Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieDlaczego będę głosował? Bo jest to mój obowiązek jako Polaka. Będę głosował na osobę, która gwarantuje:
■ rozwój państwa silnego, niepodległego i sprawiedliwego oraz zasobnego przez obywateli;
■ rozwój państwa żyjącego w symbiozie z Kościołem katolickim, gdyż tylko dzięki temu można mówić o istnieniu państwa polskiego;
■ tworzenie prawa opartego o Dekalog, który gwarantuje Jego uczciwość;
■ dalszą akceptację Konkordatu między Polską a Watykanem;
■ gwarantuje właściwą ochronę i byt materialny rodziny celem jej rozwoju, gdyż państwo polskie jest w stanie wyżywić nie tylko obywateli własnego kraju.

Każdemu uczciwemu Polakowi będącemu jeszcze w beciku, śpiewała matka: „Pamiętaj, żeś Polak”. A więc pamiętajmy, że jesteśmy Polakami, że nie możemy wyrazić zgody na aborcję, eutanazję, likwidacje i usuwanie krzyży z miejsc publicznych.

Sytuacja nasza dzisiejsza jest podobna do interregnum – bezkrólewia, a więc w warunkach obecnych potrzebna jest współpraca Kościoła, rządu i narodu w kształtowaniu życia codziennego oraz przyszłego. Należy miłować inne narody, lecz nie okrywać wzgardą Polaków o odmiennych przekonaniach.

Jeżeli wszystkie powyższe elementy zostaną ujęte w programie wyborczym kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, z czystym sumieniem mogę oddać swój głos na tę osobę. Pragnę zaznaczyć, że jestem absolwentem KUL-u Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, założycielem Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich i Jego wieloletnim prezesem, inicjatorem ślubowania młodzieży prawniczej na Jasnej Górze, autorem Apelu do sumień prawników świata wygłoszonym w Watykanie w 2000 r. Jako żołnierz AK, nadane mi odznaczenia Golgoty Wschodu oraz Polonia Mater Nostra Est, złożyłem na Jasnej Górze. Dlatego popieram inicjatywę Ojca T. Rydzyka do zwołania zjazdu na Jasnej Górze z udziałem nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej, który w imieniu Narodu Polskiego dokona przeprosin Królowej Polski i ponownego Jej zawierzenia.

Tadeusz Szymański OESSH© OESSH 2009