokoju. Stało się to już podczas Zwiastowania w Nazarecie. Dlatego nazywamy Ją Królową pokoju. Gorąco prosimy Ciebie, Królowo pokoju, wstawiaj się za nami u Twojego Syna i wypraszaj nam dar Jego pokoju, ale przede wszystkim pomagaj nam, a szczególnie naszym braciom i siostrom w Ziemi Świętej, w otwieraniu serc na przyjęcie Jezusowego daru. Ty, która w chwale nieba doświadczasz pełni Bożego pokoju, oręduj za nami, którzy tak bardzo potrzebujemy dzisiaj Bożego daru pokoju. Amen.

Wielkanocna antyfona „Regina coeli”
do Najświętszej Marii Panny

V. Regina coeli laetare, Alleluia!
R. Quia quem meruisti portare, Alleluia.
V. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.
R. Ora pro nobis Deum, Alleluia.
V. Gaude et laetare Virgo Maria, Alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
V. Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi  mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut, per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio, et nunc, et semper et in saecula saeculorum, Amen.
V. Requiem aeternam dona eis, Domine.
R. Et lux perpetua luceat eis.
V. Requiescant in pace.
R. Amen.

P. Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja.
P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, Alleluja.
P. Raduj się i wesel Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
P. Módlmy się:
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

© OESSH 2009