Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
II Miechowskie Dni Jerozolimy, fot. Janusz Kamiński CSSH

Wielki Mistrz J. Em. kard. Edwin Frederick O’Brien obchodził 75 urodziny

Kardynał Edwin Frederick O’Brien, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, obchodził w ostatnim czasie 75 urodziny. Urodził się 8 kwietnia 1939 r. w Nowym Jorku. Studiował teologię i filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym św. Józefa w Dunwoodie (Yonkers). 29 maja 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Francisa Spellmana ówczesnego arcybiskupa Nowego Jorku. Rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Najświętszej Trójcy a następnie w armii amerykańkiej jako cywilny kapłan w elitarnej Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point. W latach 1970-1973 był kapelanem wojskowym w różnych jednostkach dochodząc do stopnia kapitana. M.in. w latach 1971-73 posługiwał żołnierzom walczącym w Wietnamie. W armii odbył kurs spadochronowy. Po powrocie z Wietnamu rozpoczął studia w Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim w Rzymie. W 1976 r. na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelikum) uzyskał tytuł doktora z zakresu teologii moralnej. W tym samym roku wrócił do ojczyzny i został kapłanem przy katedrze św. Patryka w Nowym Jorku oraz wicekanclerzem archidiecezji. W 1979 r. koordynował wizytę Jana Pawła II w tym mieście. W 1981 r. został dyrektorem diecezjalnym ds. socjalnych środków komunikacji, a w 1983 r. osobistym sekretarzem kard. Terenca Cooka, arcybiskupa Nowego Jorku. W latach 1985-1989 oraz 1994-1997 był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego św. Józefa w Dunwoodie, a w latach 1990-1994 rektorem Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego w Rzymie.

W 1996 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Nowego Jorku. Sakry biskupiej udzielił mu kard. John O'Connor. Rok później otrzymał nominację na biskupa polowego Armii Amerykańskiej. W 1999 r. odwiedził Polskę, spotkał się m.in. z uczestnikami 8 Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy. W 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go arcybiskupem Baltimore, najstarszej diecezji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez co stał się honorowym prymasem USA.

W dniu 29 sierpnia 2011 r. papież Benedykt XVI mianował abp. O’Briena pełniącym obowiązki Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Tytuł Wielkiego Mistrza otrzymał 15 marca 2012 r., po wcześniejszym (6 stycznia 2012 r.) powołaniu go do Kolegium Kardynalskiego.

W 2013 r. otrzymał tytuły doktora honoris causa na dwóch uniwersytetach amerykańskich: John Cabot University oraz St. John’s University (Nowy Jork).

Wielki Mistrz, kard. Edwin Frederick O’Brien odwiedził nasze Zwierzchnictwo we wrześniu 2012 r. uczestnicząc m.in. w II. Dniach Jerozolimskich w Miechowie.

Zwierzchnik OESSH w Polsce Karol Bolesław Szlenkier C*SSH, w przededniu kieleckiej Inwestytury, wystosował do Jubilata list z życzeniami od polskich bożogrobców.

Barbara Szablowska-Małoszewska DSSH

© OESSH 2009