Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.
30 grudnia 2013 r. wzorem lat ubiegłych w parafii św Ducha we Wrocławiu, głównym ośrodku dolnośląskich bożogrobców, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Zaszczycili je J. E. abp Józef Kupny C*SSH Metropolita Wrocławski oraz J. E. Karol Bolesław Szlenkier C*SSH Zwierzchnik w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Byli też obecni konfratrzy z Katowic – skąd pochodzi ks. arcybiskup i gdzie był biskupem pomocniczym. Podczas powitania Zwierzchnik ofiarował Gospodarzowi Archidiecezji album „Z Ziemi Świętej do Polski”, wydany z okazji jubileuszu 850-lecia obecności bożogrobców w naszej ojczyźnie. Wspomniał też o pobycie w Rzymie i rozmowie z Ojcem Świętym, a także poinformował o zbliżających się rekolekcjach w Częstochowie oraz Inwestyturze w Kielcach.

Arcybiskup podziękował za zaproszenie i podkreślił, że jest kontynuatorem dzieła wszystkich pasterzy kościoła wrocławskiego, któremu przewodzili także biskupi pochodzący z Górnego Śląska: biskup Nankier w zamierzchłych czasach, kardynał Bolesław Kominek i biskup pomocniczy Paweł Latusek. Mówił też o tym, że od czasu swojej Inwestytury odwiedził parafie swojej Archidiecezji i jest zbudowany tym co tam zobaczył. Bardzo ciepło wyraził się o Zakonie i jego misji.

Zebrani podzielili się opłatkiem i spożyli posiłek, na który zaprosił wszystkich ks. Czesław Mazur ESSH gospodarz miejsca i opiekun duchowy dolnośląskich członków OESSH.

Mieczysław Kopeć ESSH

Czcigodne Damy, Dostojni Kawalerowie!

Kiedy wypełni się czas adwentowego oczekiwania staniemy się ponownie świadkami Tajemnicy Betlejem. Niech ten błogosławiony czas pomnoży w sercu radość i pokój.

Niech Wszechmocne Słowo, które wciąż puka do drzwi naszego życia - obdarzy obfitością łask, swoją opieką, światłem, miłością i mocą.

Złączeni w komunii z Bogiem, który zamieszkał pośród nas, wychwalajmy Jego wielkie dzieła, służąc i odnajdując Jego oblicze w drugim człowieku.


Życząc wszystkim Państwu Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
zapewniam o pamięci w modlitwie

Karol B. SzlenkierBiałostockie spotkania OESSH

22 listopada 2013 r. w Centrum Formacji Laikatu przy Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku odbyło się spotkanie członków oraz kandydatów do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Mszy św. się przewodniczył J. E. abp Stanisław Szymecki C*SSH. Modliliśmy się w intencji śp. płk lek. med. Stanisława Michałowskiego, kawalera Zakonu, zmarłego 1 lutego 2003 r. Dalsza część spotkania poświęcona była tegorocznym pielgrzymkom zakonnych do Ziemi Świętej oraz Rzymu w ramach kończącego się Roku Wiary.

Natomiast 21 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, zgodnie z tradycją w Domu ks. Arcybiskupa Seniora, Stanisława Szymeckiego C*SSH, przy ul. Cedrowej. Uczestniczyli w nim zarówno członkowie Zakonu, jak i kandydaci. Podczas Mszy św., której przewodniczył ks. Arcybiskup, modliliśmy się w int. śp. Tadeusza Piekarza. Urodził się 27 października 1941 r. w Krakowie, a zmarł tamże 1 marca 2005 r. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność" w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Państwowych Zakładach Lotniczych w Krakowie, parokrotnie internowany i aresztowany. Od 1989 r. piastował urząd dyrektora naczelnego WSK PZL, w latach 1990-1995 był wojewodą krakowskim. Wyróżniony tytułem Krakowianina Roku (1995), Medalem św. Brata Alberta (1997), odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).
Tematem homilii były słowa z Ewangelii: "szczęśliwa jest ta, która uwierzyła" (Łk 1,45), skierowane do Maryi przez Elżbietę. Prawdziwe szczęście człowieka płynie z wiary w Boże słowa, z ich słuchania i zachowywania, z wytrwania w wierze w Chrystusa, nawet jeśli się Go osobiście nie widziało ani "nie dotykało" w taki sposób, jak Apostołowie. Po Mszy św. odmówiliśmy wspólnie Modlitwę Rycerza, a następnie złożyliśmy sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne. W ramach spotkania omówiliśmy zbliżające się uroczystości jubileuszowe 90-lecia życia ks. Arcybiskupa Seniora, które odbędą się w niedzielę 26 stycznia, w białostockiej Katedrze i w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Tematem spotkania był także mijający Rok Wiary i nasze w nim uczestnictwo.

