Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła Katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.
Spotkanie opłatkowe w Białymstoku

Dnia 18 grudnia 2010 r. o godz. 18.00 w rezydencji J. E. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego odbyło się kolejne spotkanie formacyjne białostockiej grupy OESSH. Miało ono także charakter spotkania opłatkowego. Tematem homilii we Mszy świętej celebrowanej przez Ks. Arcybiskupa było adwentowe przygotowanie na nadejście Pana, któremu winna towarzyszyć rycerska cnota roztropności, zapewniająca właściwe korzystanie z Bożych darów "we właściwym czasie". czytaj dalej >>>
Miechowska moneta

Miechów to kolejne polskie miasto, któremu Narodowy Bank Polski poświęcił okolicznościową monetę. Serię monet „Miasta w Polsce” NBP emituje od 2009 r. Poświęcona jest najpiękniejszym polskim miastom i ich najbardziej znanym zabytkom. Moneta „Miechów” jest ósmą w tej serii. Wybita została w stopie Nordic Gold w nakładzie 1.000.000 szt. Rewers przedstawia fragment charakterystycznej wieży kościelnej, na szczycie której znajduje się hełm w kształcie kuli ziemskiej i figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Na awersie znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenie nominału 2 zł.

Uroczysta promocja dwuzłotówki z Miechowem, odbyła się w listopadzie 2010 r. w sali kinowej Miechowskiego Domu Kultury. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek, który w asyście członka Zarządu NBP, prof. Eugeniusza Gatnara dokonał odsłonięcia wizerunku monety. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, iż emisja monety ma miejsce w roku jubileuszu 720 Miechowa. Za tak wyjątkowe wyróżnienie Miechowa, burmistrz Krzysztof Świerczek podziękował przedstawicielom NBP oraz Radzie Historyków. Miechów ze względu na swoją niezwykłą historię stworzoną przez bożogrobców, zasługuje by sposób szczególny go promować. Wprowadzenie do obiegu monety z wizerunkiem miasta, jest dla niego i mieszkańców wyjątkowym uhonorowaniem podkreślił prof. Eugeniusz Gatnar.Z rąk przedstawiciela NBP okolicznościową monetę otrzymali: burmistrz Krzysztof Świerczek, starosta Mieczysław Bertek, naczelnik Urzędu Pocztowego Jadwiga Zięba, ks. prałat Jerzy Gredka, dyrektor MDK Marcin Durman, komandor Zakonu Bożogrobców Jan Włudarczyk, starszy kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Stanisław Piwowarski, dyrektor PKO Renata Borowiec, dyrektor Łukasz Długosz, dyrektor KBS Stefan Biela, dyrektor WUP w Krakowie Andrzej Martynuska, komisarz KPP Bogusław Słupczyński, z-ca komendanta PSP Mirosław Pogoń oraz Zygmunt Murdza.


W czwartek 16 grudnia 2010 r. w Kaplicy Akademickiej w Kielcach, pod przewodnictwem J. E. bpa Kazimierza Ryczana, spotkała się grupa 19 Bożogrobców z Radomia, Miechowa i Kielc. Po nieszporach odmówionych w Kaplicy, zebrani przeszli do Wieczernika, gdzie podzielili się opłatkiem i składali życzenia. Podczas wieczerzy wspominano wydarzenia mijającego roku, a szczególnie rekolekcje, Inwestyturę w Sosnowcu oraz Dni Jerozolimy w Miechowie. Omówiono również kalendarium na 2011 r., a także plan spotkań grupy radomsko-miechowsko-kieleckiej.

