Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieW poniedziałek 9 września 2013 roku, po długiej chorobie zmarł
śp. Ksiądz Infułat Jerzy Gredka

Prepozyt Kapituły Miechowskiej, Kustosz Sanktuarium
i Proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie.
Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie,
odznaczony orderem Gloria OESSH I i II klasy,
laureat Nagrody im. Św. Brata Alberta.

W osobie śp. Księdza Infułata żegnamy niestrudzonego głosiciela
Słowa Bożego, drogiego przyjaciela, orędownika utworzenia Zwierzchnictwa Bożogrobców w Polsce, a także współtwórcę Miechowskich Dni Jerozolimy.

Msza świeta żałobna za duszę Zmarłego zostanie odprawiona w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie w czwartek 12 września 2013 r. o godz. 13.00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 16.00 w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skroniowie koło Jędrzejowa.
List J. E. Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH
Zwierzchnika OESSH w Polsce
Reportaż z uroczystości w Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie, 29 VIII 2013 r.
Jego Eminencja
Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH
Wielkim Przeorem
Zwierzchnictwa w Polsce
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie


FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI
JUBILEUSZ 850-LECIA FUNDACJI MIECHOWSKIEJ

J. E. ks. biskup Kazimierz Ryczan C*SSH Biskup Kielecki, J. E. Karol Bolesław Szlenkier C*SSH Zwierzchnik w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz ks. infułat Jerzy Gredka CSSH Prepozyt Kapituły Miechowskiej, Kustosz Sanktuarium i Proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie, serdecznie zapraszają na jubileusz 850-lecia sprowadzenia do Polski Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Uroczystości odbędą się w niedzielę 29 września 2013 r. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczyć będzie J. E. abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. Uroczyste nabożeństwo zainauguruje obchody wielkiego jubileuszu fundacji miechowskiej. W tej intencji polscy Bożogrobcy pielgrzymowali w tym roku do Ziemi Świętej, niosąc modlitwę i dziękczynienie za wiele wieków posługi Zakonu w naszej ojczyźnie. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie zakonne.

Uprzejmie prosimy Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów o kontakt z Komandorem Stanisławem Osmendą w celu potwierdzenia obecności (najpóźniej do dnia 25 września br.) tel. 502 333 223, e-mail: stanislaw@osmenda.eu
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie (koło Brodnicy) ks. Stefan Maliczewski serdecznie zaprasza w niedzielę 8 września 2013 r. o godz. 12.00 na uroczystości patronalne świątyni. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie J. E. abp Edmund Piszcz arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej.

Parafię Górzno założył biskup płocki Florian 1 maja 1325 r. i przekazał Kanonikom Regularnym Stróżom Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Ostatni proboszcz z naszego Zakonu umarł w 1830 r. Do 1821 r. parafia należała do diecezji płockiej. Pierwszy drewniany kościół został wzniesiony w 1325 r., obecna świątynia została wybudowana w 1765 r., prace wykończeniowe trwały do 1812 r.
Uprzejmie informuję, że w czwartek 29 sierpnia 2013 r. uroczyście powitamy Jego Eminencję Kazimierza Kardynała Nycza jako Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. To doniosłe dla całej naszej wspólnoty wydarzenie będzie miało miejsce w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 nasz Wielki Przeor przyjmie z rąk Jego Ekscelencji Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH Dekret Jego Eminencji Edwina Fredericka Kardynała O'Briena Wielkiego Mistrza OESSH oraz insygnia Kawalera Wielkiego Krzyża. Nasze spotkanie przypadające w dniu święta patronalnego Archikatedry, poza wielką rangą będzie miało także głęboki wymiar symboliczny. To właśnie w tej świątyni 25 marca 1996 r. odbyła się pierwsza polska Inwestytura naszego Zakonu.

Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie zakonne.

Licząc na liczne przybycie, najuprzejmiej proszę Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów o imienne lub grupowe potwierdzenie udziału (drogą elektroniczną lub telefonicznie), a także o przekazanie Konfratrom, że zbierzemy sie w zakrystii o godz. 17.30.

Z rycerskim pozdrowieniem
Jacek Rutkowski

e-mail: jacek-rutkowski@wp.pl
tel. 505 799 5053 sierpnia 2013 r. w Miechowie odbyło się posiedzenie Rady Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, któremu przewodniczył J. E. Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier C*SSH. Zebrani uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w kaplicy Grobu Bożego przez ks. Jerzego Bieleckiego ESSH w intencji ks. infułata Jerzego Gredki CSSH Kustosza Sanktuarium i Proboszcza Parafii Grobu Bożego w Miechowie. Czytaj dalej >>>
W celu ostatecznego ujednolicenia skrótów klas i stopni członków Zakonu podjęta została decyzja o wprowadzeniu poniżej przedstawionych oznaczeń rangowych.

KLASA KAWALERÓW KOLLANY I DAM KOLLANY
Kawaler Kollany E.Col.SSH
Dama Kollany D.Col.SSH

KLASA KAWALERÓW
Kawaler Wielkiego Krzyża EMCSSH
Komandor z Gwiazdą C*SSH
Komandor CSSH
Kawaler ESSH

KLASA DAM
Dama Wielkiego Krzyża DMCSSH
Dama Komandor z Gwiazdą DC*SSH
Dama Komandor DCSSH
Dama DSSH
211 rocznica konsekracji Bazyliki Bożego Grobu w Miechowie

15 lipca 2013 r. członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele ze Zwierzchnikiem J. E. Karolem Szlenkierem KC*HS uczestniczyli w Miechowie w uroczystej Mszy świętej z okazji 211 rocznicy konsekracji świątyni, 17 rocznicy ustanowienia bazyliki. Tyleż samo czasu upłynęło od utworzenia Zwierzchnictwa OESSH w Polsce.

