Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieBożogrobcy przy relikwiach św. Jana Vianneya


Z okazji Roku Kapłańskiego pojawiła się inicjatywa pielgrzymowania po świecie relikwii serca św. Jana Vianneya. Jedną z pierwszych diecezji na drodze pielgrzymowania była diecezja Boston w USA, gdzie tak bardzo potrzeba odbudowy zaufania do kapłanów. Relikwie nawiedziły też Hiszpanię, w której ma miejsce wielka fala laicyzacji. A potem była Irlandia, która przeżywa zawirowania związane z zachwianiem wiary w świetość kapłaństwa. Wreszcie miejscem wędrówki relikwi stała się Polska, a konkretnie 2 diecezje – częstochowska i kielecka.

W archidiecezji częstochowskiej peregrynacja zaczęła się 12 listopada 2010 r. w Wyższym Seminarium Duchownym i trwała 3 dni. Zakończenie peregrynacji miało miejsce 15 listopada w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Tutaj, w imieniu wspólnoty seminaryjnej relikwie powitał kawaler OESSH ks. dr Jerzy Bielecki. W czuwaniu modlitewnym uczestniczyli także częstochowscy członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele z komandorem ks. inf. Marianem Mikołajczykiem. Modlono się o świętość kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Centralnym momentem tej modlitwy była Msza św., której przewodniczył Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak. W południe nastąpiło pożegnanie relikwii św. Jana Vianneya w archidiecezji częstochowskiej.
W tym samym dniu rozpoczęła się peregrynacja w diecezji kieleckiej. Pierwszym etapem podróży relikwii serca św. Jana Vianneya na terenie tej diecezji była Bazylika Grobu Bożego w Miechowie.

ks. Jerzy Bielecki OESSH© OESSH 2009