Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła Katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.
Gdański opłatek członków OESSH

Na przełomie 2009 i 2010 roku w całej Polsce odbywały się diecezjalne spotkania opłatkowe członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
J. E. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, Komandor z Gwiazdą OESSH gościł członków Zakonu z terenu Archidiecezji Gdańskiej. J. E. Arcybiskup podczas spotkania przedstawił swoją wizję działalności Zakonu na terenie podległym jego jurysdykcji, a także wyraził życzenie, aby Damy i Kawalerowie Zakonu z terenu Polski północnej mieli swoją siedzibę duchową na terenie Kurii Gdańskiej. Kościołem przewodnim Bożogrobców będzie Katedra w Oliwie. Kapelanem Bożogrobców został mianowany ks. dr Grzegorz Szamocki - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku.
Spotkanie Opłatkowe w Katowicach

Zgodnie z wolą J.E. Zwierzchnika Zakonu Bożogrobców w Polsce Komandora Karola Szlenkiera tegoroczne spotkania opłatkowe Dam i Kawalerów naszego Zakonu powinny odbywać się w diecezjach, wraz z Pasterzem diecezji.

12 stycznia 2010 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Archidiecezji Katowickiej pod przewodnictwem Komandora z Gwiazdą J.E. Ks. Abp Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego. Spotkanie rozpoczęło się nieszporami kolędowymi w kaplicy centrali Caritas Archidiecezji Katowickiej. Podczas nieszporów J.E. Komandor w wygłoszonym słowie podkreślił wagę Zakonu Bożogrobców w dziejach i tradycji Kościoła, również współczesnego. Po nieszporach łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia. Kawalerom i Damom towarzyszyły żony i mężowie.
Czytaj dalej >>>
W 2009 r. ukazała się książka naszego Konfratra, mecenasa Tadeusza Szymańskiego. Autor jest adwokatem, założycielem i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich. Żołnierz Armii Krajowej oddziału partyzanckiego "Pająk" w stopniu porucznika, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członek honorowy "WiN". Członek Kapituły Orderu "Polonia Mater Nostra Est". Przewodniczący Konferencji Stowarzyszeń Katolickich, członek Rady Naukowej Fundacji Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich), członek Zespołu Wspierania Radia Maryja, członek Komitetu Honorowego Budowy Centrum "Polonia in Tertio Millenio". Autor licznych publikacji i artukułów z zakresu prawa i historii prawa. Obrońca w procesach Solidarności i w procesach o unieważnienie wyroków byłych żołnierzy AK.

Książka pt. „SANCTA SANCTE, ŚWIĘTOŚCI NIE SZARGAĆ” została wydana ze środków własnych autora przez wydawnictwo Liber Duo w Lublinie. Zawiera niezwykły zbiór dokumentów i liczne, niepublikowane fotografie dotyczące wieloletnich spraw sądowych w obronie Osoby i osobistej godności Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszystkich Członków naszego Zakonu, gorąco zachęcamy do nabycia tej niezwykłej i godnej przeczytania publikacji. Książkę należy zamawiać bezpośrednio u wydawcy: Wydawnictwo Drukarnia Liber Duo, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, e-mail: liberduo@o2.pl
Dnia 18 grudnia 2009 r. odszedł nagle, osierociwszy pogrążonych w żalu parafian Ducha Świętego w Kielcach oraz współbraci z Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, ś.p. ks. proboszcz Józef Doniec. 21 grudnia o godz. 17.00, Mszy Świętej za duszę zmarłego przewodniczył J.E. bp Kazimierz Gurda. W kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Kielcach, 22 grudnia o godz. 12.00, odprawione zostało nabożeństwo żałobne pod przewodnictwem J.E. bpa Kazimierza Ryczana Ordynariusza Kieleckiego. Ciało zmarłego kapłana zostało złożone w kwaterze kanoników kieleckich, na Cmentarzu Starym w Kielcach.
Czytaj dalej >>>
Renowacja Bazyliki św. Katarzyny w Betlejem