Ks. infułat Jerzy Gredka KCHS stwierdził: będziemy też dziękować Bogu za ukończenie remontu generalnego Domu Generałów i utworzenie 3 lata temu siedziby Zakonu przy Bazylice Grobu Bożego. Eucharystia połączona została z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa ks. Jana Nowaka rektora Wyższego Seminarium w Kielcach i ojca Nikodema Gdyka z OFM, naszego Konfratra. Czytaj dalej >>>
6 lipca 2013 r. na zaproszenie grupy kieleckiej OESSH z roboczą wizyta do Kielc przybył J. E. Karol Bolesław Szlenkier KC*HS Zwierzchnik Zakonu w Polsce. Celem spotkania było m.in. omówienie spraw związanych z przygotowaniami do Inwestytury w 2014 r., którą zaplanowano na 5-7 czerwca. Staraniem organizatorów uczestnicy XVIII. Inwestytury zamieszkają w nowo wybudowanym hotelu „Binkowski” przy ul. Szczepanika 40 w Kielcach.
Prof. Piotr Małoszewski został członkiem Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich

Po raz pierwszy w powojennej histrorii członkiem najwyższego gremium niemieckich katolików świeckich – ZdK (Komitet Centralny Katolików Niemieckich) - został Polak, nasz Konfrater prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski. Pełniący obecnie funkcję radcy Zwierzchnistwa OESSH w Polsce, prof. Małoszewski jest przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Oprócz niego wybrano także Hiszpana - Jose Ibaneza i przedstawiciela Afryki dr. Emeka Ani z Nigerii.
Na zdjęciu prezydent ZdK Alois Glück oraz prof. Piotr Małoszewski KHS.
Komandor Ksiądz Infułat Jerzy Gredka Kustosz Sanktuarium i Proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie serdecznie zaprasza Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów w poniedziałek 15 lipca 2013 r. (godz. 11.00) na uroczysty odpust ustanowiony w rocznicę ponownej konsekracji Bazyliki Bożego Grobu w Miechowie. W uroczystościach wezmą m.in. udział ojcowie franciszkanie obchodzący 25-lecie kapłaństwa o. Nikodem Gdyk i prawdopodobnie o. Paschalis.


Fot. Adam Bujak

Bożogrobcy na poświęceniu sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II

23 czerwca 2013 r. Kraków obchodził wielkie święto. Franciszek Kardynał Dziwisz przy udziale episkopatu i gości z zagranicy dokonał poświęcenia kościoła Błogosławionego Jana Pawła II na Białych Błotach w Łagiewnikach. Wraz z uroczystością konsekracji sanktuarium obchodziliśmy jubileusz 50-lecia kapłaństwa J. Em. Kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego, biskupa Tadeusza Rakoczego ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, biskupów należących do zakonu OESSH Kazimierza Ryczana ordynariusza diecezji kieleckiej i Jana Zająca kustosza Bazyliki Bożego Miłosierdzia oraz 25 rocznicy sakry biskupiej kard. Kazimierza Nycza i biskupa Jana Szkodonia, a także 25-lecie święceń kapłańskich biskupa Grzegorza Rysia i 20-lecie biskupa Damiana Muskusa OFM. W koncelebrze brało udział około 200 duchownych. W tej uroczystej Eucharystii wzięli udział także krakowscy członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, a wśród nich ks. Prałat Jan Abrahamowicz i ojciec Nikodem Gdyk, obchodzący w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Czytaj dalej >>>UROCZYSTOŚĆ W CHORZOWIE

W sobotę 22 czerwca 2013 w Chorzowie Starym obchodzono doroczną uroczystość z udziałem Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Była to 756 rocznica wydarzenia, kiedy to książę opolski i Raciborski Władysław podarował wieś Chorzów Bożogrobcom z Miechowa.
Uroczystość zorganizowała Dama naszego zakonu Maria Nowak – posłanka naszego Sejmu.Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 dwoma wykładami. Pan dr Jan Włudarczyk OESSH miał referat nt. historii Bożogrobców w Polsce, natomiast ks. dr Henryk Olszar wygłosił referat dot. Bożogrobców w Chorzowie i ich dokonań duszpasterskich.

Następnie wyruszyła procesja ze Starochorzowskiego Domu Kultury ulicą Bożogrobców do kościoła parafialnego. Na czele procesji szła Orkiestra Górnicza. W procesji niesiono sztandar Rycerstwa Polskiego Bożogrobców „Chrystusa Zmartwychwstałego” za pocztem sztandarowym młodzieńcy nieśli feretron w kształcie Krzyża Bożogrobców z relikwiami Krzyża Świętego oraz relikwiami kamieni z Bożego Grobu, Golgoty, Wieczernika i Groty Nawiedzenia NMP. Następnie Damy i Kawalerowie Zakonu Bożogrobców, kapłani i rzesza wiernych chorzowian.
Eucharystię o godz. 12.00 odprawili przybyli kapłani pod przewodnictwem dziekana chorzowskiego. Homilię wygłosił kawaler zakonu ks. Krzysztof Bąk nt. znaczenia Grobu Bożego dla Bożogrobców i każdego z wiernych.

Po Eucharystii Chór Filharmonii Śląskiej dał półgodzinny koncert śląskich kompozytorów. Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni przez ks. Proboszcza Edwarda Chmiela oraz Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotalę do „farskiego” ogrodu na wspólny posiłek. Czytaj dalej >>>
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa
i 20-lecia sakry biskupiej
J. E. bp Kazimierza Ryczana


15 czerwca 2013 r. w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NPM w Kielcach, odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa i 20-lecia sakry biskupiej J. E. bp Kazimierza Ryczana KC*HS. Dzień wcześniej w Pałacu Biskupów Krakowskich Czcigodny Jubilat otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kielce. Fotoreportaż z uroczystości >>>
Jego Ekscelencja bp Antoni Pacyfik Dydycz KC*HS
Ordynariusz Drohiczyński

Ekscelencjo, Księże Biskupie
W dniu świętego Patrona składamy Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia imieninowe i gratulacje z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich. Niechaj dobry Bóg doświadcza Najczcigodniejszego Konfratra dostatkiem łask potrzebnych do pełnienia pasterskiej posługi, a Matka Boża otaczając miłością i opieką umacnia na drodze prawdy w służbie Najwyższemu oraz bliźnim.

