Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimiePogrzeb śp. Bronisława Pałysa ESSH

W środę 8 października 2014 r., w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stobnie odbył się pogrzeb śp. Bronisława Pałysa Kawalera Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Ciało naszego Brata spoczęło na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Ceremonię poprzedziła Msza święta żałobna, którą 7 października w katedrze Wrocławskiej odprawił J. Em. Henryk Kardynał Gulbinowicz.
W pogrzebie uczestniczyli członkowie OESSH.Drogi i Czcigodny Konfrater śp. Bronisław Pałys. Urodził się 8 lutego 1940 r. w Stanisławowie na Kresach Wschodnich. Po maturze odbył studia teologiczno-filozoficzne uzyskując tytuł magisterski, drugi fakultet to historia sztuki. Pracował na misjach w Kenii i na Madagaskarze. Założyciel i dyrektor generalny Wydziału Programów Katolickich PSE ‘POLEST” we Wrocławiu i V-ce Prezes Zarządu Głównego PSE w Warszawie. Był gorliwym czcicielem Matki Bożej Saletyńskiej, której apostolstwo rozwijał poprzez utworzenie w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Stobnie dwóch Kaplic Matki Bożej Saletyńskiej oraz Saletyńskiej Drogi Krzyżowej, był także fundatorem witraży i innych znaków saletyńskich w kościołach Dolnego Śląska oraz donatorem oratoriów i misteriów słowno-muzycznych o charakterze patriotyczno-katolickim w kościołach na terenie całego kraju.

Śp. Bronisław Pałys ESSH do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie został przyjęty w 2008 r., podczas Inwestytury w Częstochowie. Wniósł wielkie zasługi w odbudowie „Ołtarza Ojczyzny” w Bazylice pw. Św. Krzyża w Warszawie. Przygotowywał oprawę artystyczną 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, obchodów 1000-lecia Biskupstwa Wrocławskiego i 10-lecia istnienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Wielki przyjaciel Katolickiego Radia Rodzina, „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
Prowadził szeroką działalność charytatywną m.in. na rzecz Kliniki Nefrologii oraz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Za swą działalność społeczną został odznaczony m.in. złotym i brązowym Krzyżem Zasługi RP, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, medalem św. Stanisława, honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i medalem Zasłużony dla Dolnego Śląska. Ponadto otrzymał Pierścień 1000-lecia Biskupstwa Wrocławskiego oraz Złoty Laur Katolickiego Radia Rodzina.

W imieniu Zwierzchnika J. E. Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH i wszystkich członków OESSH składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie naszego Brata.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków, Amen.


© OESSH 2009