Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.Białostockie spotkanie opłatkowe członków OESSH

18 grudnia 2014 r. w domu J. E. ks. bpa Stanisława Szymeckiego C*SSH przy ul. Cedrowej w Białymstoku, odbyło się spotkanie opłatkowo-wigilijne podlaskiej grupy Zakonu Bożogrobców. We Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz arcybiskup, modliliśmy się w intencji zmarłego 22 lipca 2008 r. śp. inż. Wacława Woszczyka CSSH z Częstochowy oraz w intencji wszystkich członków białostockiej grupy OESSH i ich rodzin. Po Eucharystii było wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń świąteczno-noworocznych, a potem uroczyste spotkanie przy wigilijnym stole. Tematem rozmów były m. in. ważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła powszechnego i lokalnego oraz aktualne i przyszłe sprawy zakonne. Ustaliliśmy też termin kolejnego spotkania styczniowego (Eucharystia w kaplicy domu zakonnego Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, a następnie tradycyjne coroczne spotkanie kolędowe w domu państwa Zimnochów).

ks. Wojciech Michniewicz CSSH

Siostry i Bracia w Chrystusie

W czas Adwentu, który w całym Kościele otwiera Rok Życia Konsekrowanego, w imieniu Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, przesyłam serdeczne życzenia oraz dar modlitwy.

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą radość i wzajemną miłość. Prośmy Zbawiciela o pokój w Jego ziemskiej ojczyźnie i na całym świecie.
Życzymy błogosławionego 2015 roku, bogatego w owoce naszej posługi.

Szczęść Boże!

Karol Bolesław Szlenkier C*SSH
Zwierzchnik Zakonu w Polsce
Spotkanie opłatkowe z Ordynariuszem Kieleckim

W piątek 5 grudnia 2014 r. J. E. bp Jan Piotrowski, nowy Ordynariusz Kielecki, uczestniczył w dorocznym spotkaniu opłatkowym Towarzystwa Szkoły Katolickiej w Kielcach. Spotkanie odbyło się w gmachu Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Świętego Stanisława Kostki. Towarzystwo od ponad dziewięćdziesięciu lat związane jest z Zespołem Szkół Katolickich w Kielcach, gdyż to właśnie jego członkowie szkołę zakładali, a następnie reaktywowali przed szesnastu laty. W ramach Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach działa szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące, a pieczę nad działalnością tych szkół sprawuje Biskup Ordynariusz. W Kielcach potoczna nazwa szkoły to "Biskupiak". Wśród aktywnych członków Towarzystwa Szkoły Katolickiej w Kielcach są też kieleccy bożogrobcy: Janusz Kamiński, Andrzej Ławicki i Ryszard Woźniak, który jest członkiem Zarządu Towarzystwa Szkoły Katolickiej w Kielcach.

fot. Agnieszka Napiórkowska Gość Niedzielny Łowicz

J. E. bp Andrzej F. Dziuba Komandorem z Gwiazdą OESSH

J. Em. kard. Edwin Frederick O'Brien Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie 23 stycznia 2014 r. podniósł J. E. prof. dr hab. bpa Andrzeja Franciszka Dziubę, ordynariusza łowickiego, do rangi Komandora z Gwiazdą. Uroczyste wręczenie insygniów odbyło się w dniu imienin biskupa łowickiego, w niedzielę 30 listopada 2014 r., podczas Mszy świętej w katedrze. Dekoracji dokonał Zwierzchnik Zakonu w Polsce J. E. Karol Bolesław Szlenkier C*SSH. Na uroczystość przybyli damy i kawalerowie z Warszawy, Krakowa, Rumii i Łowicza.

Ks. Dziuba w latach 1984-1998 pełnił funkcje kierownika Sekretariatu Prymasa Polski i sekretarza osobistego kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Z polecenia przyszłego Wielkiego Przeora osobiście zajmował się formalnościami związanymi z utworzeniem Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie; w 1995 r. został przyjęty do Zakonu w randze komandora. Już jako biskup kilkakrotnie posługiwał członkom OESSH podczas głównych uroczystości; w 2009 r. był gospodarzem XIV Inwestytury OESSH, która odbyła się w dniach 24-25 kwietnia w Łowiczu. Za wybitne zasługi na rzecz Zwierzchnictwa w 2011 r. został odznaczony złotym Orderem Glorii. Galeria zdjęć >>>

Jacek Rutkowski CSSH

fot. Janusz Kamiński CSSH

Ingres J. E. bp. Jana Piotrowskiego do Katedry Kieleckiej

Członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie uczestniczyli w uroczystości Ingresu nowego Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej do Katedry Kieleckiej w dniu 29 listopada 2014 r.

J. E. bp Jan Piotrowski pochodzi z diecezji tarnowskiej. Przez wiele lat pracował na misjach oraz w Krajowym Sekretariacie Misyjnym w Warszawie. Przez ostatni niepełny rok był Biskupem Pomocniczym w Tarnowie. Po mianowaniu go w dniu 11 października 2014 r. przez Jego Świątobliwość papieża Franciszka Biskupem Kieleckim, w przeddzień I Niedzieli Adwentu, w obecności Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore oraz Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka i wielu innych arcybiskupów i biskupów Nowy Pasterz Kościoła Kieleckiego uroczyście rozpoczął swoje posługiwanie w diecezji. Pośród licznie zgromadzonych przedstawicieli duchowieństwa diecezji kieleckiej i tarnowskiej, zgromadzeń zakonnych, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych oraz delegacji szkół i uniwersytetów, znaczną reprezentację stanowili również członkowie OESSH z Kielc, Miechowa i Krakowa. Przedstawiciele naszego Zakonu uczestniczyli również delegacji składającej tzw. "Homagium" nowemu Pasterzowi Kościoła Kieleckiego. Indywidualne spotkanie bożogrobców z diecezji kieleckiej ze swoim Pasterzem zaplanowano na początek stycznia 2015 r. Galeria zdjęć >>>

Ks. Stanisław Słowik ESSH

fot. Janusz Kamiński CSSH

Ks. prof. Waldemar Chrostowski ESSH laureatem Nagrody Ratzingera

Nasz Konfater, wybitny polski biblista, ks. prof. Waldemar Chrostowski ESSH, a także biblistka i religioznawczyni prof. Anne-Marie Pelletier z Francji zostali laureatami tegorocznej Nagrody Ratzingera. Nagroda została ustanowiona w 2010 roku przez watykańską Fundację Josepha Ratzingera – Papieża Benedykta XVI. Wręczenie nagrody tegorocznym laureatom nastąpiło 22 listopada 2014 r. w Sali Klementyńskiej w Watykanie. W imieniu Jego Świątobliwości papieża Franciszka nagrody wręczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Mueller. Ksiądz Chrostowski jest pierwszym Polakiem wyróżnionym nagrodą Ratzingera. Jej komitet naukowy, kierowany przez kardynała Camillo Ruiniego, ogłaszając werdykt, przypomniał, że dorobek naukowy laureata jest ogromny. Wymieniono m.in. jego książkę „Prorok wobec dziejów. Interpretacje dziejów Izraela w Księdze Ezechiela” oraz inne publikacje na temat Żydów i judaizmu.

W imieniu wszystkich członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie składamy Czcigodnemu Konfratrowi serdeczne gartulacje.

