Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieUdział Bożogrobców w procesji św. Stanisława

W niedzielę 9 maja 2010 r. kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie uczestniczyli w procesji ku czci św. Stanisława na Skałkę. Przy dźwięku Dzwonu Zygmunta o godz. 9.00 ruszyła procesja z Wawelu z relikwiami świętych i błogosławionych archidiecezji krakowskiej m.in. św. Stanisława, św. Brata Alberta, św. Faustyny, św. Jacka i św. Floriana. W uroczystości brali udział kardynałowie: kard. Józef Glemp prymas senior, kard. Stanisław Dziwisz metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski, kard. Henryk Gulbinowicz, kard. Marian Jaworski ze Lwowa i kard. Kazimierz Świątek z Białorusi oraz ponad 30 księży biskupów. Uroczystą Eucharystię sprawowaną na ołtarzu Trzech Tysiącleci na Skałce, koncelebrował nowo wybrany prymas Polski abp Józef Kowalczyk wraz z kard. Stanisławem Dziwiszem i abp Damianem Zimoniem metropolitą katowickim.Pierwszym krakowskim Bożogrobcem, biorącym udział w procesji ku czci św. Stanisława w 1996 r. był Zbigniew Chojnacki, który uczestniczył w niej wraz z Johnem Sovą z Londynu, komandorem Wielkiego Krzyża. Od 2001 r. grupę Bożogrobców prowadzi ks. Jan Abrahamowicz. Od paru lat na procesję do Krakowa przyjeżdżają kawalerowie z Miechowa na czele z komandorem Janem Włudarczykiem. W ostatniej procesji wzięli też udział Bożogrobcy z Sosnowca na czele z komandorem Emilianem Kocotem, dwaj kawalerowie z Olkusza a także dwaj kawalerowie z Białej Podlaskiej. Ci ostatni - Czesław Sudewicz i ks. Marian Daniluk od piętnastu lat przywożą na procesję do Krakowa relikwie męczenników podlaskich. Komandorowie z Gwiazdą OESSH znajdowali się też wśród biskupów w koncelebrze, a m.in. kard. Józef Glemp, Wielki Przeor Zwierzchnictwa Polskiego OESSH, abp Henryk Muszyński dotychczasowy prymas, abp Damian Zimoń metropolita katowicki, abp Leszek Sławoj Głódż metropolita gdański, abp Stanisław Nowak ordynariusz częstochowski, bp Kazimierz Ryczan ordynariusz kielecki oraz bp Jan Zając, biskup pomocniczy i wikariusz generalny arcybiskupa metropolity krakowskiego.Głównymi intencjami uroczystej Mszy św. była modlitwa za Ojczyznę i ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, a także wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II oraz za wszystkich kapłanów. Nowy Prymas nominat arcybiskup Józef Kowalczyk także Komandor z Gwiazdą, na wstępie wyznał, że za wstawiennictwem św. Stanisława patrona ładu moralnego, będzie modlił się o potrzebne mu w sprawowaniu tego urzędu łaski i że będzie dziękował za dobro, jakie przez wieki na polskiej ziemi wyrosło z ofiary św. Wojciecha i św. Stanisława.

W homilii abp Damian Zimoń przypomniał wydarzenia sprzed miesiąca, gdy tajemnica śmierci w najbardziej zaskakujący sposób znów stanęła przed oczyma Polaków. Kraków był świadkiem konduktu żałobnego z Bazyliki Mariackiej na Wawel, a dziś Kraków jest świadkiem procesji chwalebnej, a przeszłość wciąż splata się z teraźniejszością. „Można pytać, dlaczego Polacy tak bardzo przeżywają śmierć. Bo chodzi im o życie. Jedynie język Kościoła, wiary, jest jedynym sposobem, by stanąć wobec tajemnicy śmierci. Ten język wypływa z tożsamości narodu polskiego, kultury splecionej z wiarą, która nie zagraża ani inaczej myślącym ani laickości państwa”. Na koniec zaapelował: ”niech kapłani i świeccy naśladują Dobrego Pasterza, niech niosą Ewangelię światu”. Mszę św. zakończyło błogosławieństwo relikwiarzem z czaszką św. Stanisława, arcydziełem sztuki złotniczej, ufundowanym przez królową Elżbietę.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika wrócili procesyjnie przed katedrę na Wawelu. Potem członkowie Zakonu spotkali się na obiedzie w restauracji „U Pollera”, aby złożyć życzenia imieninowe komandorom Stanisławowi Abrahamowiczowi i Stanisławowi Osmendzie, ceremoniarzowi świeckiemu.

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska OESSH

© OESSH 2009