Z rycerskim pozdrowieniem i darem modlitwy
członkowie OESSH
INGRES ARCYBISKUPA
JÓZEFA KUPNEGO
METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO

Ojciec Święty Franciszek 18 maja 2013 r. powierzył naszemu Czcigodnemu Konfratrowi J. E. abp. Józefowi Kupnemu KC*HS posługę Metropolity Wrocławskiego. Ingres do Archikatedry Wrocławskiej nastapi w niedzielę 16 czerwca br. o godz 15.00.Bożogrobcy na beatyfikacji w Łagiewnikach

9 czerwca 2013 r. w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach grupa krakowskich członków z Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie uczestniczyła w beatyfikacji s. Zofii Czeskiej z Maciejowskich założycielki zakonu SS. Prezentek i s. Małgorzaty Szewczyk założycielki zakonu SS. Serafitek.

Aktu beatyfikacji Służebnic Bożych dokonał w imieniu Ojca Świętego Franciszka legat papieski J. Em. kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Uroczystej Eucharystii przewodniczyli także metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, kard. senior Franciszek Macharski, kard. senior Marian Jaworski, kard. senior Henryk Gulbinowicz, nuncjusz papieski abp Celestino Migliore, metropolita lwowski abp. Mieczysław Mokrzycki, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz Nerses Bedros XIX - patriarcha Kościoła obrządku ormiańskiego-katolickiego. Czytaj dalej >>>
Bożogrobcy w Krzeszowie

W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie koło Kamiennej Góry w dniach 31 maja - 2 czerwca 2013 r., odbyło się spotkanie rocznicowe Dam i Kawalerów OESSH z Inwestytury w 2011 r.

1 czerwca Mszę św. celebrował ks. dr Mariusz Majewski w zastępstwie J. E. bp Stefana Cichego ordynariusza legnickiego, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł osobiście sprawować Eucharystii. Ks. dr w imieniu Pasterza diecezji przekazał serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Rycerzy i Dam Zakonu, życząc wypełniania misji do jakiej Zakon został powołany. W sobotniej Eucharystii wzięli udział konfratrzy z Wrocławia w osobach: Piotra Szarejko i Mieczysława Kopcia. W spotkaniu wziął również udział Komandor Stanisław Osmenda wraz z małżonką, który przy replice Bożego Grobu w Jerozolimie odmówił modlitwę Rycerza.

W niedzielę 2 czerwca Mszę św. celebrował J. E. bp Antoni Długosz, ponieważ w Sanktuarium z udziałem Madzi Buczek odbywało się spotkanie kółek różańcowych dzieci, w którym również braliśmy udział. Wszyscy byli pod wrażeniem przepięknego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, odnowionej perły baroku.

Mieczysław Kopeć KHS i Zbigniew Świt KHS

Inne zdjęcia >>>
Jubileusz 700-lecia Parafii Łapsze Niżne

W dniach 1-2 czerwca 2013 r. delegacja naszego Zakonu uczestniczyła w obchodach 700-lecia parafii i obecności Bożogrobców w Łapszach Niżnych na Spiszu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem o. Józefa Matrasa Prowincjała Zakonu oo. Pijarów, po której odbył się wykład prof. Tadeusza Trajdosa omawiający publikację „Z dziejów Łapsz i 700-lecia przybycia Bożogrobców na Zamagórze Spiskie”. Po wykładzie wystąpiła młodzież z okolicznościowym widowiskiem teatralnym.

Kulminacyjnym momentem była uroczysta Msza św. w niedzielę 2 czerwca o godz. 11.30 celebrowana przez J. Em. kard. Stanisława Dziwisza Metropolitę Krakowskiego wraz z Prowincjałami oo. Franciszkanów, Pijarów i duchowieństwa diecezjalnego, z udziałem miejscowych władz, przedstawicieli Związku Polskiego Spisza, Związku Podhalan (w strojach regionalnych) i nami, jako gośćmi honorowymi. Czytaj dalej >>>

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 28 maja 2013 r. zmarł nasz Konfrater ś.p. dr Bogdan Kurant z Warszawy. Był dyrektorem Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Do Zakonu został przyjęty w 2008 r. podczas Inwetytury OESSH w Częstochowie. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek 7 czerwca 2013 r. o godz. 12.15 w kościele pw. Św. Jozafata w Warszawie, ul. Powązkowska 90, po której nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.


Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.

Bożogrobcy w procesji na Skałkę

W niedzielę 12 maja 2013 r. w procesji ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę uczestniczyła duża grupa członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Jak zawsze przyjechali także Bożogrobcy z Miechowa, Olkusza i kawaler z Białej Podlaskiej Jan Hałabuda oraz radca Sławomir Czarnecki z Warszawy. Procesję prowadził arcybiskup John Myers z Nowego Jorku, który także przewodniczył Mszy świętej przy ołtarzu Trzech Tysiącleci na Skałce. Oprócz relikwii świętych patronów Polski św. Stanisława i św. Wojciecha oraz relikwiarza błogosławionego Jana Pawła II w procesji uczestniczyła także kopia figury Matki Bożej Ludźmierskiej z okazji 50-lecia jej koronacji. Czytaj dalej >>>
Serdecznie zapraszam Szanowne Damy i Czcigodnych Kawalerów na uroczystości przekazania relikwii św. Zygmunta, która odbędzie się w czasie Mszy św. sprawowanej przez J. E. bp Piotra Liberę, ordynariusza płockiego, w katedrze płockiej 26 maja 2013 r. o godz. 16.30.