Żródła: KAI i PAP

ekai.pl
Symboliczny dar od Konfratrów z Niemiec

Podczas Inwestytury w Kielcach w 2014 r. przedstawiciele komturii St.Wiho Osnabrück / Vechta z Niemiec podarowali dla Zwierzchnictwa Polskiego OESSH dębową deskę z napisem: Ingenium, pietas, doctrina, modestia, virtus, Excelsum geminant nobilitate genus. Słowa te zawarte są na stronie nr 20 starodruku Samuela Nakielskiego „Miechovia sive promptuarium antiquitat monasterii Miechoviensis” z 1634 r. Sentencja odnosi się do rodziny rycerskiej Gryfitów, której przedstawiciel Jaxa po pielgrzymce do Ziemi Świętej ufundował klasztor w Miechowie dla Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Czytaj dalej >>>
Pomorscy bożogrobcy w Pelplinie

W sobotę, 9 listopada 2014r., dzięki gościnności ks. Wincentego Pytlika ESSH, w Pelplinie odbył się kolejny dzień skupienia bożogrobców z Kaszub i Pomorza w którym uczestniczył J. E. Zwierzchnik Zakonu w Polsce Karol Bolesław Szlenkier C*SSH. Po przyjeździe do Pelplina, rozpoczęło się spotkanie w czasie którego Zwierzchnik przedstawił aktualną sytuację naszego Zakonu w Polsce i zrelacjonował przygotowania do przyszłorocznej Inwestytury w Gnieźnie. Czytaj dalej >>>
Spotkanie bożogrobców rocznika 2011 w Gdyni i Straszynie

Na zaproszenie naszego konfratra ks. Krzysztofa Czai ESSH do Gdyni przyjechali bożogrobcy, którzy zostali przyjęci do naszego Zakonu w czasie gdańskiej Inwestytury OESSH w 2011r. W spotkaniu tym uczestniczył Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier C*SSH oraz konfratrzy z Pomorza.
Spotkania białostockiej grupy OESSH

Jesienią br. białostocka wspólnota Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie spotykała się dwukrotnie: najpierw dnia 21 października 2014 r. w Sanktuarium bł. Bolesławy Lament, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku przy ul. Stołecznej 5, a następnie dnia 7 listopada br. w parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym koło Białegostoku. Obu spotkaniom przewodniczył ks. abp Stanisław Szymecki C*SSH. Czytaj dalej >>>
Zachęcamy Czcigodnych Konfratrów do śledzenia bieżącej sytuacji w Ziemi Świętej,
na podstawie informacji publikowanych na stronie internetowej
ŁACIŃSKIEGO PATRIARCHATU JEROZOLIMY.
Abp Twal: to miasto pełne nienawiści

Zaniepokojony obecną sytuacją w Jerozolimie tamtejszy patriarcha łaciński Fouad Twal zwraca się do ludzi dobrej woli z apelem o podjęcie działań, które przywrócą pokój w Świętym Mieście.

Jednocześnie zachęca do modlitwy za Jerozolimę i jej mieszkańców. W ostatnich dniach doszło tam do gwałtownych starć izraelsko-palestyńskich po zamachu na żydowskiego działacza syjonistycznego Jehudę Glicka.

W liście patriarcha wzywa do poszukiwania efektywnych rozwiązań pokojowych, które zagwarantują poszanowanie świętości miasta. Zwraca przy tym uwagę, że od wiosny tego roku, a więc od chwili wybuchu konfliktu w Gazie, Jerozolima nie odzyskała jeszcze pełni pokoju i pogodnej atmosfery. Przemoc wobec Izraelczyków i Palestyńczyków nie jest żadnym rozwiązaniem, a niezgodne z prawem sankcje są niebezpieczne zarówno dla samego miasta, jak i całego regionu. Co więcej, działania te stanowią zagrożenie, gdyż mogą prowadzić do jeszcze bardziej radykalnych odpowiedzi.

Abp Twal podkreśla, że Jerozolima jest miastem świętym dla trzech religii monoteistycznych. Żadne inne miejsce na świecie nie może ubiegać się o ten wyjątkowy charakter. Pielgrzymi - Żydzi, chrześcijanie, jak i muzułmanie - przybywają tutaj, by szukać Boga. Niestety dziś Jerozolima, symbol pokoju dla milionów wiernych na całym świecie, staje się miastem pełnym nienawiści. Trzeba więc bardziej niż kiedykolwiek i bardziej niż gdziekolwiek indziej podjąć kroki, które przywrócą pokój i zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom i przybywającym tutaj pielgrzymom.

Na zakończenie hierarcha wzywa do intensywnej modlitwy o pokój, by Jerozolima mogła nadal pełnić powołanie świętego miasta, miasta pokoju bez przemocy.

Radio Watykańskie, 31.10.2014
W dzień wspomnienia świętego

22 października 2014 r. grupa krakowskich bożogrobców, której przewodził komandor Stanisław Abrahamowicz, do których dołączył niemal prosto z Ziemi Świętej komandor Stanisław Osmenda, uczestniczyła w Mszy świętej odpustowej w sanktuarium w Centrum Jana Pawła II na Białych Błotach w Krakowie. Jak wiadomo 36 lat temu 22 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła, wybrany na papieża rozpoczął swój pontyfikat, wypowiadając pamiętne do dziś zwłaszcza dla Polaków słowa: „Nie lękajcie się”. Czytaj dalej >>>
Inwestytura OESSH w Gnieźnie w 2015 r.

W sobotę 11 października 2014 r. w Miechowie, pod przewodnictwem Zwierzchnika J. E. Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zwierzchnictwa OESSH. W posiedzeniu jako gość uczestniczył ks. Mirosław Kaczmarczyk ESSH proboszcz Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Do Miechowa przybyli także Konfratrzy Wojciech Kozłowski ESSH i Czesław Krzyżan ESSH, organizatorzy przyszłorocznej Inwestytury Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie w dniach 12-13 czerwca 2015 r. Czytaj dalej >>>
Pożegnaliśmy śp. Bronisława Pałysa ESSH

W środę 8 października 2014 r., w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stobnie, odbył się pogrzeb śp. Bronisława Pałysa Kawalera Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Ciało naszego Brata spoczęło na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Ceremonię poprzedziła Msza święta żałobna, którą 7 października w katedrze Wrocławskiej odprawił J. Em. Henryk Kardynał Gulbinowicz.
W pogrzebie uczestniczyli członkowie OESSH. Czytaj dalej >>>
Pielgrzymka bożogrobców do bł. Anieli Salawy

Na zaproszenie naszych Konfratrów Danuty i Stanisława Dyrdów, fundatorów drzwi kościoła Prymatu świętego Piotra w Tabdze, grupa krakowskich członków OESSH 4 X 2014 r. nawiedziła sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Ks. prał. Piotr Kluska proboszcz parafii w Sieprawiu przybliżył nam historię budowy świątyni, pod którą kamień węgielny poświęcił jeszcze ks. biskup Karol Wojtyła. Konsekracji zaś dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski 29 września 1995 r. Kościół przez kardynała Franciszka Macharskiego został podniesiony do rangi sanktuarium w 2004 r. Czytaj dalej >>>
Uroczystość wprowadzenia Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

14 września 2014 r. w Święto Podwyższenia Krzyża, w Parafii Ofiarowania Pańskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość wprowadzenia Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Włodzimierz Kucharski pierwszy proboszcz. W uroczystości wzięli udział bożogrobcy na czele ze Zwierzchnikiem J. E. Karolem Bolesławem Szlenkierem C*SSH.
Galeria zdjęć >>>
Radom 2004 – Pelplin 2014