SŁUŻYĆ IDEI

Publikacja „W służbie idei Bożego Grobu„ to relacja osoby, która niemal od początku uczestniczyła w życiu polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego. Brała udział już w pierwszej inwestyturze, poznając twórców Zwierzchnictwa takich jak: kawaler Wielkiego Krzyża John Sova i infułat Władysław Wyszowadzki z Londynu, prałat Andrzej Dziuba obecnie biskup łowicki, prymas Józef Kardynał Glemp, prałat Jerzy Gredka z Miechowa, kanonik Kazimierz Kociński z Gniezna, biskup kielecki Kazimierz Ryczan. W marcu 1996 r. w katedrze warszawskiej towarzyszyła ojcu Zbigniewowi Chojnackiemu, który został pierwszym krakowskim kawalerem, a potem komandorem Zakonu. Mając tę niebywałą w życiu okazję poznawała historię wypraw krzyżowych i Zakonu Bożogrobców, jak również ich dzieje w Krakowie i Miechowie. To mimowolne uczestnictwo w życiu polskiego zwierzchnictwa OESSH spowodowało, że zwróciła uwagę jego członków jako gorliwa katoliczka i została rekomendowana przez Zwierzchnika Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego, jako kandydatka do Zakonu. W katedrze w Gnieźnie 17 czerwca 2000 r. dostąpiła zaszczytu inwestytury. Odtąd jako pełnoprawna dama uczestniczyła we wszystkich kolejnych uroczystościach Zakonu, które stara się relacjonować na łamach swej książki. Szczególnie zwraca uwagę na świątynie, w których odbywały się te uroczystości: Katedrę św. Jana i kościół seminaryjny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie, Bazylikę Bożego Grobu w Miechowie, Katedrę Gnieźnieńską, Kościół św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie, katedry we Wrocławiu, Krakowie, Częstochowie, Radomiu, Białymstoku, Katowicach, sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, kościół Św. Wojciecha w Częstochowie, Bazyliki katedralne w Łowiczu i Sosnowcu, Bazylikę na Jasnej Górze i Św. Ducha w Przeworsku. Fascynuje ją szczególnie to jak detale architektury sakralnej wpływają na kształtowanie u wiernych piękna ducha chrześcijańskiego. Nie brak w tej książce odniesień do życia osobistego autorki, ale zostały one nasycone również refleksją religijną. Mamy także charakterystyki znanych postaci, które zasłużyły się w działalności Zwierzchnictwa. Godne uwagi okazują się przytoczone refleksje dam i kawalerów OESSH, którzy uzyskali tę godność na inwestyturze w 2000 r. w Gnieźnie: Anny Gręziak, Lidii Kozubek, Marii Teresy Nowak, Edwarda Nieznańskiego, Józefa Sobczyńskiego, Wojciecha Kozłowskiego oraz autorki. Książka ta ukazała się staraniem wymienionych osób, a okazję stanowiło 10-lecie przynależności do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Wydana publikacja wyraźnie pokazuje jak wielkie przeżycie stanowić może dla kawalerów i dam uczestnictwo w uroczystościach religijnych Zwierzchnictwa OESSH. To dla nich okazja, nie tylko do głębszego poznania wyznawanej przez nich religii, ale również możliwość dołożenia do gmachu wiary własnej cegiełki, czyli uwznioślającego przeżycia, pozwalającego połączyć się z Bogiem.
Bożogrobcy przy relikwiach św. Jana Vianneya

Z okazji Roku Kapłańskiego pojawiła się inicjatywa pielgrzymowania po świecie relikwii serca św. Jana Vianneya. Jedną z pierwszych diecezji na drodze pielgrzymowania była diecezja Boston w USA, gdzie tak bardzo potrzeba odbudowy zaufania do kapłanów. Relikwie nawiedziły też Hiszpanię, w której ma miejsce wielka fala laicyzacji. A potem była Irlandia, która przeżywa zawirowania związane z zachwianiem wiary w świetość kapłaństwa. Wreszcie miejscem wędrówki relikwi stała się Polska, a konkretnie 2 diecezje – częstochowska i kielecka. czytaj dalej >>>