Pragniemy odbyć pielgrzymkę do Katedry Płockiej, aby uroczyście odebrać relikwie naszego świętego Patrona. Planujemy odbyć naszą pielgrzymkę Wisłą 25 i 26 maja tego roku. Będziemy płynąć kilkoma dużymi wiślanymi galarami z Gassów do Płocka z noclegiem w Czerwińsku u księży Salezjanów. Druga grupa dojedzie autokarami w niedzielę 26 maja do Płocka bezpośrednio na Mszę świętą.

Planujemy również, aby ta majowa pielgrzymka stała się corocznym wydarzeniem wpisanym do kalendarza duszpasterskiego i kulturalnego, jako element ożywienia kultu św. Zygmunta, który jest patronem Katedry Płockiej i naszej parafii. Pragniemy także stworzyć nowy – rzeczny – szlak pielgrzymkowy.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w powyższych uroczystościach.
Będzie to dla mnie wielki zaszczyt.

ks. Jacek Dzikowski KHS
Proboszcz Parafii św. Zygmunta
w Słomczynie
Kaszubski Magnificat w Wejherowie

W dniach 10-12 maja 2013 r. odbył się doroczny odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, który tym razem wpisał się w dziękczynienie Kaszubów za marcowe pielgrzymowanie do Ziemi św. Na ten najstarszy odpust przybywają pielgrzymi „z lądu”, a wśród nich z Gdańska Oliwy i Kościerzyny. W tym roku, dokładnie po 200 latach przerwy, reaktywowana została pielgrzymka z Gdańska Chełmu. W uroczystościach uczestniczył m.in. J. E. Karol Bolesław Szlenkier KC*HS Zwierzchnik OESSH w Polsce wraz z pomorskimi członkami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, a przewodniczył im ordynariusz łowicki J. E. bp Andrzej Franciszek Dziuba KCHS. Czytaj dalej >>>
Komunikat Zwierzchnika

Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie

Odpowiadając na liczne zapytania Konfratrów w sprawie procedur związanych ze zgłaszaniem Kandydatów do naszego Zakonu, uprzejmie informuję, że listy rekomendacyjne należy kierować do Kawalera prof. dr hab. Sławomira Czarneckiego - Radcy Zwierzchnictwa OESSH w Polsce. Osoba Rekomendująca, posiadająca minimum trzyletni staż zakonny, powinna być w stałej łączności z Osobą rekomendowaną. Ponadto powinna przekazywać Kandydatowi wszelkie informacje dotyczące przebiegu stażu kandydackiego. Osoba rekomendująca asystując Kandydatowi przez cały okres kandydacki, trwający minimum dwa lata, jest odpowiedzialna za poleconą Osobę. Zgłoszenia Kandydatów Radca Prof. Czarnecki przyjmuje przez cały rok. Okres kandydacki rozpoczyna się od rozmowy Kandydata ze Zwierzchnikiem. Termin i miejsce spotkania Kandydata ze Zwierzchnikiem ustala Radca w porozumieniu ze Zwierzchnikiem oraz Osobą rekomendującą i Osobą rekomendowaną. Wszelkie zapytania dotyczące procesu kandydackiego należy kierować do Radcy Prof. Sławomira Czarneckiego, e-mail: sczarnecki@poczta.onet.pl, tel. 604 220 784.

Z rycerskim pozdrowieniem

Karol B. Szlenkier KC*HS
Zwierzchnik
Zapis audycji z Radia Maryja „Głos z Krakowa” z relacją naszego Konfratra prof. dr hab. inż. Janusza Kaweckiego KCHS Kanclerza OESSH w Polsce z Jubileuszowej Pielgrzymki Bożogrobców do Ziemi Świętej, emitowanej w dniach 1-3 maja 2013 r.


· Głos z Krakowa 1 V 2013 r.

Wyjątkowy koncert charytatywny trzech zakonów rycerskich w Radomiu

„Nie tylko Mozart” – pod takim odbył się w Radomiu I. Rycerski Koncert Charytatywny Radomskiej Orkiestry Kameralnej, zorganizowany na rzecz Wileńskiego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie charytatywne w Polsce, trzech zakonów rycerskich, realizowane przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Rycerzy Kolumba i Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Czytaj dalej >>>
Jubileuszowa pielgrzymka Polskiego Zwierzchnictwa
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie do Ziemi Świętej

Jubileuszowa pielgrzymka polskich bożogrobców do Ziemi Świętej przeszła już do historii. Miała ona niezwykłą wagę ze względu na wspaniały jubileusz, z powodu którego się odbyła. Bowiem w 1163 r., a więc 850 lat temu, Jaksa z Miechowa herbu Gryf sprowadził do Polski i obdarował swoimi włościami kanoników Grobu Bożego, którzy osiedli w Miechowie i tutaj zbudowali „polską Jerozolimę”. Współcześni członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie czując się spadkobiercami owych rycerzy krzyżowych z wdzięczności za lata trwania Bożogrobców w Miechowie i w innych miejscowościach Polski, czuli się zobowiązani stawić w najświętszym mieście i miejscu chrześcijaństwa, w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Bożego, by wrócić do źródeł i zaczerpnąć mocy do dalszego działania na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej. Czytaj dalej >>>

Elżbieta Jastrzębska DHSCzcigodne Damy, Drodzy Konfratrzy,

W imieniu Rady Zwierzchnictwa oraz wszystkich Konfratrów uczestniczących w Jubileuszowej Pielgrzymce do Ziemi Świętej dziękuję tą drogą Damie Elżbiecie Jastrzębskiej za podjęty wysiłek i trud organizacyjny.

Z głębi serca dziękuję nieocenionej Pani Elżbiecie za przepiękne słowne upamiętnienie naszej zakonnej pielgrzymki. Ten błogosławiony czas, dzięki Pani relacji pozostanie na zawsze w naszej żywej pamięci i posłuży nam, nie jednokrotnie do kontemplacji i rozpamiętywania na nowo podniosłych chwil przeżywanych w Miejscach Świętych. Chwała Duchowi Świętemu za ten piękny talent, którym obdarzył Panią Elżbietę a tym samym ubogacił naszą wspólnotę zakonną. Proszę przyjąć słowa wielkiej wdzięczności za ten dar.