Na zaproszenie Czcigodnego ks. prałata Wincentego Pytlika ESSH zjechali do Pelplina tegoroczni dziesięciolatkowie, by wspólnie podziękować Panu Bogu za dar przynależności do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce. Uroczysta Msza św. dziękczynna, odprawiona w sobotnie południe, poprzedzona została spotkaniem z J. E. bp. Ryszardem Kasyną ordynariuszem diecezji pelplińskiej. Wspólne „Anioł Pański” ofiarowaliśmy w intencji pokoju w Ziemi Świętej, na Ukrainie i na całym świecie. Czytaj dalej >>>
Na oficjalnej stronie internetowej Łacińskiego Pariarchatu Jerozolimy ukazała się relacja z wizyty w Miechowie J. Bł. arcybiskupa Fouada Twala Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy, Wielkiego Przeora Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Czytaj dalej >>>
Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego w Skrzyszowie

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego śląscy Bożogrobcy świętowali w Skrzyszowie k. Wodzisławia Śląskiego. Z tej parafii pochodzi nasz najmłodszy konfrater kawaler Andrzej Pałka - dyrektor wodzisławskiego Caritas. Licznie zebrani mieszkańcy parafii i powiatu zapoznali się z wystawą nt. Ziemi Świętej oraz dowiedzieli się o istnieniu Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Mszy św. - sumie, przewodniczył ks. dr Krzysztof Bąk CSSH, który podczas homilii zaszczepił zgromadzonym umiłowanie Ziemi Świętej oraz misję bożogrobców. Rycerze naszego Zakonu wnieśli w procesji Relikwie Krzyża św. w specjalnym feretronie wraz z kamieniami z Bożego Grobu i Kalwarii. Po Eucharystii Konfratrzy wraz z zaproszonymi gośćmi spożyli wspólną agapę. Galeria zdjęć >>>
Odpust w Górznie

Kolejny już rok, na zaproszenie ks. kanonika Stefana Maliszewskiego – proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie, rycerze Bożego Grobu uczestniczyli w parafialnych uroczystościach odpustowych.
Po uroczystej sumie odpustowej, której przewodniczył nasz Czcigodny Konfrater ks. prał. Marek Rumuński, wyszliśmy na ulice miasteczka w procesji z Najświętszym Sakramentem. W szczególny sposób uczciliśmy także relikwie Drzewa Krzyża Świętego, które od stuleci towarzyszą mieszkańcom Górzna. Uroczystości zakończone zostały Nieszporami.

O tym, jak ważne jest to miejsce dla Bożogrobców niech świadczy fakt, iż na odpust po raz kolejny przybył także J. E. Karol Bolesław Szlenkier wraz z Małżonką oraz Bożogrobcy z Grupy Pomorskiej, Warszawy, Kielc i Radomia. Galeria zdjęć >>>

Danuta Orzechowska DCSSH
Fot. Paweł Mazur fotografarchitektury.com

Tekst homilii wygłoszonej podczas III Miechowskich Dni Jerozolimy
przez J. Bł. abp. Fouada Twala Łacińskiego Patriarchę Jerozolimy
Wielkiego Przeora OESSH
III Dni Jerozolimskie w Miechowie

W Miechowie w dniach 6 i 7 września 2014 r. odbyły się III Dni Jerozolimskie. Wyjątkowym gościem uroczystości był ks. abp Fouad Twal, Łaciński Patriarcha Jerozolimy i równocześnie Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (OESSH). Do Miechowa przybyli kawalerowie i damy Polskiego Zwierzchnictwa oraz delegacje Zwierzchnictw Austrii oraz Anglii i Walii. Tegoroczne Dni Jerozolimy kończyły, rozpoczęte w ubiegłym roku, obchody jubileuszu 850-lecia sprowadzenia do Polski zakonu bożogrobców przez uczestnika wypraw krzyżowych księcia Jaksę Miechowitę.

W sobotę 6 września w siedzibie Polskiego Zwierzchnictwa OESSH w Miechowie, J.E. Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier C*SSH wraz z członkami Rady Zwierzchnictwa powitał przybyłych: Jego Błogosławioność ks. abp. Fouada Twala Łacińskiego Patriarchę Jerozolimy, ks. bp. dr. hab. Kazimierza Ryczana C*SSH Ordynariusza Kieleckiego oraz dr. hab. Karla Lengheimera KGCHS Zwierzchnika Zakonu w Austrii i dr. Davida Smith’a KGCHS Zwierzchnika Zakonu w Anglii i Walii. Na tym spotkaniu obecni byli również: ks. Mirosław Kaczmarczyk ESSH proboszcz miechowskiej Bazyliki Grobu Bożego, ojcowie franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej z o. Jerzym Krajem na czele, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski ESSH, Jan Włudarczyk CSSH oraz Dariusz Marczewski burmistrz Miasta i Gminy Miechów, który dokonał otwarcia obchodów III Miechowskich Dni Jerozolimy. Czytaj dalej >>>


W pierwszą rocznicę śmierci ks. infułata Jerzego Gredki CSSH, 9 września 2014 r. w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skroniowie została odprawiona Msza św. za spokój jego duszy. W koncelebrze brało udział kilku duchownych m.in. o. Edward Kazimierz Stradomski opat klasztoru oo. cystersów w Jędrzejowie, ks. proboszcz Jerzy Słupik oraz ks. prałat Mirosław Kaczmarczyk prepozyt Bazyliki Bożego Grobu w Miechowie. W liturgii uczestniczyli także damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele z komandorem Stanisławem Osmendą. Licznie zgromadzeni parafianie Skroniowa i Miechowa, którzy dojechali tu autokarem udali się potem na cmentarz, by zapalić znicze przy grobie śp. ks. infułata Jerzego. Po spontanicznym odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia ksiądz Mirosław poprowadził jeszcze wspólną modlitwę

Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska DSSH
Setne urodziny Anny Iwanowskiej-Korneckiej DSSH

23 sierpnia 2014 r. w Warszawie, w gronie rodziny i przyjaciół uroczyście uczczono jubileusz setnych urodzin Damy Anny Iwanowskiej-Korneckiej. Czcigodna Jubilatka została przyjęta do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie podczas II Inwestytury, która odbyła się 9 lutego 1997 r. w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie.

Sobotnią uroczystość poprzedziła Msza św. prywatna, którą odprawił i homilię wygłosił ks. prałat Aleksander Seniuk, rektor kościoła ss. wizytek w Warszawie. Obecny na jubileuszu wraz z małżonką Małgorzatą Szlenkier DSSH, J. E. Karol Bolesław Szlenkier C*SSH Zwierzchnik OESSH w Polsce odznaczył Jubilatkę złotym Orderem Glorii.

W imieniu wszystkich bożogrobców życzymy Drogiej Jubilatce dobrego zdrowia, dostatku łask Bożych i kolejnych 100 lat. Zdjęcia >>>
1 września 2014 r. we Wrocławiu zmarł nasz Czcigodny Konfrater śp. Mieczysław Kopeć ESSH. Do Zakonu został przyjęty w 2004 r. podczas Inwestytury OESSH w Radomiu. Był lekarzem weterynarii, m.in. prezesem Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, założycielem i prezesem Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz członkiem Fundacji Homo-Homini-Homo.
Pogrzeb odbył się 4 września 2014 r. w kościele parafialnym św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Z inicjatywy obecnych na ceremonii bożogrobców, odprawione zostaną cztery Msze św. za duszę śp. Konfratra (26 i 30 IX o godz. 6.30, 9 i 15 X o godz. 18.00 ). Gorąco prosimy wszystkich o łączność w modlitwie za duszę śp. Mieczysława i wszystkich nieżyjących członków OESSH.

Nasza siostra w osobie Pani Stefanii Kopeć, wdowa po śp. Mieczysławie, przekazała podziękowania za obecność bożogrobców na ceremonii pogrzebowej, oddanie honorów i modlitwę. Treść listu >>>

Zdjęcia >>>
Serdecznie zapraszamy w niedzielę 14 września 2014 r. do Górzna
na odpust Podwyższenia Krzyża Świętego.