Firma Elektroinstal z Miechowa, będąca własnością naszego konfratra Stanisława Osmendy, wykonała nieodpłatnie generalny remont instalacji elektrycznej Bazyliki św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Betlejem oraz zainstalowała w niej nowoczesne oświetlenie. Wspaniale współgra ono z architekturą Bazyliki jak i z przepięknym witrażem Świętej Rodziny znajdującym się w absydzie Bazyliki. Czytaj dalej >>>
List J. E. Zwierzchnika Komandora Karola Bolesława Szlenkiera
do Dam i Kawalerów OESSH
Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że 18 listopada 2009 r. odszedł do Pana nasz Drogi Konfrater ś.p. ks. prałat dr Stanisław Makarewicz OESSH. 22 listopada w kościele św. Stefana w Radomiu, za duszę zmarłego została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem bp Henryka Tomasika Ordynariusza Radomskiego. Nabożeństwo żałobne odbyło się 23 listopada w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Następnie ciało naszego Brata zostało złożone w rodzinnym grobie na Cmentarzu Katedralnym. Czytaj dalej >>>

Śląscy Bożogrobcy w Ziemi Świętej

W dniach 19 – 27 września 2009 odbyła się doroczna już (trzecia z kolei) pielgrzymka śląskich Bożogrobców do Ziemi Świętej. Ponieważ ks. Krzysztof Bąk – Kawaler naszego Zakonu obchodził w tym roku 30-lecie święceń kapłańskich, zaprosił swoich kolegów z rocznika do Jerozolimy na ten piękny jubileusz. W pielgrzymce wzięli udział nasi konfratrzy z Warszawy – prof. Sławomir Czarnecki wraz z małżonką – Teresą. Do pielgrzymów dołączyła grupa wdów po tragicznie zmarłych górnikach na śląskich kopalniach. Przewodnikiem był nieoceniony ks. bp Piotr Skucha z Sosnowca – Komandor z Gwiazdą naszego Zakonu. Opiekunem duchowym był ks. bp Józef Kupny z Katowic – Komandor z Gwiazdą. Rycerze i Damy naszego Zakonu pokazali pielgrzymom wszystko to, co najpiękniejsze w Ziemi Świętej. Jak zwykle w takich sytuacjach odprawiliśmy trzy msze św. w Bożym Grobie. 10 kapłanów pod przewodnictwem bp Kupnego dziękowało za 30 lat kapłaństwa. Ks. Bąk odprawił w Bożym Grobie msze św. za zmarłych tragicznie śląskich górników. W pielgrzymce wzięli udział Bożogrobcy: Ks. bp Piotr Skucha, Ks. bp Józef Kupny, ks. Krzysztof Bąk, Maria Nowak, Teresa Czarnecka, Anna Wawrzyczek, prof. Sławomir Czarnecki, Dariusz Latos, Jarosław Czapelka, Waldemar Drobik.

W szczególny sposób modliliśmy się za zmarłych górników w Kanie Galilejskiej. Wdowie łzy były najpiękniejszym wyrazem miłości za tragicznie zmarłymi. Czytaj dalej >>>
Pielgrzymka do Polskiej Jerozolimy

5 września 2009 r. do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie, przybyli Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Kawalerowie OESSH przyjęci 10 lat temu w poczet rycerzy Zakonu Bożogrobców w Miechowie spotkali się z nowo przyjętymi w 2009 r., aby uczestniczyć we Mszy św. w kaplicy Grobu Bożego w Bazylice Miechowskiej. Ich satysfakcja była tym większa, że w 1999 r. obchodzili 900 rocznicę zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców i ustanowienie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Jerozolimskiego. Czytaj dalej >>>
Gloria Polskiego Zwierzchnictwa OESSH

Dnia 15 lipca 2009 r. w Miechowie, w 910 rocznicę zdobycia Jerozolimy przez Krzyżowców, J. E. Komandor Karol Bolesław Szlenkier Zwierzchnik Polski OESSH ogłosił Dekret, na mocy którego ustanowiony został trójklasowy Order „Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie”. Odznaczenie jest wyróżnieniem nadawanym członkom Zakonu i innym osobom, za ich postawę oraz zasługi na rzecz Polskiego Zwierzchnictwa OESSH.