Ks. Wojciech Michniewicz ESSH
Adwentowy dzień skupienia pomorskich bożogrobców

W I niedzielę adwentu, pomorscy bożogrobcy spotkali się na swoim kolejnym dniu skupienia. Tym razem było to w Gdyni Karwinach, w parafii naszego konfratra ks. Krzysztofa.
Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy, gdzie odmówiliśmy nieszpory za zmarłych, za zmarłych naszych konfratrów, a szczególnie tych, których Pan powołał do siebie w ostatnim roku. Po nieszporach udaliśmy się do świątyni, gdzie razem z parafianami uczestniczyliśmy w niedzielnej Eucharystii. Wsłuchując się w list Episkopatu Polski i w hasło rozpoczynającego się roku liturgicznego – Wierzę w Syna Bożego – zastanawialiśmy się nad tym, jaka jest moja wiara, czy potrafię przyznać się do Jezusa, czy potrafię stanąć w Jego obronie… Skupienie zakończyło się wspólną rekreacją.

Bartłomiej Muński ESSH
Pielgrzymka do kościoła i dawnego klasztoru bożogrobców w Wągłczewie

23 listopada 2013 r. grupa kawalerów i dama Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w kościele pw. św. Klemensa w Wągłczewie koło Sieradza. Kościół powstał w 1626 r. z fundacji dwóch braci biskupów Macieja i Stanisława Łubieńskich. Arcybiskup Maciej Łubieński późniejszy prymas Polski był przełożonym generalnym w Zakonie Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego od 1615 r. Ostatni kanonik Bożego Grobu działał w Wągłczewie aż do roku 1865, najdłużej w Polsce, a jak wiemy trzy lata później papież Pius IX reaktywował gałąź rycerską naszego Zakonu i ustanowił funkcję wielkiego mistrza dla patriarchy jerozolimskiego.
Czytaj dalej >>>

W środę 20 listopada 2013 r. o godz. 11.30 na antenie TV TRWAM został wyemitowany reportaż z uroczystej inauguracji obchodów 850-lecia obecności Zakonu Bożogrobców w Polsce.


DNI SKUPIENIA W SKORZESZYCACH

Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie

W związku ze zbliżającym się czasem Adwentu, serdecznie zapraszam na Dni Skupienia, które odbędą się w dniach 13-15 grudnia 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach koło Kielc. Uprzejmie proszę o zgłoszenie udziału najpóźniej do 25 listopada

Z rycerskim pozdrowieniem
Janusz Kamiński CSSH

P R O G R A M
PIELGRZYMKA DO WĄGŁCZEWA

Z okazji jubileuszu 850-lecia bożogrobców w Polsce, w dniach 23-24 listopada 2013 r. odbędzie się pielgrzymka do parafii św. Klemensa w Wągłczewie (gm. Wróblew, powiat sieradzki), w której kościół i dawny klasztor (obecnie plebania) należały niegdyś do Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. W programie m.in. Msza św. odpustowa w kościele parafialnym wp. św. Klemensa I, papieża i męczennika (23 IX, godz. 12.00), Msza św. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu (24 IX, godz. 10.00) oraz w kolegiacie kaliskiej pw. Wniebowzięcia NMP - sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP (godz. 16.00). Uczestnictwo w nabożeństwach w strojach zakonnych.

Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zainteresowani udziałem w pielgrzymce proszeni są o bezpośredni kontakt z organizatorem Krzysztofem Romańczykiem ESSH - e-mail: krzysiekroma@interia.pl, tel. 606 467 035, 537 497 717,
62-860 Opatówek, ul. Kościelna 6.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku
W sobotę 19 października 2013 r. w stałej siedzibie OESSH w Miechowie, odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Rady Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Posiedzeniu przewodniczył Zwierzchnik J. E. Karol Bolesław Szlenkier C*SSH, obecny był także ks. kanonik Mirosław Kaczmarczyk nowy proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie. Głównym tematem spotkania było podsumowanie pielgrzymek zakonnych do Ziemi Świętej oraz do Rzymu, a także jubileusz 850-lecia bożogrobców w Polsce, zainaugurowany 29 września br. Omówiono także sprawy przyszłorocznych uroczystości oraz projektowanych inicjatyw.
Bożogrobcy przywitali nowego proboszcza bazyliki miechowskiej

13 października 2013 r. w Bazylice Bożego Grobu w Miechowie ks. biskup Kazimierz Ryczan C*SSH wprowadził na posługę parafialną nowego proboszcza ks. kanonika Mirosława Kaczmarczyka. Na uroczystość przybyło 150 parafian z Chęcin na czele z burmistrzem Robertem Jaworskim, którzy żegnali księdza Mirosława jako swego dotychczasowego proboszcza. W uroczystości uczestniczyli także burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski, starosta miechowski Marian Gamrat, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, J. E. Karol Bolesław Szlenkier C*SSH Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz grono dam i kawalerów OESSH.

We Mszy św. brało udział czterdziestu duchownych z diecezji kieleckiej. W homilii, którą wygłosił J.E. Bp Kazimierz Ryczan, zachęcał prepozyta, by wyszedł ze stołem ołtarzowym i zaprosił do niego wszystkich, nie tylko wiernych. Nowo mianowany proboszcz otrzymał od Zwierzchnika Zakonu OESSH herb zakonny, a następnie poprosił o wspólne odmówienie modlitwy za śp. Infułata Jerzego Gredkę. Zapewnił, że jego programem będzie reguła benedyktyńska „Ora et labora” stwierdzając, że Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą go poznać i w nim przebywać.
Galeria zdjęć >>>

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH

850 LAT BOŻOGROBCÓW W POLSCE
Rozpoczęcie obchodów w Miechowie

29 września 2013 roku rozpoczęły się w Miechowie obchody 850-lecia Zakonu Rycerskiego Świętego Bożego Grobu w Polsce. Gościem honorowym był nuncjusz papieski arcybiskup Celestino Migliore. Podczas spotkania z damami i kawalerami OESSH stwierdził, że to ogromna dlań radość, jako członka Zakonu uczestniczyć wraz z nami w tej uroczystości, skoro czuje się jednym z nas. Następnie przed siedzibą Zakonu nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Macieja Miechowity dłuta krakowskiego rzeźbiarza Wincentego Kućmy, przy dźwiękach specjalnie skomponowanego na tę okazję utworu „Jutrznia miechowska” w wykonaniu jazzmanów krakowskich. Maciej Miechowita, żył w XV wieku i przez osiem lat sprawował funkcję rektora Akademii Krakowskiej. Ma on szczególne zasługi dla rozwoju takich nauk, jak astronomia, filozofia, medycyna i historia. Pomnik poświęcili arcybiskup Celestino Migliore i biskup Kazimierz Ryczan. Potem 65 Bożogrobców wraz z duchownymi przeszło procesyjnie przez miechowski rynek do Bazyliki Bożego Grobu. Mszę św. koncelebrowali arcybiskup Celestino Migliore, biskup Kazimierz Ryczan, ks. infułat Józef Wójcik, opat OO Cystersów w Jędrzejowie Edward Stradomski, ks. prałat Tadeusz Kukla, ojciec Nikodem Gdyk, ks. prałat Stanisław Słowik, nowo mianowany proboszcz ks. Mirosław Kaczmarczyk oraz księża z diecezji kieleckiej. Celebranci sprawowali Mszę świętą o spokój duszy infułata Jerzego Gredki.
Czytaj dalej >>>