Program: godz. 12.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. prałata Marka Rumińskiego ESSH, z udziałem J. E. Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH Zwierzchnika OESSH w Polsce oraz dam i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, a także kapłanów z dekanatu. Procesja eucharystyczna ulicami miasta i uczczenie relikwie Krzyża Świętego. Uroczystość uświetni Parafialna Orkiestra Dęta ze Świedziebni.
godz. 13.30 Obiad w restauracji "Zacisze" w Gorczenicy (dojazd autokarem)
godz. 16.00 Nieszpory z udziałem członków Zakonu.

Ks. dziekan kan. Stefan Maliszewski proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie uprzejmie prosi o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 7 września br., tel. (56) 612 62 65, e-mail: parafiagorzno@interia.pl. Adres: 87-320 Górzno, ul. Freta 1.
W ramach Wielkiej Modlitwy Bożogrobców w drodze do jubileuszu 2000-lecia Zmartwychwstania Chrystusa, w niedzielę 10 sierpnia 2014 roku godz. 11.30 w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, Mszę św. odprawi kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ks. prałat Stanisław Słowik.
W dniach 19-20 lipca 2014 r. w Olpuchu, w samym sercu Kaszub, odbyło się spotkanie popielgrzymkowe grupy, która wędrowała w kwietniu bieżącego roku do ziemskiej Ojczyzny Jezusa. Wśród uczestników tej pielgrzymki byli również bożogrobcy z Rumi i Wejherowa wraz ze swoimi rodzinami. W niedzielne przedpołudnie w miejscowej świątyni wraz z parafianami wszyscy pątnicy uczestniczyli w Eucharystii dziękczynnej za pielgrzymowanie do miejsc świętych. W czasie Liturgii, odpowiadając na apel Zwierzchnika, szczególną pamięcią zostali ogarnięci mieszkańcy Ziemi św., tak bardzo dzisiaj doświadczanej bratobójczymi walkami.

Bartłomiej Muński ESSH
W odpowiedzi na apel J. E. Karola B. Szlenkiera C*SSH Zwierzchnika w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, ks. prałat Marian Kopko kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w niedzielę 20 lipca 2014 r. celebrował Mszę św. w intencji pokoju w Ziemi Świętej oraz prześladowanych chrześcijan. Liczny udział wiernych w Eucharystii spowodowany był zaproszeniem ogłoszonym w nośnikach informatycznych Sanktuarium oraz diecezji legnickiej. Kawaler Zbigniew Świt zapoznał uczestniczących we Mszy św. z apelem i nakreślił dramatyczną sytuację w Ziemi Świętej. Prośba o modlitewne wsparcie, trafiła do parafii diecezji legnickiej.

Fot. B. Sztajner, www.niedziela.pl

Lidia Dudkiewicz Dama Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, za sprawą nominacji J. E. abp Wacława Depo została nowym redaktorem naczelnym Tygodnika Katolickiego "Niedziela". Dotychczas stanowisko to piastował nasz Konfrater ks. infułat Ireneusz Skubiś. Z okazji nominacji J. E. Karol Bolesław Szlenkier Zwierzchnik OESSH w Polsce wystosował do naszej Konsorelli adres gratulacyjny, w którym podkreślił iż „Niedziela” stanowi ważny głos Prawdy, bastion obrony wiary, a także źródło myśli patriotycznej. Wyraził także wdzięczność za dotychczasowe dokonania Lidii Dudkiewicz DSSH, a przede wszystkim za nieustanne przybliżanie czytelnikom ziemskiej ojczyzny Chrystusa oraz relacjonowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących działalności polskich bożogrobców.
W ramach Wielkiej Modlitwy Bożogrobców w drodze do jubileuszu 2000-lecia Zmartwychwstania Chrystusa, w niedzielę 13 lipca 2014 roku godz.11.30 w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, Mszę św. odprawi kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ks. prałat Zdzisław Małecki, świętujący jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

Ks. dr hab. Zdzisław Czesław Małecki
Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Absolwent Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1964 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krzepice, następnie - Osjaków i Rozprza w diecezji częstochowskiej. Po studiach specjalistycznych z zakresu Pisma św. na ATK w Warszawie był prefektem alumnów w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie prokuratorem tegoż Seminarium. W latach 1976-1980 był wykładowcą języków biblijnych w Częstochowskim Seminarium Duchownym. Od 1980 roku pracował w Niemczech wśród Polonii w Polskiej Misji Katolickiej w Ludwigsburgu. Od 1995 r. był wykładowcą w Częstochowskim Seminarium Duchownym, Instytucie Teologicznym i Collegium Teologicznym w Częstochowie z zakresu Pisma św. Starego Testamentu i języków biblijnych oraz wykładowcą przedmiotów biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego.
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa prałata Tadeusza Kukli ESSH

6 lipca 2014 r. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej w Łukowej koło Tarnowa z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich prałata Tadeusza Kukli została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez dwóch biskupów: ordynariusza tarnowskiego biskupa Andrzeja Jeża, biskupa seniora lubelskiego Ryszarda Karpińskiego oraz dwóch arcybiskupów Stanisława Nowaka i Zygmunta Zimowskiego należącego do Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W celebrze uczestniczyli także m. in. ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. infułat Stanisław Jeż, ks. prałat Eugeniusz Olech, ks. Jacek Nowak Rektor Tarnowskiego Seminarium Duchownego, ks. Tadeusz Białas, siostrzeniec jubilata, proboszcz Czesław Górka, ks. Rui Sambo David Justerui z Angoli, ks. Roman Werner z Londynu, ks. Robert Legeżyński, ks. Piotr Supierz sekretarz abp Z. Zimowskiego, inf. Władysław Kostrzewa, ks. Józef Zyzak z Boliwii oraz księża z dekanatu tarnowskiego.
Czytaj dalej >>>
Uroczysta proklamacja Wielkiej Modlitwy Bożogrobców
w drodze do jubileuszu 2000-lecia Zmartwychwstania Chrystusa
Miechów 2014-2033

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którego historia zaczyna się w 1099 r., wyraża w sposób szczególny cześć i szacunek dla zmartwychwstania Pańskiego oraz strzeże i opiewa chwałę Tego, którego Bóg wskrzesił z martwych (por. Dz 10, 40).
Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, a tradycyjnie uważano, że było to w roku 33. Same Ewangelie nie podają bliższych dat, choć dostarczają kilku wskazówek. W świetle tradycyjnych obliczeń można przyjąć, że w roku 2033 przypada 2000 lat od zmartwychwstania Chrystusa. Ten wielki jubileusz jest szczególną okazją, aby uwypuklić fundamentalne znaczenie zmartwychwstania Chrystusa dla wiary chrześcijańskiej. Żywa wiara w zmartwychwstanie daje siłę, gdyż daje nadzieję. Nie tylko daje siłę do męczeńskiej śmierci, ale daje siłę wiary, która pozwala żyć dobrze, chroni od rozpaczy, od zwątpienia wobec niesprawiedliwości świata. Czytaj dalej >>>
Bożogrobcy powrócili do Nysy