Odznakę Orderu stanowi krzyż podwójny (złoty, srebrny, brązowy), na którym umieszczony został Orzeł Biały w koronie. Na piersi orła tarcza sercowa z Krzyżem Jerozolimskim. Na podstawie krzyża podwójnego data 1995. Wstęga czarna z pasem biało-czerwonym pośrodku wstęgi. Krzyż Jerozolimski zwany również Krzyżem Gotfryda z Bouillon na piersi Orła Białego jest symbolem Zwierzchnictwa Polskiego. Krzyż podwójny będący znakiem Miechowitów, podkreśla przywiązanie do wielowiekowej historii Zakonu w Polsce oraz głęboką więź członków Zakonu z Sacrum jakim jest Grób Jezusa Chrystusa w Prześwietnej Bazylice Miechowskiej. Data 1995 odnosi się do dekretu Jego Eminencji Karola Kardynała Furno, ówczesnego Wielkiego Mistrza Zakonu, który z woli Sługi Bożego Jana Pawła II powołał nowożytne struktury Zakonu w Polsce. Barwy wstążki orderowej to nałożenie barw Rzeczpospolitej Polskiej na umocowaną tradycją heraldyczną Zakonu wstęgę czarną.

Jacek Rutkowski OESSH
Wizyta J. E. Zwierzchnika w Lublinie

Wizyta J. E. Komandora Karola Bolesława Szlenkiera Zwierzchnika Polski OESSH w Lublinie odbyła się 3 lipca 2009 r., podczas obchodów 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej i 60. rocznicy Cudu Lubelskiego w Archikatedrze – Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. Do tych wydarzeń z przeszłości nawiązywał wystrój miasta, uroczystości kościelne i konferencje naukowe o tematyce historycznej. W Archikatedrze Lubelskiej zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem J. E. Abp prof. Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego... Czytaj dalej >>>
Wizyta J. E. Zwierzchnika we Wrocławiu

W sobotę 20 czerwca 2009 r. J. E. Kawaler Komandor Karol Bolesław Szlenker Zwierzchnik Polski OESSH wraz z małżonką
Panią Małgorzatą Szlenkier, złożyli wizytę członkom Zakonu z Wrocławia i okolic.

Mszę Świętą w kościele parafialnym św. Ducha we Wrocławiu, odprawili proboszcz i jednocześnie jest nasz Konfrater Ks. Kanonik Czesław Mazur i inni duchowni członkowie Zakonu.

Po nabożeństwie, podczas uroczystego obiadu J.E. Zwierzchnik poinformował o zmianach we władzach polskiego Zwierzchnictwa.
Wiele mówił również o swoim spotkaniu z J. Em. Johnem Kardynałem Foleyem Wielkim Mistrzem Zakonu, długoletnim współpracownikiem J. Em. Jana Kardynała Króla z USA, a także o rozmowie z Łacińskim Patriarchą Jerozolimy J. Em. Arcybiskupem Fouadem Twalem, Wielkim Przeorem Zakonu Bożogrobców. Jednym z tematów spotkania było pielgrzymowanie do Ziemi Świętej i audiencje w Patriarchacie Jerozolimy.

Podczas spotkania Kawaler Mieczysław Kopeć zaproponował, aby wrocławskie środowisko Kawalerów i Dam OESSH zintegrować pod przewodnictwem jednego z duchownych członków Zakonu. Inicjatywa została zaaprobowana przez J. E. Zwierzchnika i w najbliższym czasie utworzona zostanie wrocławska Konfraternia.

Mieczysław Kopeć OESSH
Polski Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
z wizytą na Śląsku

Na zaproszenie śląskich Bożogrobców przybył do Katowic - Polski Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie J.E. Komandor Karol Szlenkier wraz z Małżonką. Zwierzchnik spotkał się z Damami i Kawalerami z diecezji gliwickiej, katowickiej i sosnowieckiej.
Wizytę rozpoczęła Msza św. w kaplicy św. Józefa nieopodal centrali Caritas, której przewodniczył kawaler naszego zakonu- ks. Krzysztof Bąk.W homilii przedstawił bardzo bogatą symbolikę płaszcza, który jest bardzo czytelnym znakiem Bożogrobców.Pod koniec Mszy św. J.E. Zwierzchnik działając na podstawie decyzji Wielkiego Mistrza Zakonu Bożogrobców Jego Eminencji Kardynała Patricka Foleya wręczył insygnia komandorskie kawalerowi dr Emilianowi Kocotowi z Sosnowca.Po Mszy św. Uczestnicy spotkali się na wspólnej kolacji, podczas której Zwierzchnik zreferował swój pobyt w Ziemi Świętej na uroczystości poświęcenia ołtarza-monstrancji przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej.
W niedzielę 14.VI.09 Zwierzchnik wraz z Małżonką podczas śniadania byli Gośćmi naszych kawalerów z Rudy Śl. Dariusza Sitko i Witolda Hanke – dyrektorów Ośrodka. Goście zwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Halembie, zapoznali się z metodami wychowania i terapii w tymże Ośrodku oraz spotkali się z podopiecznymi.
Nasi Goście udali się na Mszę św. do Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi. Gościł ich nasz kawaler Dariusz Latos – dyrektor tegoż Ośrodka.
Najpierw Msza św. z udziałem Bożogrobców i ich rodzin, mieszkańców Ośrodka. Po Mszy św. wspólny obiad dam i kawalerów z rodzinami oraz Zwierzchnik z Małżonką.
Po obiedzie Szanowni Goście zwiedzili Ośrodek po czym udali się w drogę powrotną do Warszawy