Białostockie spotkanie OESSH

W sobotę 20 listopada 2010 r. w domu zakonnym Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku, odbyło się kolejne spotkanie białostockiej grupy OESSH. Mszy św. odprawionej w intencji wszystkich zmarłych z rodzin naszej wspólnoty przewodniczył J. E. abp Stanisław Szymecki. Kazanie było poświęcone tematyce czytań biblijnych z dnia, dotyczyło też idei zmartwychwstania wszystkich wiernych zmarłych i rozumienia życia wiecznego w Bogu, a także - jako kolejny temat formacyjny - rycerskiej cnocie szlachetności w służbie bliźniemu oraz wielkoduszności (magnanimitas), których praktycznym wyrazem w dniach listopadowej zadumy nad sensem ludzkiego życia i śmierci jest też modlitwa w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych. Po Mszy św., przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, było odprawione nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych z naszych rodzin.

W dalszej części spotkania omówiono prowadzenie kroniki spotkań grupy białostockiej, a także plany dotyczące utworzenia bractwa osób świeckich Świętego Grobu Jerozolimskiego przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, gdzie znajduje się wierna kopia aktualnego wyglądu Grobu Bożego z Jerozolimy. Spotkanie opłatkowe odbędzie się 18 grudnia br. w Domu Księdza Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.

ks. Wojciech Michniewicz OESSH
Zmarł Kawaler Tadeusz Szymański

Z głębokim żalem informujemy, że przeżywszy 84 lata, zmarł nasz Konfrater śp. Tadeusz Szymański z Lublina. Jego Inwestytura odbyła się w 2001 r. we Wrocławiu. Mecenas Szymański był magistrem praw oraz nauk społeczno-ekonomicznych, założycielem i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich, obrońcą w procesach Solidarności i w procesach o unieważnienie wyroków byłych żołnierzy AK. Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Golgoty Wschodu”. Był oficerem Armii Krajowej ps. „Burza”, członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkiem honorowym "WiN". Był członkiem Zespołu Wspierania Radia Maryja, Komitetu Honorowego Budowy Centrum "Polonia in Tertio Millenio" oraz Rady Naukowej Fundacji Jana Pawła II. Zasiadał w Kapitule Orderu "Polonia Mater Nostra Est". Był autorem licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa i historii prawa. Jego ostatnia książka pt. „SANCTA SANCTE, ŚWIĘTOŚCI NIE SZARGAĆ” zawiera niezwykły zbiór dokumentów i liczne, niepublikowane fotografie dotyczące wieloletnich spraw sądowych w obronie Osoby i osobistej godności Ojca Świętego Jana Pawła II. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 16 listopada 2010 r. w kościele garnizonowym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie.

Szanowna Rodzino i Przyjaciele zmarłego Mecenesa Tadeusza Szymańskiego

Łączę się w żałobie i modlitwy zanoszę do Boga za spokój duszy śp. Mecenasa Tadeusza Szymańskiego rzetelnego Polaka i odważnego obrońcę Kościoła na wielu obszarach życia.

+ Józef Kardynał GlempMowa żałobna wygłoszona przez dr Czesława Sudewicza
podczas pogrzebu ś.p. mec. Tadeusza Szymańskiego
Bożogrobcy w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

23 października 2010 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach została odprawiona Eucharystia, w której uczestniczyli kardynałowie Stanisław Ryłko z Watykanu, Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, Franciszek Macharski, biskupi z Krakowa Jan Zając, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Komandor Zakonu Bożego Grobu, Jan Szkodoń, Józef Guzdek i Józef Górny z Rzeszowa oraz wielu księży. We Mszy św. uczestniczyli także krakowscy kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ze Zwierzchnikiem Zakonu komandorem Karolem Szlenkierem. Na uroczystość przybyli komandor infułat Józef Wójcik z Suchedniowa; radca Zwierzchnictwa Urszula Przymus z Aleksandrowa i Władysław Bochenek z Katowic, a także ceremoniarz komandor Stanisław Osmenda z Miechowa. Firma Stanisława Osmendy wykonała przed uroczystościami tygodnia papieskiego oświetlenie w sanktuarium łagiewnickim. czytaj dalej >>>
Apel do sumień prawników świata