Doceniamy także cały trud związany z przygotowaniem naszej wspólnej podróży, jak również Pani wspaniałą współpracę z Komisariatem Ziemi Świętej. Dziękujemy za troskę i dbałość o każdy szczegół. Wielkie Bóg zapłać nasza Czcigodna Damo!

Z rycerskim pozdrowieniem i wyrazami wdzięczności,
Karol B. Szlenkier KC*HS
Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie

Pięknym zwyczajem stało się wspólne przeżywanie świąt oraz wzajemnie przesyłane w tym okresie wyrazy pamięci i przyjaźni w postaci serdecznych życzeń. Bóg zapłać za wielką życzliwość i świąteczne powinszowania, które miałem przyjemność wraz z rodziną otrzymać od Szanownych Państwa. Wielkanocne życzenia niosące prawdę o Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa to odzwierciedlenie naszych prawdziwie rodzinnych relacji obecnych w naszej wspólnocie zakonnej. Dziękując za wszelkie skierowane do mnie słowa, ofiarowuję Państwu szczerą modlitwę oraz wyrazy głębokiego szacunku.

W imieniu Rady Zwierzchnictwa OESSH w Polsce wyrażam wszystkim Damom i Kawalerom wdzięczność za wielki dar życzliwości i wspólne radowanie się w czas tegorocznych Świąt Paschalnych. Niechaj pusty Grób Zbawiciela umacnia naszą wiarę i pokorną służbę Bogu oraz bliźnim.

Z braterskim pozdrowieniem
Karol B. Szlenkier KC*HS
Zwierzchnik
OFICJALNY PROGRAM RZYMSKIEJ PIELGRZYMKI
Wielki Piątek w Bazylice Bożego Grobu w Miechowie

29 marca 2013 r. w Drodze Krzyżowej i liturgii Wielkiego Piątku w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie uczestniczyło około 40 członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele ze Zwierzchnikiem Komandorem z Gwiazdą Karolem Szlenkierem. Drogę Krzyżową w krużgankach bazyliki miechowskiej poprowadził ks. biskup Kazimierz Ryczan. Rozważanie przy XI stacji czytał przedstawiciel Bożogrobców dr Marek Włudarczyk. Na rozpoczęcie liturgii wielkopiątkowej lekcję przeczytała krakowska dama Teresa Malecka. Homilię wygłosił Komandor z Gwiazdą biskup Kazimierz Ryczan. Czytaj dalej >>>
Kościół i klasztor Bożogrobców w Wągłczewie

29 marca 2013 r. na zaproszenie ks. proboszcza Krzysztofa Kaźmierczaka, konfratrzy Paweł Ptaszyński i Krzysztof Romańczyk uczestniczyli w uroczystościach wielkopiątkowych w kościele pw. św. Klemensa w Wągłczewie koło Sieradza. Nawiedzenie świątyni miało wymiar symboliczny ponieważ ostatni Bożogrobcy pełnili tu posługę 148 lat temu.

Upadek tutejszego klasztoru Bożogrobców nastąpił dopiero pół wieku po kasacji siedziby zakonu w Miechowie, czyli w 1865 r. Zachował się tu w stanie pierwotnym piękny kościół i budynek klasztorny, w którym obecnie w części mieści się plebania. Majątek Łubna, Wągłczew i pobliskie wsie należały do prymasa Polski kard. Macieja Łubieńskiego i jego brata bp Stanisława Łubieńskiego. Maciej Łubieński w 1615 r. otrzymał nominację na prepozyturę klasztoru bożogrobców w Miechowie i był tam proboszczem. Około 1625 r. sprowadził Bożogrobców do Wągłczewa i ufundował tam kościół pw. św. Klemensa oraz klasztor.

Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie,

Zachęcamy do propagowania bardzo ważnej akcji pro-life „Jeden z nas”, której celem jest doprowadzenie do zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. Akcja, która jest przedsięwzięciem międzynarodowym, wykorzystuje legalną drogę prawną obowiązującą w UE. By mieć szansę na zmianę zapisów w prawie unijnym potrzeba co najmniej miliona podpisów obywateli UE.
Oczywistym jest, że jako chrześcijanie włączamy się w europejską kampanię na rzecz życia dzieci nienarodzonych. Treść apelu znajduje się w załaczniku.
WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA

26 marca 2013 w Wielki Wtorek przeżywali Wielkopostny Dzień Skupienia Śląscy Bożogrobcy.

Spotkaliśmy się tym razem pośród cierpiącej młodzieży w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi na zaproszenie naszego konfratra Dariusza Latosa, który jest dyrektorem tegoż Ośrodka.

W zgromadzeniu liturgicznym wzięli udział Bożogrobcy z Archidiecezji Katowickiej wraz z małżonkami oraz zaprzyjaźnionymi rodzinami. Podczas mszalnej homilii rozważaliśmy teologię wieczerzy, wspólnego posiłku - na przykładach biblijnych oraz związanej z tym zdrady Judasza.

Po Eucharystii zgromadziliśmy się na skromnym posiłku. Po czym nauka rekolekcyjna nt. Drogi Krzyżowej i dwóch grup ludzkich w niej uczestniczących. Jedna grupa to ci, którzy od dłuższego już czasu towarzyszyli Jezusowi – także i na via Dolorosa np.. Maryja, Apostołowie, Uczniowie. Oraz druga grupa ludzi, którym tylko raz było dane spotkać Jezusa właśnie na Drodze Krzyżowej czy skorzystali z tego tak jak Weronika, Cyrenejczyk itp.?

Wspólną modlitwą zakończyliśmy Dzień Skupienia.ZAKON RYCERSKI
ŚWIĘTEGO GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE
ZWIERZCHNICTWO W POLSCE

Warszawa, 23 marca 2013 r.

Wielce Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie!