Uroczystości w Kodniu

1 czerwca 2009 r. w Kodniu nad Bugiem, odbyły się uroczystości poświęcenia witraży przedstawiających Różańcowe Tajemnice Światła.
Nasz Zakon ufundował Stację IV "Przemienienie na Górze Tabor". Głównymi animatorami przedsięwzięcia byli nasi konfratrzy: dr Czesław Sudewicz i ks. Marian Daniluk z Białej Podlaskiej. Uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium Pani Podlasia, Matki Bożej Kodeńskiej, przewodniczył i dokonał aktu poświęcenia ks. bp. Henryk Tomasik. Podczas uroczystości prawykonany został Hymn ku czci M.B. Kodeńskiej skomponowany przez konfratra prof. Sławomira Czarneckiego do słów J.E. prof. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego. Wykonawcami byli chór Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej i Lwowska Orkiestra Kameralna "Melodia" pod dyr. Piotra Karwowskiego.
W uroczystościach uczestniczył również J.E. Zwierzchnik, Komandor Karol Szlenkier, a także rodzina książąt Sapiehów- pan Marian z małżonką Barbarą, córką Renatą i wnukiem Michałem.

Rekolekcje wielkopostne
polskich Bożogrobców

Stało się tradycją, iż członkowie naszego Zakonu rozpoczynają czas Wielkiego Postu rekolekcjami. W tym roku miejscem duchowych ćwiczeń był Pelplin, dawne opactwo cysterskie, którego początki sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Jest to jedno z wielu miejsc w Polsce, a zapewne jedyne na Pomorzu Gdańskim, gdzie można poczuć czym jest dziedzictwo duchowe i kulturowe chrześcijaństwa. Zrozumieć na czym polega ciągłość dziejowa Kościele katolickiego.
Ks. Wincenty Pytlik w swoich naukach rekolekcyjnych stawiał pytania dotykające fundamentu ludzkich postaw, duchowości człowieka jako chrześcijanina, ale również członka Zakonu. Dawał konkretne rady, podpowiadał jak nie zagubić się we współczesnym świecie. Proponował, pytał, zachęcał do własnych poszukiwań. Podkreślał znaczenie wspólnoty. Ta szeroka i wieloaspektowa refleksja osadzona była w sztuce. Taką możliwość dawała pelplińska katedra, jak i muzeum diecezjalne, ze swoimi gotyckimi, renesansowymi a także barokowymi rzeźbami oraz obrazami. Wspaniałe uzupełnienie stanowiły koncerty organowe.
Rekolekcje stały się także okazją do szerszego przedstawienia idei Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Kościołowi pelplińskiemu. W sobotę miało miejsce spotkanie z ordynariuszem diecezji pelplińskiej J.E. Ks. Biskupem Janem Bernardem Szlagą. Podczas niedzielnej uroczystej Sumy w katedrze Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego w Jerozolimie Zwierzchnictwo w Polsce J.E. Karol Szlenkier przewodniczył modlitwie o pokój w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.

