Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieZakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie w procesji św. Stanisława na Skałkę

8 maja 2011 roku członkowie Zakonu OESSH wzięli udział jak co roku w procesji z relikwiami świętych z katedry wawelskiej na krakowską Skałkę. Oprócz krakowskich Bożogrobców na czele z komandorem Stanisławem Abrahamowiczem uczestniczyli jak co roku miechowianie z komandorami Janem Włudarczykiem i Stanisławem Osmendą, kielczanie, przedstawiciele Śląska i Zagłębia z komandorem Emilianem Kocotem, olkuszanie i prałat Marian Daniluk i Czesław Sudewicz z Białej Podlaskiej. Ci ostatni przywieźli relikwie męczenników unickich z Pratulina.
Na czele orszaku 28 kawalerów i dam sztandar Bożogrobców z Miechowa niósł Julian Czekaj. Za nami szli Kawalerowie Maltańscy.

W tym roku w procesji pojawiły się także dwie relikwie beatyfikowanego przed tygodniem w Watykanie przez papieża Benedykta XVI Sługi Bożego Jana Pawła II. Relikwiarz w/g projektu włoskiego rzeźbiarza Carlo Balljana ma formę otwartej księgi - Ewangelii. Po lewej stronie znajdują się łacińskie napisy „ Błogosławiony Jan Paweł II” i „Nie lękajcie się” oraz herb papieski. Po prawej stronie widać pastorał oraz ampułkę z krwią papieża. Druga relikwia to pastorał Ojca Świętego Jana Pawła II – krzyż na którym wspierał się i który był dla niego drogowskazem w służbie Chrystusowi. Kanonicy Regularni Laterańscy nieśli relikwię kanonizowanego rok temu św. Stanisława Kazimierczyka. Procesję prowadził ks. Arcybiskup Nuncjusz Celestino Migliore, a Mszy świętej na Skałce przewodniczył kardynał Camillo Ruini, który rozpoczął i przeprowadzał proces beatyfikacyjny Karola Wojtyły.

W uroczystości brało udział wielu księży, biskupów i arcybiskupów z Prymasem Józefem Kowalczykiem, z kardynałami Stanisławem Dziwiszem, Kazimierzem Nyczem i Franciszkiem Macharskim. Wraz z przedstawicielami władz Krakowa, przewodniczącym Rady Miasta Bogumiłem Kośmidrem, Wojewodą Małopolskim Stanisławem Kracikiem i parlamentarzystami w uroczystości brał udział Prezydent RP Bronisław Komorowski z Małżonką Anną i wicepremier Waldemar Pawlak. Sprawowana Eucharystia była podziękowaniem Bogu za Jana Pawła II i hołdem dla nowego Błogosławionego. Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz przypomniał, że Karol Wojtyła był wielkim czcicielem biskupa męczennika św. Stanisława. Świadczy o tym napisany przez niego poemat „Stanisław”. Papież stwierdził w nim, że imię to zostało wypisane „na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi.” Autor tych słów też przelał krew trzydzieści lat temu 13 maja na Placu św. Piotra. Cudownie ocalone życie poświęcił do końca swoim braciom i siostrom na całej ziemi, stając się wyrazistym świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Po zamachu w konsylium lekarzy, walczących o życie Ojca Świętego, znajdował się idący z żoną Bożeną konfrater prof. Gabriel Turowski z Krakowa ze Środowiska Wujka ks. Karola Wojtyły.

- Błogosławiony Jan Paweł II wyrasta na patrona polskiej wolności, która swój dojrzały wyraz powinna znajdować w naszej jedności i solidarności. Jego orędownictwu powierzamy tę żywotną sprawę – dodał kardynał krakowski. - Jan Paweł II powrócił dziś do swoich. Powrócił do nas w sposób niezwykły i głęboki. Symbolizują to jego relikwie niesione w procesji i złożone przy ołtarzu Trzech Tysiącleci. On duchowo jest z nami.” - Kardynał Stanisław dalej mówił, że zgromadzeni wokół eucharystycznego stołu tworzymy jedną wspólnotę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Niech nas zjednoczy wdzięczność wszechmogącemu Bogu za dar błogosławionego Jana Pawła II – za to, że jeszcze bardziej i bliżej towarzyszy Kościołowi powszechnemu na drogach wiary, nadziei i miłości.

„Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego” - tymi słowami z homilii Ojca Świętego Benedykta XVI z beatyfikacji w Watykanie zakończył metropolita krakowski słowa pozdrowienia.
Homilię podczas Mszy św. przygotował kardynał Camillo Ruini, który w języku polskim powiedział: Jest to dla mnie wielka radość, że mogę być znowu z wami w uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika. Potem tekst kazania odczytał po polsku abp Józef Kowalczyk.
Jan Paweł II w całym swoim życiu i w całej swojej posłudze, dał całkowicie siebie samego i w ten sposób stał się prawdziwym gigantem wiary i Kościoła, gigantem historii” - tak na Skałce stwierdził kardynał Camillo Ruini. - „Gigantem, ponieważ w nim w pewien sposób stała się widoczna dla wszystkich wielkość Chrystusa”. Podkreślił on, że Jan Paweł II był blisko każdego, kogo spotkał na swojej drodze i obejmował wszystkich w modlitwie, która obejmowała różne sytuacje i przemierzała kontynenty. Jego podróże apostolskie miały ogromne znaczenie. Zatroskany o losy odwiedzanych krajów stawał się przyjacielem każdego narodu. Kardynał Camillo Ruini powiedział, że Karola Wojtyłę cechowała niezwykła odwaga. Już w Polsce wykazał się nią, walcząc o kościół w Nowej Hucie, a potem jako papież, podejmując wyzwanie mające na celu zatrzymanie procesu sekularyzacji. Często mawiał, że rzeczy można zmienić, tłumacząc, że to my możemy je zmienić, czy raczej to Bóg zmienia je działając w nas i przez nas. W ten sposób papież zmienił historię nie tylko w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, ale też w Kościele powszechnym. To on rozpoczął nowy etap ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

Dla nas Bożogrobców błogosławiony Jan Paweł II stanowi przykład, jak z pomocą wielkiej wiary i miłości można osiągnąć doskonałość w obronie ziemskiej ojczyzny Bożego Odkupiciela.

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska OESSH


© OESSH 2009