Piszę do Państwa w sobotę, w wigilię Niedzieli Palmowej.

Rozpoczynamy kulminacyjny czas oczekiwania na zbawcze wydarzenia Wielkiego Tygodnia.
Pragnieniem moim jest, aby każdy Kawaler i każda Dama naszego Zakonu, czynnie włączyli się w liturgię Triduum Paschalnego. Moim pragnieniem jest, abyśmy wspólnie jako cały Zakon w Polsce uczestniczyli w swoich parafiach i katedrach w świętych obrzędach wielkanocnych.

Tegoroczne uroczystości Wielkiej Nocy, tak bardzo związane przecież z charyzmatem naszego Zakonu, przeżywamy w wyjątkowym czasie w historii Kościoła Świętego.
Jako Zakon papieski odczuwamy szczególną radość i wdzięczność za dar nowego Papieża Franciszka.

Proszę, abyśmy w tych dniach otoczyli gorliwą modlitwą Ojca Świętego Franciszka, a także pamiętali o modlitwie w intencji emerytowanego Papieża Benedykta XVI, trwając w dziękczynieniu za Jego ośmioletni pontyfikat.

Na Wielki Tydzień i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, z całego serca życzę wszystkim Drogim Konfratrom wielu radości i wszelkich Łask płynących wprost z tajemnicy zbawczego Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Niech Dobry Bóg otacza nas, członków Zakonu mocą wytrwania w nieustannej trosce o los wszystkich wyznawców Chrystusa na świecie, a szczególnie tych, którzy żyją w Ziemi Świętej.

Na święty Czas Wielkiej Nocy Szczęść Boże Wszystkim.

Karol B. Szlenkier KC*HS
Zwierzchnik
Alonso López de Herrera - The Resurrection of Christ.
PIELGRZYMKA POLSKICH BOŻOGROBCÓW
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Z OKAZJI 850-LECIA FUNDACJI MIECHOWSKIEJ
w dniach 4–11 kwietnia 2013 r.

Komunikat nr 7 z dnia 21 marca 2013 r.


>>>>> TREŚĆ KOMUNIKATU <<<<<Adres od J. Em. kard. Edwina Fredericka O'Briena
Wielkiego Mistrza OESSH, przesłany na ręce
J. E. Karola Bolesława Szlenkiera KC*HS Zwierzchnika Zakonu w Polsce, w odpowiedzi na list wystosowany w imieniu polskich Bożogrobców, podczas rekolekcji wielkopostnych na Jasnej Górze.


Powiększenie >>>Czcigodni Konfratrzy

W porównaniu ze wstępnymi deklaracjami udziału w rzymskiej pielgrzymce OESSH w dniach 12-16 września 2013 r., tylko część osób była łaskawa potwierdzić uczestnictwo i dokonała wpłaty zaliczki na przelot. Należy to uczynić bezzwłocznie, ponieważ linie lotnicze tylko o 11 marca przedłużyły czas jaki mamy na potwierdzenie ilości biletów na samolot. Po tym terminie nie gwarantują dalszej rezerwacji na lot do Rzymu.
Podobnie rzecz ma się z rezerwacją noclegów we Włoszech. Dlatego jeszcze raz serdecznie proszę osoby zainteresowane o pilny kontakt i ostateczną deklarację.
Do 15 marca proszę przesyłać życzenia dotyczące noclegów dla osób, które samodzielnie dotrą do Rzymu i tam przyłączą się do naszej grupy. Pozostałe informacje znajdują się w poprzednich komunikatach.

Z rycerskim pozdrowieniem
Stanisław Zajączkowski KHS
2 marca 2013 r. Zwierzchnik J. E. Karol Bolesław Szlenkier KC*HS spotkał się w Miechowie z członkami Komisji Prawnej przy Zwierzchnictwie OESSH w Polsce.
Tego samego dnia w Kielcach uczestniczył w spotkaniu z organizatorami Inwestytury Zakonu w 2014 r. Rozmowy dotyczyły programu uroczystości zaplanowanych w dniach 5-7 czerwca przyszłego roku. Oprócz wstępnych ustaleń, odwiedzono główne miejsca w których sprawowane będą obrzędy: bazylikę katedralną pw. Wniebowzięcia NMP oraz kościół parafialny pw. św. Wojciecha. Bliższe informacje dotyczące kieleckiej inwestytury podane zostaną w późniejszym terminie.
1 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie, z inicjatywy Rady Zwierzchnictwa OESSH w Polsce oraz władz samorządowych Miechowa, odbyło się spotkanie podsumowujące I i II Miechowskie Dni Jerozolimy. Zaproszony na uroczystość Zwierzchnik J. E. Karol Bolesław Szlenkier KC*HS wspólnie z Kustoszem stałej siedziby Zakonu Stanisławem Osmendą KCHS wręczyli pamiątkowe medale w dowód uznania za wielki wkład w kultywowanie tradycji chrześcijańskiej i pielęgnowanie historii miasta Miechowa, kolebki polskich Bożogrobców. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby prywatne, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Zwierzchnik dziękując wszystkim za zaangażowanie, podkreślił, że sukces tego międzynarodowego przedsięwzięcia, nie był by możliwy bez wspólnej pracy i głębokiego szacunku dla historii. Odniósł się również do przypadającego w tym roku 850-lecia sprowadzenia Bożogrobców do Miechowa.

Jan Włudarczyk KCHS przedstawił prezentację multimedialną obrazującą ubiegłoroczne II Dni Jerozolimy z udziałem m.in. J. Em. kardynała Edwina Fredericka O'Briena Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W spotkaniu uczestniczyli również: Marian Gamrat Starosta Miechowski, Dariusz Marczewski Burmistrz Miechowa, ks. infułat Jerzy Gredka KCHS Proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie, ks. dr Jerzy Bielecki KHS ceremoniarz kościelny, prof. dr Piotr Małoszewski KHS radca Zwierzchnictwa oraz Jacek Rutkowski KCHS sekretarz.