29 czerwca 2014 r. Nysa przeżywała wielkie święto. Parafia kościoła p.w. Świętych Piotra i Pawła w Nysie obchodziła swój doroczny odpust. Ale tym razem było jeszcze coś więcej. Oto na zaproszenie ks. Piotra Burczyka zjawili się damy i kawalerowie Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przybyli z różnych stron kraju: z Miechowa, Krakowa, Wrocławia, Wałbrzycha, Tarnowskich Gór i Częstochowy. Ich wizyta nie była przypadkowa. Przecież Bożogrobcy sprowadzeni z Miechowa przebywali tu od 1220 r. W 1346 r. zbudowali na Starym Mieście przy kościele Marii in Rosis zespół klasztorno-szpitalny. Po zniszczeniach wojennych wynikłych z walk z husytami i spaleniu kościoła Marii in Rosis Bożogrobcy przenieśli się do Nowego Miasta, gdzie wznieśli kościół świętego Krzyża. Wkrótce liczba kanoników wzrosła z pięciu do dwudziestu dwóch. W 1622 r. biskup Karol Habsburg przekazał świątynię jezuitom, a w zamian dał Bożogrobcom plac po gotyckim kościele Franciszkanów pod wezwaniem św. Piotra. W latach 1708-1713 dzięki wsparciu biskupa Ludwika Franciszka von Neuburga powstał tam budynek klasztorny dla Bożogrobców i w 1720-1727 kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Czytaj dalej >>>


Homilia z racji uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła – Nysa 29 VI 2014
21 czerwca 2014 r. w Chorzowie Starym na Śląsku odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicą podarowania wsi Chorzów bożogrobcom z Miechowa. Uroczystości rozpoczęła sesja naukowa, na której wykłady wygłosili ks. dr hab. Henryk Olszar i ks. dr Krzysztof Bąk CSSH. Następnie wyruszyła procesja sprzed Starochorzowskiego Domu Kultury ulicą Bożogrobców do kościoła parafialnego św. Marii Magdaleny (dawny kościół Bożogrobców). W Procesji niesiono w specjalnym feretronie relikwie Krzyża Świętego oraz kamień z Bożego Grobu. Czytaj dalej >>>
W Wierszach koło Warszawy, powstaje Droga Krzyżowa połączona z Aleją Pamięci, przedstawiona wg. malarstwa Jerzego Dudy Gracza. Kolejne stacje Drogi Krzyżowej fundowane są przez różne instytucje.

Konfratrów, którzy pragną właczyć się w budowę stacji XIV Jezus złożony do grobu, prosimy o bezpośredni kontakt z Urszulą Przymus DSSH, prezesem Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, w terminie do 15 lipca 2014 r.
Tel. 505 679 611, e-mail: uprzymus@tlen.pl.
W niedzielę 22 czerwca 2014 r., grupa bożogrobców z Białegostoku, na zaproszenie ks. Zbigniewa Nikoniuka proboszcza parafii unickiej pw. św. Męczennika Nikity w Kostomłotach oraz dr. Czesława Sudewicza CSSH z Białej Podlaskiej, uczestniczyła w uroczystościach odpustowych ku czci bł. Męczenników z Pratulina. Uroczystości odbyły się w Kostomłotach, w "jedynej na świecie parafii neounickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego".
Czytaj dalej >>>
Inwestytura Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego

W niedzielę Trójcy Świętej 15 czerwca 2014 r. J. E. arcybiskup Zygmunt Zimowski, w homilii podczas uroczystej Eucharystii w bazylice miechowskiej, podkreślił konieczność myślenia po paschalnemu. Życie paschą, to oczekiwanie na wypełnienie przesłania, jakie nam zostawił Zmartwychwstały Chrystus. Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do dążenia do doskonałości. - List świętego Pawła do Koryntian nawołuje do radowania się i dążenia do pokoju, a Bóg Pokoju będzie z wami - oświadczył. - Kto w Niego wierzy nie zostanie potępiony. Z działaniem Trójcy Świętej mamy codziennie do czynienia. Każdy dzień zaczynamy od znaku Krzyża. Na słowa „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, udzielenie się Ducha Świętego – odpowiadajmy: „Niech będą z Wami wszystkimi”. Czytaj dalej >>>
Komandor Stanisław Osmenda odznaczony medalem „Milito Pro Christo“

W dniu 12 czerwca 2014 r. ks. bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, odznaczył członka Rady Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego św. Grobu Bożego w Jerozolimie, Komandora Stanisława Osmendę medalem "Milito Pro Christo" („Walczę dla Chrystusa”).
Ta podniosła uroczystość odbyła się w Ordynariacie Polowym WP w Warszawie.

Medal „Milito Pro Christo”, jedno z najwyższych polskich odznaczeń kościelnych, został ustanowiony w 2001 r. przez ówczesnego biskupa polowego gen. Sławoja Leszka Głodzia i jest przyznawany corocznie dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe. Odznaczenie może być także przyznawane organizacjom za działalność na rzecz dobra publicznego, upowszechnianie standardów moralnych i działanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi, takimi jak sprawiedliwość i prawda.

Konfratrowi Stanisławowi Osmendzie CSSH składamy serdeczne gratulacje.
Ksiądz Piotr Burczyk Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, serdecznie zaprasza Damy i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, na uroczystość odpustową w dniu 29 czerwca 2014 r. Suma Odpustowa z udziałem władz lokalnych zostanie odprawiona o godz. 11.00. Po Mszy św. jesteśmy zaproszeni na uroczysty obiad w Diecezjalnym Domu Formacyjnym (byłej siedzibie Zakonu bożogrobców). O godz. 15.00 rozpocznie się koncert oraz wykład poświęcony historii nyskich bożogrobców, wygłoszony przez ks. prof. Kazimierza Dolę, zaś ok. godz. 16.00 rozpocznie się festyn na dziedzińcu kościoła.

Najuprzejmiej proszę o potwierdzenie u Organizatorów udziału w uroczystości. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, 48-300 Nysa, ul. Bracka 18, tel. (77) 44 84 670, fax (77) 44 84 671, e-mail: parafia@piotripawel.nysa.pl

Jacek Rutkowski
Sekretarz Zwierzchnictwa
fot. Janusz Kamiński

Inwestytura OESSH Kielce 2014

W dniach 6-7 czerwca w Kielcach odbyła się Inwestytura Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W poczet członków Zakonu zostali włączeni - w randze Kawalera: Ryszard Dzieszyński, ks. prałat Stanisław Gasiński, prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, ks. Mirosław Kaczmarczyk, prof. dr hab. Janusz Niczyporuk, Andrzej Pałka, Krzysztof Siedlikowski, ks. prałat dr Teofil Siudy, Jerzy Wiktor Szklarewicz, Tadeusz Trzaska, Ryszard Woźniak, ks. kanonik Jerzy Henryk Ważny i Jan Żebrak oraz w randze Damy: Irena Kropiwnicka, Halina Pietrzyk, Marzena Siedlikowska, Maria Szuba, dr Anna Tokarska, Jadwiga Trzaska, dr Bogusława Ziętek-Kowalczyk. Podczas uroczystości promocje do rangi Komandora otrzymali: Kawaler ks. prałat dr Krzysztof Bąk, Kawaler prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Kawaler ks. prałat dr Wojciech Michniewicz, Kawaler Czesław Sudewicz, Kawaler Stanisław Tępiński i Kawaler Marek Waśkiewicz. Czytaj dalej >>>

Galeria zdjęć >>>
Tyś miejsce to wybrała na łaski swej stolicę…

Tymi słowami jednej z pieśni ku czci Madonny Wejherowskiej rozpoczął się, w dniach 30 maja – 1 czerwca 2014 r., odpust Wniebowstąpienia Pańskiego w Wejherowie.
Tegoroczne uroczystości połączone były z obchodami XV rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, której dokonał św. Jan Paweł II w Sopocie. Były także wielkim dziękczynieniem za dar niedawnej kanonizacji Papieża Polaka.

Tym rocznicowo – odpustowym wydarzeniom przewodniczył o. abp José Rodríguez Carballo OFM, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie z udziałem Metropolity Gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia, duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych, wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów i mieszkańców Wejherowa. Wśród zaproszonych gości, znaleźli się i pomorscy bożogrobcy, którzy czynnie włączyli się w Liturgię. To już swego rodzaju tradycja, że członkowie naszego Zakonu uczestniczą w ważnych wydarzeniach wejherowskiego Sanktuarium.