Kończący się tragiczny w skutkach wiek XX, wieńczący drugie tysiąclecie chrześcijaństwa skłania nas prawników, do refleksji i smutnej konstatacji. Niestety odpowiedzialność za niespotykane w dziejach świata zbrodnie przeciwko ludzkości, jakie wydarzyły się w tym stuleciu, nie omija naszego środowiska.
Pełny tekst apelu naszego Konfratra Tadeusza Szymańskiego >>>
W dniach 12-23 września 2010 grupa śląskich Bożogrobców nawiedziła Ziemię Świętą oraz Boży Grób. Wyjechaliśmy 54 osobową grupą pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Komandora Piotra Skuchy. Tym razem Bożogrobcy zabrali do Ziemi Boga wdowy po górnikach, którzy zginęli w ubiegłorocznej katastrofie na KWK Wujek-Śląsk, oraz poszkodowanych w Hali MTK, którzy wcześniej nie mogli jechać ze względu na swoje zdrowie.

Na koniec pielgrzymki przyjął nas na audiencji nasz Wielki Przeor Patriarcha Jerozolimy JE ks. Abp Fouad Twal. Wdowy po górnikach ofiarowały Patriarsze statuetkę górnika w stroju galowym wyrzeźbioną w węglu. Zaś Poszkodowani w Hali MTK - komplet alb do Mszy św. W imieniu nas Bożogrobców kawaler Dariusz Latos wraz ze swoją rodziną podarowali Wielkiemu Przeorowi złoty komplet ornatów do koncelebry. Muszlę pielgrzyma otrzymał od Patriarchy nasz najmłodszy kawaler Pan Krzysztof Siudziński. Obecna z nami była także dama p. dr.hab. Grażyna Łoskot wraz ze swą rodziną. Dzięki uprzejmości Ojców Franciszkanów z Kustodii Ziemi św. my Bożogrobcy wraz z rodzinami mogliśmy sprawować Mszę św. wewnątrz Bożego Grobu. Następnego dnia wszyscy pielgrzymi pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Piotra uczestniczyliśmy we Mszy św. śpiewanej przed Bożym Grobem. Jak przystało na Bożogrobców służyliśmy pielgrzymom jak tylko było można. Pielgrzymi przeżywali tam najpiękniejsze duchowe chwile swoje życia.

Niestety jeden z pielgrzymów p. Franciszek zmarł nam ostatniego dnia na zawał serca w Jerozolimie.
Będziemy na jego pogrzebie i tak jak towarzyszyliśmy pielgrzymom pod drogach w Ziemi Św. towarzyszyć mu będziemy w końcowej jego drodze ziemskiej.


czytaj dalej >>>
W dniach 11-12 IX 2010 r. odbyły się I Miechowskie Dni Jerozolimy. W uroczystościach uczestniczyli: Jego Błogosławioność Arcybiskup Fouad Twal Łaciński Patriarcha Jerozolimy Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Jego Ekscelencja Komandor Karol Bolesław Szlenkier Zwierzchnik Polski OESSH, Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp Prymas Senior Polski Wielki Przeor Zwierzchnictwa Polskiego, Jego Ekscelencja Biskup Kazimierz Ryczan Ordynariusz Kielecki Komandor z Gwiazdą OESSH, Ks. Prałat Jerzy Gredka Prepozyt Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie Komandor OESSH oraz licznie przybyli duchowni i świeccy członkowie Zakonu.

Podczas Mszy św., którą poprzedziła uroczysta procesja ulicami Miechowa, modlono się w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Ogłoszony został dekret, na mocy którego oficjalną siedzibą polskich Bożogrobców jest Dom Generałów Zakonu Bożogrobców w Miechowie.