Alina i Marek Sass
Spotkanie opłatkowe

W dniu 17 stycznia 2009 r. miało miejsce doroczne spotkanie opłatkowe Dam i Kawalerów Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w Katedrze Wojska Polskiego przy ul Długiej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9,30. O 10,00 Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył J.E. Komandor z Gwiazdą bp Piotr Skucha – administrator apostolski diecezji sosnowieckiej. Na spotkanie przybyło 106 Dam i Kawalerów.
Po Mszy Świętej wszyscy Bożogrobcy przeszli na Stare Miasto do restauracji „Bazyliszek”, gdzie podejmowani byliśmy obiadem. Podczas obiadu – szereg przemówień. Dziękowaliśmy byłemu zwierzchnikowi Panu Profesorowi Jerzemu Wojtczak-Szyszkowskiemu za „dowodzenie” naszym Zakonem w Polsce przez prawie trzy kadencje. Nowy Zwierzchnik J.E. Komandor Karol Szlenkier podzielił się z nami informacjami i wrażeniami pobytu w Watykanie i Rzymie na grudniowym światowym zjeździe wszystkich Zwierzchników naszego Zakonu pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Kardynała Johna Patricka Foleya. J.E. Zwierzchnik Komandor Karol Szlenkier odebrał także od nas życzenia z okazji swej nominacji. Życzenia nasze oscylowały wokół posługi dla Kościoła, Zakonu, Ziemi Świętej i naszej ukochanej Jerozolimy. Oczywiście były kwiaty i śpiew „Plurimos Annos” na cześć nowego i ustępującego Zwierzchnika.

ks. Krzysztof Bąk
Śląscy Bożogrobcy w Ziemi Świętej

W dniach 20-28 października 2008 r. Bożogrobcy z archidiecezji katowickiej; ks. Krzysztof Bąk, Grażyna Łoskot, Dariusz Latos, Dariusz Sitko, Witold Hanke pielgrzymowali do Ziemi Świętej pod przewodnictwem J.E. Komandora z Gwiazda Bpa Piotra Skuchy. W grupie pielgrzymów przeważały wdowy po tragicznie poległych górnikach m.in. KWK Halemba oraz poszkodowani podczas zawalenia się Hali MTK w Chorzowie. Dzięki Bożogrobcom pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Bożym Grobie oraz przyjęci byli na audiencji u Patriarchy Jerozolimy Wielkiego Przeora naszego Zakonu. Wdowy po górnikach podarowały Patriarsze figurę św. Barbary wyrzeźbionej w węglu przez górników z „Halemby”, zaś poszkodowani w hali MTK podarowali album z wszystkimi rasami gołębi na świecie. Album przekazał na ten cel Polski Związek Gołębi Pocztowych. W grupie pielgrzymów był także J.E. ks. Biskup Józef Kupny – sufragan katowicki – kandydat do naszego Zakonu. Bożogrobcy nakręcili film oraz zrobili setki zdjęć. Każdemu uczestnikowi tejże pielgrzymki podarowano taką „filmową” pamiątkę. Wdowy i poszkodowani byli niesłychani wdzięczni Bożogrobcom za tak wspaniałe przeżycia religijne i psychologiczne, których jak mówią nigdy już nie doświadczą w takim wymiarze i w takim kolorycie.

ks. Krzysztof Bąk
Nie siłą oręża, lecz mocą świadectwa

5 grudnia 2008 r. zakończyła się w Watykanie sesja światowej Rady Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W tym dniu Kawalerowie i Damy naszego Zakonu zostali przyjęci na specjalnej audiencji przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
Na tej audiencji reprezentował na nas Nowy Zwierzchnik – J.E. Komandor Karol Szlenkier. Ojciec św. powiedział m.in. „Bożogrobcy strzegą Grobu Chrystusa już nie siłą oręża, lecz mocą świadectwa, jakie dają o swej wierze, i miłością do chrześcijan w Ziemi Świętej”.
Benedykt XVI przypomniał, że Bożogrobcy powstali w średniowieczu jako gwardia honorowa Grobu Pańskiego. Odnowił ich w 1847 r. Pius IX, aby zabiegali o odrodzenie wspólnoty katolickiej w Ziemi Świętej. Papież wezwał Bożogrobców, aby pokój i sprawiedliwość w Ziemi Świętej były przedmiotem ich codziennych modlitw. „Proście Pana, aby uczynił Was ambasadorami pokoju i miłości braterskiej. Niech mocą swej miłości sprawi, że ziści się Wasze gorące pragnienie pokoju dla tych wspólnot, które w ostatnich latach żyją w atmosferze niepewności i zagrożenia”

ks. Krzysztof Bąk


© OESSH 2009