Bartłomiej Muński ESSH

fot. Janusz Kamiński CSSH

Wielki Mistrz J. Em. kard. Edwin Frederick O’Brien obchodził 75 urodziny

Kardynał Edwin Frederick O’Brien, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, obchodził w ostatnim czasie 75 urodziny. Urodził się 8 kwietnia 1939 r. w Nowym Jorku. Studiował teologię i filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym św. Józefa w Dunwoodie (Yonkers). 29 maja 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Francisa Spellmana ówczesnego arcybiskupa Nowego Jorku. Rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Najświętszej Trójcy a następnie w armii amerykańkiej jako cywilny kapłan w elitarnej Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point. W latach 1970-1973 był kapelanem wojskowym w różnych jednostkach dochodząc do stopnia kapitana. M.in. w latach 1971-73 posługiwał żołnierzom walczącym w Wietnamie. Czytaj dalej >>>
Spotkanie z świadkiem świętości Jana Pawła II

14 maja 2014 r. pomorscy bożogrobcy spotkali się z metropolitą lwowskim J. E. abp. Mieczysławem Mokrzyckim, byłym sekretarzem Jana Pawła II i Benedykta XVI, świadkiem świętości Papieża Polaka. Ksiądz Arcybiskup opowiedział o życiu w „cieniu Świętego” i o tym, że od Jana Pawła II powinniśmy wszyscy uczyć się „chcieć być świętymi”. Nie zabrakło również informacji o obecnej sytuacji na Ukrainie, szczególnie o sytuacji katolików.

Abp Mokrzycki podziękował bożogrobcom za wierną służbę Kościołowi i za wszelkie dzieła, jakie nasz Zakon podejmuje. Zechciał także podpisać egzemplarze książki - stanowiącej zapis wywiadów z dostojnym gościem. Spotkanie zorganizowane zostało w Gdańsku przez Marzenę i Krzysztofa Siedlikowskich, których powitamy niebawem w naszej wspólnocie, podczas Inwestytury w Kielcach.

Bartłomiej Muński ESSH

fot. Tadeusz Warczak

Dziękczynienie na Skałce

11 maja 2014 r. Bożogrobcy uczestniczyli w procesji św. Stanisława, idąc z relikwiami świętego oraz innych świętych z katedry wawelskiej do Ołtarza Trzech Tysiącleci u O.O. Paulinów na Skałce. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele Zakonu z Miechowa, Białej Podlaskiej, Warszawy, Częstochowy, Gdańska, Gniezna, Kielc i Łowicza. W tym roku niesiono po raz pierwszy srebrny relikwiarz w postaci Ewangelii z kroplą krwi świętego Jana Pawła II. Uroczysta Eucharystia na Skałce stanowiła także podziękowanie za Jego kanonizację w Watykanie. Czytaj dalej >>>
Bożogrobcy z Kaszub na pielgrzymce w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa

W wigilię kanonizacji Jana Pawła II rozpoczęła się pielgrzymka do Ziemi Świętej, w której uczestniczyli bożogrobcy ze swoimi rodzinami. Na pątniczym szlaku oprócz Jerozolimy znalazło się: Betlejem, Nazaret, Jerycho, Dolina Jordanu z miejscem chrztu Jezusa, Góra Karmel w Jafie, Betania, Pustynia Judzka, Cezarea Nadmorska, Tabor, Kana Galilejska, Kafarnaum, Jezioro Galilejskie i Tyberiada.

To było wielkie przeżycie móc nawiedzić Boży Grób w czasie wielkanocnym, gdzie raz jeszcze wspominaliśmy tajemnice naszego zbawienia dotykając wszystkich tych miejsc naznaczonych działalnością, a następnie męką, śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Mistrza. Wreszcie móc kroczyć śladami Wielkiego Polaka – Jana Pawła II, który drogami Ziemi Świętej. podążał przed 14 laty, a dziś apostolską władzą papieża Franciszka został zaliczony do grona świętych. Za apostołem, chciało się powtarzać Panie, dobrze nam tu być…

Niezapomnianym przeżyciem była Msza św. w intencji naszej Ojczyzny sprawowana przy Bożym Grobie w uroczystość NMP Królowej Polski z udziałem ambasadora, korpusu dyplomatycznego Rzeczpospolitej w Izraelu i wielu polskich grup pielgrzymkowych. Ta Eucharystia była dziękczynieniem za dar pielgrzymowania i prośbą o błogosławieństwo we wszystkich naszych poczynaniach zakonnych, rodzinnych i zawodowych.

W imieniu bożogrobców z Rumi i Wejherowa
Bartłomiej Muński ESSHBożogrobcy na kanonizacji w Watykanie
Blask podwójnej świętości

Jak wiadomo najważniejsze wydarzenie tego roku dla katolików z całego świata stanowiła uroczystość kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Przybyli na nią licznie wierni z całego świata. Oczywiście najwięcej było Polaków. Wśród nich nie zabrakło także członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z Polskiego Zwierzchnictwa, którzy uczestniczyli we Mszy św. kanonizacyjnej przed bazyliką świętego Piotra w Watykanie. Z Polski przyjechało około milion dwieście tysięcy pielgrzymów, aby uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu. Oto niestrudzony twórca świętych sam nim został. Kiedyś mówił: „Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali.” Kanonizacja odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego nie przez przypadek. Polski papież spowodował bowiem, że ta wspaniała idea, ogłoszona przezeń na krakowskich Łagiewnikach zaczęła promieniować na cały świat. Czytaj dalej >>>Jubileusz 750-lecia praw miejskich Skaryszewa

Skaryszew to miasto na Równinie Radomskiej, w południowej części województwa mazowieckiego. Pierwsza historyczna relacja dotyczy przejścia osady w 1198 r. na własność klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Odbył się tu także w 1228 r. zjazd księżnej Grzymisławy oraz książąt polskich: Konrada mazowieckiego z synami Bolesławem i Kazimierzem oraz dostojników świeckich i kościelnych. Prawa miejskie Skaryszew otrzymał w 1264 roku. Z okazji jubileuszu 750-lecia lokacji Skaryszewa władze samorządowe miasta i gminy w kwietniu br. wystosowały do Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, oficjalne zaproszenie do udziału w obchodach 750. rocznicy lokacji Skaryszewa, które odbędą się w niedzielę 18 maja 2014 r. Tego dnia w południe, w kosciele św. Jakuba odprawiona zostanie uroczysta Msza święta w intencji Skaryszewa i jego Mieszkańców. Program uroczystości >>>
Ekscelencjo Zwierzchniku,
Drodzy Konfratrzy, Czcigodne Damy

W imieniu Księdza Proboszcza i konfratrów miechowskich pragnę z całego serca podziękować wszystkim Państwu za obecność na wspaniałej uroczystości Wielkopiątkowej w Bazylice Bożego Grobu w Miechowie. Uroczystość uświetnioną mistrzowskim śpiewem naszych wspaniałych solistów: Profesorów Krzysztofa Szmyta, Ryszarda Cieśli oraz znakomitego Tadeusza Szlenkiera. Liturgia była ogromnym przeżyciem duchowym i artystycznym. Widziałem wzruszenie, które objęło bardzo wielu ludzi. Dzisiaj rano spotkałem znajomych, którzy przekazywali słowa gratulacji i uznania. Kochani serdeczne Bóg Zapłać za Wasz trud i obecność przy pustym Grobie Jezusa Chrystusa.