Podczas spotkania podano także oficjalną datę III Miechowskich Dni Jerozolimy, które odbędą się w dniach 6-7 września 2014 r.


Fot. www.miechow.eu

Fot. Krzysztof Świertok

„Bożogrobcy w służbie nowej ewangelizacji”

Pod tym hasłem, w dniach 15-17 lutego 2013 r. odbyły się na Jasnej Górze rekolekcje członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Rekolekcje wielkopostne polskich bożogrobców były również okazją, aby uczcić złoty jubileusz kapłaństwa i 20-lecie sakry biskupiej J. E. bp Kazimierza Ryczana Komandora z Gwiazdą OESSH, który głosił w tym roku nauki rekolekcyjne. W sobotę 16 lutego, podczas uroczystego nabożeństwa w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, Zwierzchnik Zakonu w Polsce J. E. Karol Bolesław Szlenkier KC*HS ofiarował Ordynariuszowi Kieleckiemu pamiątkowy oręż w postaci repliki średniowiecznego miecza sygnowanego krzyżem jerozolimskim. W ostatnim dniu rekolekcji w tejże kaplicy została odprawiona Msza święta w intencji Zwierzchnika z okazji drugiej kadencji oraz nowej Rady Zwierzchnictwa OESSH w Polsce. Czytaj dalej >>>


APEL JASNOGÓRSKI
PIELGRZYMKA POLSKICH BOŻOGROBCÓW
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Z OKAZJI 850-LECIA FUNDACJI MIECHOWSKIEJ
w dniach 4–11 kwietnia 2013 r.

Komunikat nr 5 z dnia 13 lutego 2013 r.

Uprzejmie przypominam Uczestnikom jubileuszowej pielgrzymki o ostatecznym terminie wpłaty II raty opłaty za pielgrzymkę, który upływa z dniem 20 lutego br. Wpłata ta opiewa na kwotę 950 USD, ale można ją uiścić także w złotówkach po kursie dolara w banku PKO SA, obowiązującym w dniu dokonywania wpłaty. Można również zapytać o przelicznik dolar/złoty w biurze Fundacji Komisariat Ziemi Świętej (tel. 12 421 68 06) i dokonać przelewu na konto Fundacji (nr konta Fundacji: 25 1240 4533 1111 0000 5426 6926; jako tytuł wpłaty proszę zaznaczyć: „Pielgrzymka bożogrobców”). Czytaj dalej >>>
Na oficjalnej stronie Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy http://www.lpj.org
ukazał się najnowszy newsletter "Jerusalem". Czytaj dalej >>>
9 lutego 2013 r. w Chrabołach na terenie parafii Knyszyn odbyło się kolejne spotkanie formacyjno-towarzyskie białostockiej grupy OESSH. Uczestniczyli w nim zarówno członkowie Zakonu, jak i kandydaci. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy w Chrabołach, przy udziale licznie zgromadzonych miesjcowych parafian, pod przewodnictwem ks. prob. Andrzeja Sadowskiego. Mszy św. przewodniczył J. E. ks. abp Stanisław Szymecki KC*HS. Ofiarowaliśmy ją w intencji niedawno zmarłego ks. kard. Józefa Glempa, Wielkiego Przeora Zakonu Rycerskiego Bożogrobców i odnowiciela jego struktur jako Polskiego Zwierznictwa na terenie naszego kraju. Tematem homilii była Ewangelia z dnia i jej przesłanie o Jezusie jako dobrym Pasterzu, dla którego troska duszpasterska o wiernych jest ważniejsza niż zasłużony odpoczynek Jego uczniów, powracających z pierwszej wyprawy misyjnej. Jezusa wyniszczała gorliwość o dom Ojca. Na ile jest to i naszym udziałem?
Po nabożeństwie i krótkim spotkaniu ze wspólnotą parafialną uwieńczonym wspólnym zdjęciem udaliśmy się do domu państwa Gabrieli i Ryszarda Turów, członków naszego Zakonu, na dalszą część spotkania, już o charakterze towarzyskim. Rozpoczęliśmy je odmówieniem Modlitwy Rycerza. Tematem rozmów było m.in. nasze uczestnictwo w zbliżających się rekolekcjach wielkopostnych na Jasnej Górze, udział w pielgrzymce jubileuszowej do Ziemi Świętej oraz jesienne pielgrzymowanie do Rzymu na zaproszenie Wielkiego Mistrza, kard. E. F. O’Briena.

ks. Wojciech Michniewicz KHS
Elektroinstal z Miechowa w Nazarecie

19 stycznia 2013 r. ośmiu wolontariuszy z Miechowa przyleciało do Ziemi Świętej. Firma Elektroinstal p. Stanisława Osmendy, pod kilku miesiącach przygotowywania projektów, podjęła się wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz nowego systemu oświetlenia w sanktuarium św. Józefa w Nazarecie oraz kościoła Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie, głównej świątyni Kustodii Ziemi Świętej. Czytaj dalej >>>

Fot. Wojciech Łączyński www.foto-reporter.com.pl

W sobotę 2 lutego 2013 r. grupa warszawska członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie uczestniczyła w niezwykłej uroczystości poświęconej pamięci Ks. Kardynała Prymasa. Na zaproszenie konfratra ks. Edwarda Nowakowskiego, w jego Parafii pw. Ofiarowania Pańskiego została odprawiona Msza św. odpustowa połączona z modlitwą za duszę Śp. naszego Wielkiego Przeora. W pierwotnym założeniu miała to być uroczystość 30-lecia kardynalatu, ale Bóg chciał inaczej. Przybyli liczni goście na czele z J. Em. Kazimierzem Kardynałem Nyczem, Metropolitą Warszawskim, który przewodniczył Liturgii. Przybyli także J.E. abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski i biskupi warszawscy, J. E. bp Tadeusz Pikus i J. E. bp Marian Duś. Obecni byli także wszyscy proboszczowie dekanatu ursynowskiego.