Relacja ze światowej pielgrzymki Bożogrobców
do Grobów Apostolskich
Pożegnanie śp. ks. infułata Jerzego Gredki CSSH

Rynek miechowski w to czwartkowe przedpołudnie już zdradza wydarzenie – widoczni są strażacy, inna jest organizacja ruchu, wyczuwa się atmosferę oczekiwania na coś doniosłego. Uprzejmi strażacy pozwalają nam wjechać na parking przy plebani, skąd udajemy się do siedziby Zwierzchnictwa, gdzie honory gospodarza czyni komandor Stanisław Osmenda, w czym pomaga mu małżonka Zofia; wymieniamy powitanie z  obecnymi i po niedługim czasie przywdziawszy stroje zakonne udajemy się na skraj Rynku nieopodal Bazyliki Grobu Bożego, by oczekiwać na przybycie trumny z ciałem naszego Drogiego Konfratra. Przygotowany jest drewniany katafalk, wokół którego formujemy szpalery. Zgłaszają się ochotnicy spośród kawalerów, którzy choć przez chwilę chcą ponieść trumnę na swych ramionach. Przyjazd karawanu w asyście wozów strażackich – paradnego i bojowego – oznajmia bicie dzwonów; choć to prawie południe, jakoś nie brzmią radośnie jak zwykle o tej porze, gdy wzywają na Anioł Pański. Oczekujący kapłani inicjują modlitwę za duszę Zmarłego, którą podejmuje zgromadzony lud; po modlitwie skromna, prosta trumna przy dźwiękach orkiestry strażackiej, na ramionach najpierw bożogrobców, a następnie strażaków zostaje procesyjnie wniesiona do Bazyliki, gdzie przez godzinę poprzedzającą Mszę św. będzie trwała modlitwa. Honorową wartę przy trumnie będą pełnić jednocześnie 4 osoby: bożogrobcy wraz ze strażakami – za zmianę warty odpowiedzialny jest dowódca straży. Przy bocznym ołtarzu na wysokości wezgłowia trumny umieszczono portret Księdza Infułata, a pod nim wieniec od Zakonu Bożogrobców w formie tarczy herbowej z białym tłem, na którym umieszczono czerwony krzyż jerozolimski – krzyż noszony na płaszczach rycerzy i  dam OESSH.
Czytaj dalej >>>
Biskupi, damy i rycerze Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, kilkuset księży i tysiące wiernych pożegnało 12 września 2013 r. w miechowskiej Bazylice śp. ks. infułata Jerzego Gredkę – proboszcza i kustosza Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, Komandora Zakonu Rycerskiego Bożogrobców, inspiratora i twórcę odnowienia tutejszej Bazyliki z najwierniejszą i najstarszą na świecie repliką Grobu Bożego, inicjatora restauracji zakonu bożogrobców w Polsce, a także kapituły miechowskiej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył J. E. bp Kazimierz Ryczan, w koncelebrze z J. E. biskupem pomocniczym Kazimierzem Gurdą i biskupem pomocniczym z Sosnowca J. E. bp. Piotrem Skuchą, opatem cystersów z Jędrzejowa o. Edwardem Stradomskim i ponad 300 księżmi. Jedyną formą pożegnania zmarłego była homilia bp. Kazimierza Ryczana, gdyż śp. ks. Gredka w testamencie prosił, aby zrezygnować z wszelkich przemówień, a także z wieńców i kwiatów. Zgodnie z jego życzeniem, wyrażonym w testamencie, zebrani na uroczystości pogrzebowej rezygnując z kwiatów, wsparli hojnie ofiarą hospicjum Caritas w Miechowie. Czytaj dalej >>>

ARCHIWUM

© OESSH 2009