Deus lo Vult
Stanisław F. Osmenda CSSH

Galeria zdjęć, fot. Paweł Mazur >>>


Czcigodne Damy i Dostojni Kawalerowie OESSH

W przededniu błogosławionego Triduum Paschalnego i Tajemnicy Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa, łączę się z Drogimi Konfratrami w zadumie i modlitwie.

Proszę dobrego Boga, aby ten szczególny czas, w którym świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią, dał nam siłę do ciągłego powstawania z ludzkich upadków i uzdolnił nas do niesienia miłości, dobra i pokoju tam, gdzie go brak.

Pamietajmy, że łzy i Grób Pański jest przedtaktem do wielkiej Radości Zmartwychwstania - zwycięstwa nad wszelkim złem, ułomnością, słabością.

Tegoroczny czas Wielkanocny to również wzruszjące dla nas wszystkich wydarzenie, jakim jest włączenie w poczet świętych umiłowanego Papieża Jana Pawła II.

Módlmy się, aby za przyczyną naszego Wielkiego Rodaka, Dobry Bóg obdarzył nas wszystkich, a także naszych bliskich wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Szczęść Boże!
Z rycerskim pozdrowieniem
Karol B. Szlenkier C*SSH
Krzyż Chrystusa szkołą miłości…

Z tą myślą bożogrobcy z Pomorza przemierzali kalwaryjskie dróżki w Wejherowie razem z tysiącami pątników, w piątek 28 marca 2014 r., prowadząc rozważania Drogi Krzyżowej. To już tradycja, że jeden z piątków Wielkiego Postu jest dniem pielgrzymowania pomorskich członków OESSH do duchowej stolicy Kaszub. Modlitwa rozpoczęła się Mszą św. w Godzinie Miłosierdzia sprawowaną w intencji pielgrzymów oraz o pokój na Ukranie, w Syrii i Ziemi Świętej. Galeria zdjęć >>>

Bartłomiej Muński ESSH

Galeria zdjęć >>>INFORMACJA

Dobiegają końca przygotowania do XVIII Inwestytury Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, która dokona się w Kielcach w dniach 5-6-7 czerwca 2014 r. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby ta doniosła uroczystość, wpisująca się w piękny jubileusz 850-lecia sprowadzenia do Polski Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, była dla nas głębokim przeżyciem duchowym oraz godnym powitaniem nowych rycerzy OESSH. Naszym przywilejem i braterską powinnością jest wspólne ponoszenie kosztów związanych z organizacją uroczystości. Uprzejmie informuję Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów, iż bez względu na zakres osobistego udziału w poszczególnych punktach programu uroczystości (niezależnie od daty przybycia na Inwestyturę), wysokość kosztów organizacyjnych jest stała. W imieniu organizatorów kieleckiej Inwestytury wyrażam podziękowania za terminowe przesłanie precyzyjnie wypełnionej ankiety uczestnictwa. Przypomnienie dla tych z Państwa, którzy nie przyjadą do Kielc na inwestyturę z różnych względów, a chcieliby, aby ich dane adresowe zostały umieszczone w adresowniku, dostępnym tylko dla członków OESSH, aby jak najszybciej przesłali ankietę z wypełnionym pt. V na adres organizatorów.

Z należnym szacunkiem
Jacek Rutkowski CSSH
Sekretarz Zwierzchnictwa
Kanonizacja Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII – Wspólna emisja Polski i Watykanu.
Źródło: www.poczta-polska.plList J. E. Zwierzchnika Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH do Dam i Kawalerów OESSH oraz Kandydatów do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Czytaj >>>
W dniach 7-9 marca 2014 r. w Częstochowie, odbyły się rekolekcje wielkopostne Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie pod hasłem „850-lecie fundacji polskich Bożogrobców inspiracją dla rozwoju Zakonu”. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Relacja z rekolekcji oraz tekst Apelu Jasnogórskiego >>>

Galeria zdjęć Przemysława Korczaka
W przededniu rekolekcji Zwierzchnictwa Polskiego OESSH, przypadających w dniach 7-9 marca 2014 r., na ręce Zwierzchnika J. E. Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH nadszedł list od J. Em. kard. Edwina Fredericka O'Briena Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

W związku z nadchodzącym Wielkim Postem, Kardynał Wielki Mistrz poleca naszej szczególnej uwadze, skupione na ubóstwie naśladowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, podkreślone przez przesłanie Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. Ojciec Święty wzywa także nas rycerzy OESSH do ciągłego umacniania braterskiej wspólnoty i pracy na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej. Kardynał O'Brien śle do nas dar modlitwy i ufając w nasze osobiste świadectwo, serdecznie dziękuje za naszą obecność w Zakonie.


Siostry i Bracia

Otaczamy szczerą modlitwą Drogiego Konfratra prof. Piotra Małoszewskiego Radcę Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Panie Jezu Zmartwychwstały spraw, aby odzyskał zdrowie i siły, które poświęca służbie naznaczonej znakiem Krzyża Jerozolimskiego. Ufając w potęgę Twojej miłości, z wiarą i pokorą prosimy o uzdrowienie jego oraz innych członków naszej wspólnoty.

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, niesiemy prośby do Dobrego Boga, aby okazał miłosierdzie i ulgę w cierpieniu wszystkim chorym.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!
Pożegnaliśmy śp. ks. infułata Józefa Wójcika CSSH

22 lutego 2014 r. od godz. 12.00, w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, odbyły się uroczystości pogrzebowe naszego Konfratra śp. komandora ks. infułata Józefa Wójcika. Mszy św. przewodniczył J. E. ks. bp Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, zaś Homilię wygłosił J. E. ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz C*SSH, biskup drohiczyński. Gorliwego kapłana i patriotę żegnali także członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy zaciągnęli wartę przy trumnie Zmarłego. Uroczysta ceremonia, którą poprzedziła piątkowa Msza św. żałobna odprawiona przez J. E. ks. abp Wacław Depo, metropolitę częstochowskiego, była transmitowane w Radiu Maryja, Telewizji Trwam, a także w TVP3 Kielce.
Galeria zdjęć >>>
WSPOMNIENIE O JEDNYM Z NAS

Żegnamy dziś księdza infułata Józefa Wójcika, znanego i zasłużonego kapłana. Znanego nie tylko w Suchedniowie. Niech więc i mnie bożogrobcowi z Podlasia, wolno będzie powiedzieć kilka słów pożegnania.

Księże Józefie, jesteś osobą w szczególny sposób bliski sercom Podlasiaków, a nie jest łatwo wpisać się w nasze serca. Ty dokonałeś tego kilkakrotnie. Pierwszy raz, kiedy nieugięcie stawałeś w obronie Chrystusowego Krzyża usuwanego z sal szkolnych. 32 lata później, na początku stanu wojennego, musieliśmy w Białej Podlaskiej bronić krzyży usuwanych przez władze z nowo wybudowanej szkoły podstawowej. Łatwiej nam było wtedy stawiać opór i znieść represje mając świadomość, że ktoś już się kiedyś na to skutecznie odważył. Dziś w miejscu, w którym upadły zrzucane przez komunistów szkolne krzyże. stoi świątynia nowej parafii św. Michała Archanioła - mojej parafii. Cud to doprawdy - krzyże upuszczone na ziemię nie obumarły, ale jak ziarno wzeszły i zaowocowały krzyżem świątyni. Księże Józefie, to także Twoje dzieło, niech dobry Bóg Ci to pamięta.

