Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Arcybiskup Henryk Muszyński w Bazylice Bożego Grobu

Abp Henryk Muszyński były Metropolita Gnieźnieński, przez parę miesięcy Prymas Polski, pielgrzymował w dniach 23-24 lipca do Miechowa, siedziby Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego. Gospodarz europejskich uroczystości tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha został przyjęty do naszego Zakonu podczas pierwszej inwestytury w Warszawie w randze Komandora z Gwiazdą. Pragnął on złożyć wizytę w Bazylice Bożego Grobu w Miechowie, mając świadomość, że stąd Bożogrobcy przywędrowali do Wielkopolski. Przewodniczył w koncelebrze Mszy świętej w niedzielę 24 lipca 2011 roku wraz z prałatem Jerzym Gredką.

W Eucharystii uczestniczyło czworo Bożogrobców w tym dwóch komandorów z Miechowa wraz z niżej podpisaną damą. W homilii zawarł swe świadectwo biblisty z pobytu w Ziemi Świętej. Jako młody kapłan będąc w Jerozolimie, uczestniczył w drodze krzyżowej w ciasnych uliczkach centrum miasta. Każdy pielgrzymujący w Via Dolorosa, zauważy, że towarzyszy jej hałas, związany z prowadzonym tu handlem na ulicy. Ale ten hałas jakoś nie przeszkadzał, gdy Chrystus dźwigał ciężki krzyż na Golgotę. Wtedy też toczyło się wokół normalne życie. Głębokie przeżycie tej Drogi Odkupiciela nie powinno się kończyć na XIV stacji. Wiemy, że Chrystus zmartwychwstał. Głoszący homilię zwierzył się, że do swej modlitwy dodaje XV stację Zmartwychwstania Chrystusa, na pamiątkę swego pobytu w Ziemi Świętej. Będąc w Grocie Hieronima, nieopodal Groty Narodzenia, zrozumiał, że ważne jest przeżycie narodzenia Boga w naszym sercu. W ewangelii św. Mateusza z przypowieścią o skarbie, o perle i sieci, Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli, czy znalezionej perły. Czym jest królestwo Boże? To każde działanie Boga pośród nas. Działanie Stwórcy trzeba cenić, a Jego obecności poszukiwać na wzór człowieka, który ukrył skarb w roli. Przypowieść zawiera drugi obraz: królestwo Boże jest, jak sieć zgarniająca ryby - dobre i złe. Dopiero w przyszłości nastąpi ich rozdzielenie. Zdobyć skarb, jakim jest Królestwo Niebieskie w naszych sercach, to silna wiara w Eucharystię. A służba Słowu Bożemu, to najważniejsza posługa Bogu na ambonie, bo prowadzi do zbliżenia się do Chrystusa, aby wszystko wzmacniało się z nową nadzieją.

Gdy nastała telewizja żyjemy bardziej obrazami niż literami. Wszystko w Ewangelii zostało zapisane dla naszego zbawienia. Przypowieści ewangeliczne pomagają nam zobaczyć Jego naukę jak obrazy i wskazują nam, że Bóg jest nie tylko objawieniem i prawdą, ale też rzeczywistością. Bóg nieskończony zostawia nam otwarte drzwi do tajemnicy. Zdobyć skarb, jakim jest Królestwo Niebieskie jest bardzo trudno. Ale Królestwo Niebieskie, to suma dobrodziejstw od Boga, kto je posiądzie ma wszystko. Bezinteresowne dobro ma kształt Boga i jest nieśmiertelne. Zaznaczył też, że tak jak kiedyś działalność Zakonu Bożogrobców przyniosła korzyść miastu, tak obecnie olbrzymie znaczenie ma powrót siedziby zakonu do Miechowa. Wyraził ogromną radość ze spotkania z członkami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Na zakończenie uroczystości prałat Jerzy Gredka wręczył gościowi prezent – obraz Chrystusa Zmartwychwstałego z kopuły bazyliki Bożego Grobu.

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska OESSH

Zdjęcia Lidia Musiał

© OESSH 2009