Organizatorzy I Miechowskich Dni Jerozolimy: Parafia Grobu Bożego w Miechowie, Gmina i Miasto Miechów, Powiat Miechowski. Współorganizatorzy: Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Komisariat Ziemi Świętej Zakonu Franciszkanów w Krakowie. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego.


czytaj dalej >>>
Zapraszamy Damy i Kawalerów naszego Zakonu do wsparcia budowy Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Każdy z nas może przyczynić się do upamiętnienia Jego pontyfikatu, biorąc udział w zakupie cegiełek fundacyjnych. Cegiełki wykonane z trwałej ceramiki można nabyć w dwóch rodzajach: cegiełka w mniejszej oprawie - ofiara minimalna 100 zł, cegiełka w oprawie obrazu - ofiara minimalna 500 zł. Wpłaty na konto naszego Zakonu z dopiskiem „Centrum Jana Pawła II”. Wpłaty do dnia 20 października br.

W piątek 22 października 2010 r. o godz. 8.30 w Pałacu Biskupim przy ul. Franciszkańskiej 3, odbędzie się spotkanie z J. Em. Stanisławem Kardynałem Dziwiszem, w czasie którego Metropolita Krakowski osobiście wręczy ofiarodawcom cegiełki fundacyjne na budowę Centrum Ojca Świętego Jana Pawła II. W sobotę 23 października o godz. 10.00 odprawiona zostanie Msza Święta - Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, wmurowanie Kamienia Węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego Benedykta XVI, pod pierwszy w Polsce kościół pod wezwaniem Jana Pawła II. Koncelebrze Mszy Świętej przewodniczy J. Em. Kardynał Ryłko z Watykanu oraz J. Em. Stanisław Kardynał Dziwisz i JE Kardynał Franciszek Macharski w asyście biskupów.
W czasie obu uroczystości członkowie Zakonu występują w strojach zakonnych.

Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość noclegu w Krakowie w Klasztorze Sióstr Sercanek- związanych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II , koszt 50 zł.
W piątek 22 października po spotkaniu z Ks. Kardynałem planowane jest odwiedzenie Wawelu, Muzeum Jana Pawła II przy ul. Kanonicznej i Domu w Wadowicach
Potwierdzenia obecności na uroczystościach i zamówienia noclegów do 20 października 2010 r. kierujemy do Radcy Zwierzchnictwa Urszuli Przymus, telefonicznie lub e-mailem uprzymus@tlen.pl
Bożogrobcy z Polski na Ingresie J. E. Abpa Zbigniewa Stankiewicza

Delegacja Zwierzchnictwa Polskiego OESSH z udziałem Kawalerów: Józefa Dąbrowskiego, Janusza Kamińskiego oraz Krzysztofa Orzechowskiego uczestniczyła 21 sierpnia 2010 r. w ingresie J.E. Abpa Zbigniewa Stankiewicza do katedry św. Jakuba w Rydze. Jeszcze przed uroczystością nowy Ordynariusz Rygi bardzo ciepło i serdecznie przywitał się z polską delegacją i z Komandorem z Gwiazdą Giorgio Ferrero, przedstawicielem Wielkiego Magisterium Zakonu Rycerskiego Świętego Bożego Grobu w Jerozolimie i wyraził radość z ich obecności.