Drugi raz, kiedy porwałeś aresztowany obraz Matki Jasnogórskiej, aby mogła być z kochającym Ją ludem. To trafiło w samo serce Podlasiaków, bo mamy u nas w Kodniu, nad Bugiem, cudowny obraz, znasz go, bo byleś tam z modlitwą i rekolekcjami. Ten obraz kilkaset lat temu porwał z Rzymu Mikołaj Sapieha. Zrobił to z miłości do Matki Bożej, a Ona do dziś jest z nami, kochająca i kochana. Jest was zatem dwóch winnych "błogosławionej winy" porwania: Mikołaj Sapieha zwany "Pobożnym" - i Ty. I chociaż Rzym darował Mikołajowi Pobożnemu szybciej, niż UB Tobie, to Matce Chrystusa zapewne obaj jesteście jednakowo bliscy.

I jeszcze trzeci raz, kiedy trafiłeś w sam środek mojego własnego serca, kiedy to zaanonsowałeś naszą podlaską grupę pielgrzymkową: "Księże Biskupie, oto nadchodzi armia z Podlasia, zbrojna w Krzyże i różańce!". To była tylko chwila, ale to właśnie ja zawsze przypominam ubierając strój Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, w którego szeregach miałem zaszczyt stawać razem z Tobą. Zacnym człowiekiem nie jest się własną mocą. Źródłem, z którego czerpałeś siłę do realizacji swego powołania była wiara, Eucharystia, oparcie w Bogu. Duch Święty hojnie obdarował Cię na trudne czasy cnotą męstwa. Niech więc teraz Twoja wiara, nadzieja i miłość, które kazały Ci poświęcić życie w służbie Bożej, będą Ci paszportem do zbawienia i wieczności.
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 16 lutego 2014 r. o godz 20.45,
w wieku 80 lat, odszedł do Pana zasłużony dla Kościoła w Polsce, nasz Drogi Konfrater

śp. Komandor Ksiądz Infułat
Józef Wójcik

Więzień sumienia w czasach PRL, który w 1972 r. uwolnił „więzioną” przez komunistów przez 6 lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Zasługi Republiki Włoskiej, złotym orderem Gloria OESSH oraz medalem Milito Pro Christo. Wybitny kapłan, od 2002 r. członek Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, uczestnik jubileuszowej pielgrzymki dziękczynnej w 850. rocznicę sprowadzenia bożogrobców do Polski.
Czytaj dalej >>>"Kradzież", której dokonał śp. ks. infułat Józef Wójcik stała się kanwą spektaklu Teatru Telewizji pt. "Złodziej w sutannie". Spektakl opowiada o brawurowej akcji "uwolnienia" kopi obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i niezwykłej postaci Zmarłego.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Zwierzchnictwo w Polsce
serdecznie zaprasza na
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w dniach 7-9 marca 2014 r. w Częstochowie.

Rekolekcje rozpoczynają się 7 marca 2014 roku o godz. 13.00 /piątek/, a kończą 9 marca 2014 roku o godz.14.00 /I niedziela Wielkiego Postu/. Noclegi dla uczestników rekolekcji będą w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze. Miejsca noclegowe oraz posiłki należy zamówić według otzymanego pocztą formularza do 25 lutego 2014 roku na adres: ks. Jerzy Bielecki, ul. Piotrkowska 17, 42-200 Częstochowa. Tel. (34) 324 11 09, fax (34) 324 55 94, e-mail: ks.jbielecki@niedziela.pl lub nsd@niedziela.pl
Wzorem lat ubiegłych w rekolekcjach mogą uczestniczyć członkowie rodzin Kawalerów i Dam Zakonu. Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. PROGRAM REKOLEKCJI >>>


Fot. Krzysztof Świertok 2013 r.
Fot. Wojciech Łączyński

W sobotę 25 stycznia 2014 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz EMCSSH Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH w Polsce, przyjął delegację członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Spotkanie przebiegło w niezwykle serdecznej atmosferze. Po złożeniu życzeń i podzieleniu się opłatkiem, J. E. Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier C*SSH podsumował miniony rok i poinformował Księdza Kardynała o przygotowaniach do Inwestytury w Kielcach oraz obchodach 850-lecia Bożogrobców w Polsce. W skład delegacji weszli również komandorowie Stanisław Osmenda, Marek Włudarczyk i Stanisław Kalinkowski; damy: Lidia Kozubek, Urszula Przymus i Teresa Bielska oraz kawalerowie: Andrzej Chojnacki, Józef Sobczyński, Stefan Pyrak, Krzysztof Szmyt, Ireneusz Wilk, Bartłomiej Czech i Sławomir Czarnecki.

Sławomir Czarnecki ESSH
W czwartek 23 stycznia 2014 r. uczciliśmy pierwszą rocznicę śmierci śp. Józefa Kardynała Glempa EMCSSH pierwszego Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, twórcę nowożytnych zrębów Zakonu Bożogrobców w naszym kraju.

Wieczorem w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, nasz obecny Wielki Przeor J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz odprawił uroczystą Mszę św. w intencji Zmarłego. W nabożeństwie uczestniczyło grono członków OESSH na czele ze Zwierzchnikiem J. E. Karolem B. Szlenkierem C*SSH. Po Mszy św. w podziemiach świątyni złożono kwiaty na grobie Prymasa przełomu tysiącleci.

Fot. Wojciech Łączyński. Zdjęcia z uroczystości >>>
4 stycznia 2014 r. w Miechowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Zwierzchnictwa OESSH w Polsce. Obradom przewodniczył J. E. Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier C*SSH. Wiele miejsca poświęcono omówieniu projektu Regulaminu Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, który zaprezentował ceremoniarz kościelny ks. Jerzy Bielecki ESSH. Następnie zabrała głos skarbnik Danuta Orzechowska DCSSH, omawiając zagadnienia dotyczące wielkości materialnej pomocy dla Ziemi Świętej, wynikającej z zobowiązań każdego z członków Zakonu. Wśród tematów znalazły się także: organizacja kieleckiej Inwestytury w dniach 5-7 czerwca, inauguracja Wielkiej Nowenny Bożogrobców ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego (15 czerwca) oraz plany dotyczące tegorocznych uroczystości, w tym III Miechowskich Dni Jerozolimy w dniach 6-7 września.Już wkrótce trafi pocztą do rąk Czcigodnych Dam i Dostojnych Kawalerów korespondencja dotycząca tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się w Częstochowie w dniach 7-9 marca 2014 r. pod hasłem „850-lecie fundacji polskich bożogrobców inspiracją dla rozwoju zakonu”. Najuprzejmiej proszę, aby najpóźniej do dnia 25 lutego br. dokonać potwierdzenia udziału na podstawie załączonego w liście formularza. Wzorem lat ubiegłych w rekolekcjach mogą brać udział członkowie rodzin Kawalerów i Dam Zakonu. Program rekolekcji ukaże się na naszej stronie już niebawem.

Jacek Rutkowski CSSH
„Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Zakonu Bożogrobców”

Z okazji jubileuszu 850-lecia obecności w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, w 2013 r. ukazała się bogato ilustrowana publikacja albumowa autorstwa dr. Mariana Małeckiego pt. „Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Zakonu Bożogrobców”. Publikacja zawiera genezę Zakonu ukształtowanego w okresie wypraw krzyżowych, dzieje sprowadzenia Kanoników Stróżów Świętego Grobu Bożego do Miechowa oraz dalszy rozwój wspólnoty na ziemiach polskich, a także historię odnowienia zakonu rycerskiego. Opisane zostały także główne wydarzenia i najważniejsze inicjatywy Zwierzchnictwa OESSH w Polsce. ISBN: 978-83-7593-201-0, oprawa twarda, format 295 mm x 235 mm, 160 stron. Czytaj dalej >>>


Od lewej: autor książki dr Marian Małecki i komandor Stanisław Osmenda.
Fot T.D. Niedziela
ARCHIWUM

© OESSH 2009