Czytaj dalej >>>
fot. Ludwik Pawłowski


Wielce Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie!

W poniedziałek 28 stycznia 2013 roku w Archikatedrze Warszawskiej pw. Św. Jana Chrzciciela, pożegnaliśmy Śp. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, Wielkiego Przeora naszego Zakonu.

Pozostajemy w atmosferze żałobnej i modlitewnej zadumy, trwając w dziękczynieniu za wielki dar, jakim niewątpliwie była posługa Śp. Kardynała Józefa Glempa Prymasa, także dla nas i naszego Zakonu, jako Wielkiego Przeora.

W tym miejscu, pragnę Drodzy Państwo, z całego serca podziękować w imieniu Rady Zwierzchnictwa OESSH w Polsce wszystkim Damom i Kawalerom, którzy włączyli się duchowo, a szczególnie tym, którzy osobiście wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Ks. Kardynała naszego Wielkiego Przeora.

Z rycerskim pozdrowieniem
Karol B.Szlenkier

M O D L I T W A

Dziękujemy Ci Panie za niestrudzoną posługę śp. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski. On to, zgodnie z wolą Błogosławionego Jana Pawła II, tworzył zręby Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie i służąc Ziemi Świętej przez wiele lat pełnił urząd Wielkiego Przeora.

Pobłogosław Dobry Boże głosiciela Twego Słowa i arcypasterza, który przewodnicząc naszemu zgromadzeniu zakonnemu, sprawował święte obrzędy przyjmując nas do służby Chrystusowi Zmartwychwstałemu.

Racz Panie przyjąć do Swej Światłości naszego Brata i daj Mu nagrodę za ofiarę pracy na rzecz Kościoła i Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Niech owoce Jego życia i Krzyż cierpienia doprowadzą Józefa Kardynała Glempa do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i przez modlitwy nas grzesznych.

Amen.


Czytaj dalej >>>ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNYCH W WARSZAWIEW środę 23 stycznia 2013 roku, o godzinie 21.37, po długiej chorobie zmarł
śp. JÓZEF KARDYNAŁ GLEMP

Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

W Osobie śp. Kardynała Prymasa żegnamy naszego
Najczcigodniejszego Pasterza,
współtwórcę Zwierzchnictwa Bożogrobców w Polsce,
wielkiego orędownika pokoju w Ziemi Świętej
oraz Honorowego Obywatela Warszawy, Miechowa, Inowrocławia,
Mogilna, Żnina, Darłowa, Piastowa i Łowicza,
a także Castel Sant'Elia i Codroipo we Włoszech.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków.
Amen
„PORTA FIDEI”
Spotkanie formacyjno-opłatkowe lubelskiej grupy OESSH

W sobotę 12 stycznia 2013 r. odbyło się formacyjno-opłatkowe spotkanie lubelskich Bożogrobców. W kaplicy Konwiktu Księży Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II sprawowana była Msza św. w intencji członków naszego Zakonu. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki. Po nabożeństwie ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek wygłosił wykład na temat zadań osób wierzących, jakie wynikają z Listu apostolskiego „Porta fidei” papieża Benedykta XVI. W piątek, 18 stycznia 2013 r. lubelscy członkowie OESSH złożyli wizytę J. E. abp Stanisławowi Budzikowi, Metropolicie Lubelskiemu. Czytaj dalej >>>
Spotkanie opłatkowe pomorskich bożogrobców

Na zaproszenie naszego konfratra ks. Krzysztofa Czai KHS, w środę 9 stycznia 2013 r., w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni, odbyło się spotkanie opłatkowe pomorskich bożogrobców. W spotkaniu tym uczestniczył Metropolita Gdański J. E. abp Sławoj Leszek Głódź, który zachęcał do gorliwej modlitwy w intencji chrześcijan mieszkających w Ziemi świętej. Czytaj dalej >>>
12 stycznia 2013 r. grupa warszawska Zakonu złożyła wizytę swoim biskupom. Rano, o godz. 9.00, na zaproszenie J. E. Biskupa Polowego Józefa Guzdka uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, podczas której nasza Dama Urszula Przymus DHS otrzymała zaszczytny medal Milito pro Christi. J. E. Karol Bolesław Szlenkier KC*HS Zwierzchnik OESSH w Polsce w imieniu Zakonu podziękował Księdzu Biskupowi za wyróżnienie naszej Damy i złożył życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Następnie wszyscy udali się do pałacu biskupów warszawskich, gdzie oczekiwał nas J. Em. Kardynał Kazimierz Nycz. Czytaj dalej >>>
Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia obfitował w liczne spotkania dam i kawalerów OESSH; w wielu z nich osobiście uczestniczyli pasterze diecezji. Modlono się wspólnie, dzielono serdecznie opłatkiem i wymieniano świąteczne życzenia. Spotkania były również okazją do rozmów dotyczących ważnych wydarzeń czekających nas 2013 r.

20 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie formacyjno-opłatkowe białostockiej grupy członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Jego gospodarzem był J. E. abp Stanisław Szymecki KC*HS. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie Mszą świętą, tym razem ofiarowaną w intencji naszego Konfratra śp. ks. prałata Stanisława Makarewicza, kapłana diecezji radomskiej, zmarłego 19 listopada 2009 r. Tematem wygłoszonej homilii było przeżywanie świąt Bożego Narodzenia jako spotkania z żywym osobowym Bogiem, który nadaje właściwy sens naszemu świętowaniu i odpoczynkowi. W tym wyraża się bowiem chrześcijański personalizm naszej wiary, zakorzenionej nie w wartościach, choćby najszacowniejszych, ale w Osobie. Po nabożeństwie zebrani odmówili Modlitwę Rycerza, a potem miało miejsce dzielenie się opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych i noworocznych. Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem przy stole wigilijnym w gronie dam, rycerzy oraz kandydatów do Zakonu.

Ks. Wojciech Michniewicz KHS
ARCHIWUM 2012

© OESSH 2009