Ta ważna dla miasta i całego Kościoła katolickiego na Łotwie uroczystość miała miejsce w dzień liturgicznego wspomnienia św. Piusa X i w przypadającą tego właśnie dnia rocznicę odzyskania przez Łotwę Niepodległości (21 VIII 1991). Rangę tego historycznego wydarzenia podkreśla fakt, że blisko 2 godzinną uroczystość ingresu transmitowała na żywo łotewska telewizja publiczna. czytaj dalej >>>
Bożogrobcy na Łotwie

Na Łotwie rodzi się Delegatura Magistralna Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W związku z tym, na początku lipca br. Kawaler Józef Dąbrowski udał się z misją do Rygi.
Celem wizyty było nawiązanie kontaktów z osobami zaangażowanymi w budowanie nowej struktury Zakonu. Wielkie Magisterium OESSH reprezentował Komandor z Gwiazdą Giorgio Ferrero z Włoch.
czytaj dalej >>>
Dlaczego będę głosował?

Bo jest to mój obowiązek jako Polaka. Będę głosował na osobę, która gwarantuje:
¦ rozwój państwa silnego, niepodległego i sprawiedliwego oraz zasobnego przez obywateli;
¦ rozwój państwa żyjącego w symbiozie z Kościołem katolickim, gdyż tylko dzięki temu można mówić o istnieniu państwa polskiego;
¦ tworzenie prawa opartego o Dekalog, który gwarantuje Jego uczciwość;
¦ dalszą akceptację Konkordatu między Polską a Watykanem;
¦ gwarantuje właściwą ochronę i byt materialny rodziny celem jej rozwoju, gdyż państwo polskie jest w stanie wyżywić nie tylko obywateli własnego kraju. czytaj dalej >>>
W dniu św. Benedykta, opata, patrona Europy, nasz Konfrater Ks. Jacek Dzikowski OESSH uroczyście obejmie Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Zygmunta w Słomczynie (dekanat konstanciński). Obrzęd wprowadzenia nowo mianowanego Proboszcza, który wstąpił w szeregi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerezolimie podczas tegorocznej Inwestytury w Sosnowcu, odbędzie się w niedzielę 11 lipca 2010 r. o godz. 12.00. Zachęcamy Konfratrów do udziału w uroczystości i wspólnej modlitwy.

Dokładny adres: 05-507 Słomczyn, ul. Wiślana 85 dojazd >>>
Udział Bożogrobców w procesji św. Stanisława

W niedzielę 9 maja 2010 r. w Krakowie, członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie uczestniczyli w procesji ku czci św. Stanisława na Skałkę. Przy dźwięku Dzwonu Zygmunta o godz. 9.00 ruszyła procesja z Wawelu z relikwiami świętych i błogosławionych archidiecezji krakowskiej. Przy ołtarzu Trzech Tysiącleci na Skałce odprawiona została polowa Msza św. czytaj dalej >>>
Nasz Najczcigodniejszy Konfrater, Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kowalczyk, pełniący dotychczas funkcję Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, został mianowany przez Jego Świątobliwość Papieża Benedykta XVI nowym Metropolitą Gnieźnieńskim i Prymasem Polski. Zastąpi on na tym urzędzie Jego Ekscelencję Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, którego prymasowska posługa dobiegła końca. Wcześniej, do 2009 r. posługę tę pełnił J. Em. Józef Kardynał Glemp Wielki Przeor Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Ingres nowego Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski J. E. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka odbył się w sobotę 26 czerwca 2010 r. w Gnieźnie. Wśród zaproszonych na uroczystość gości był cały polski Episkopat, zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich działających w Polsce, przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Nowy Prymas Polski, Komandor z Gwiazdą OESSH, urodził się w Jadownikach Mokrych koło Tarnowa w 1938 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. w Olsztynie. W latach 1989-2010 pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce. W czasie swojej misji dyplomatycznej doprowadził do przywrócenia ordynariatu polowego Wojska Polskiego, negocjował też tekst umowy konkordatowej, którą następnie podpisał. Konkordat został ratyfikowany w 1998 roku. Arcybiskup Kowalczyk brał też udział w przygotowaniach pielgrzymek Jana Pawła II i Benedykta XVI do Polski. Towarzyszył też obu Papieżom w wizytach w Polsce.
Dnia 17 czerwca 2010 r. w Białymstoku, pod przewodnictwem J. E. Abpa Stanisława Szymeckiego została odprawiona Msza św. za duszę śp. Bpa Tadeusza Płoskiego. W Eucharystii uczestniczyli członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Zakonu Bożego w Jerozolimie. Po nabożeństwie z homilią, którego tematem była modlitwa "Ojcze nasz", odbyła się konferencja nt. etosu rycerskiego Zakonu oraz jego historii. Podczas prywatnego spotkania omówiono sprawy dotyczące białostockiej wspólnoty OESSH oraz przyszłej wizyty J. E. Zwierzchnika Komandora Karola Bolesława Szlenkiera. Na zakończenie spotkania, zebrani w kaplicy biskupiej przed Najświętszym Sakramentem, odmówili litanię do Serca Pana Jezusa oraz Modlitwę Rycerza.
Jubileusz Ks. Prałata Andrzeja Raszpli

Dnia 23 maja 2010 r. w Wałbrzychu liczne grono Bozogrobców wzięło udział w obchodach Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa swego Konfratra Ks. Prałata Andrzeja Raszpli. Uroczysta Eucharystia odbyła się w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. W uroczystości uczestniczyli m.in. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec Ordynariusz Świdnicki, a także władze samorzadowe Wałbrzycha.
czytaj dalej >>>Katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., pogrążyła w głębokiej żałobie całą Ojczyznę. Polscy Bożogrobcy stracili dwóch wybitnych członków Zakonu w osobach: śp. ks. bpa gen. dyw. Tadeusza Płoskiego (1956-2010) Komandora z Gwiazdą OESSH, Biskupa Polowego Wojska Polskiego oraz śp. ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka (1947-2010) Kawalera Zakonu, Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Członkowie Zwierzchnictwa Polskiego OESSH wzięli udział w nabożeństwach żałobnych oraz ceremoniach pogrzebowych wielu poległych, oddając im należne honory i prosząc Dobrego Boga, aby przyjął ich do swojej chwały.

Otrzymaliśmy wiele kondolencji i w tych trudnych dniach, po raz kolejny doświadczyliśmy głębokiej, braterskiej więzi z Konfratrami z kraju i zagranicy.

Modlimy się za wszystkie ofiary tej tragedii. Niech spoczywają w pokoju.

Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie, 18 kwietnia 2010 r.
Warta przy trumnie ś.p. ks. bpa gen. Tadeusza Płoskiego Komandora z Gwiazdą OESSH, Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
Przy trumnie stoją Komandorzy: prof. Jerzy Jurkiewicz i dr Stanisław Kalinkowski.

Inwestytura w Sosnowcu

W piątek 16 kwietnia 2010 r. w Katedrze sosnowieckiej pw. Wniebowzięcia NMP, odbyła się Inwestytura Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie pod przewodnictwem J. Em. kard. Józefa Glempa Wielkiego Przeora Polskiego Zwierzchnictwa, Prymasa Seniora Polski. Współkoncelebrowali: J. E. bp Grzegorz Kaszak oraz J. E. bp Piotr Skucha. Uroczystość poprzedził obrzęd Czuwania w czwartek 15 kwietnia. czytaj dalej
W związku z zainteresowaniem publikacjami dotyczącymi osoby Sługi Bożego Jana Pawła II, mamy przyjemność zaprezentować kilka książek autorstwa prof. Gabriela Turowskiego, które ukazały się nakładem Wydawnictwa BIAŁY KRUK.
Nasz Konfrater jest m.in. autorem oraz współautorem wielu dzieł poświęconych osobie i nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Czytaj dalej >>>
Rekolekcje wielkopostne Bożogrobców

W dniach 19-21 lutego 2010 r. w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Częstochowie, odbyły się rekolekcje członków Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nauki głosił ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Msze św. sprawowane były w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Czytaj dalej >>>
ARCHIWUM 2009© OESSH 2009